Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 603 zł
Ubezpieczenie rentowe 400 zł
Ubezpieczenie chorobowe 654 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 072 zł
Zaliczka na podatek 2 432 zł
Całość - kwota brutto 26 674 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 674,00 2 603,38 400,11 653,51 2 071,53 22 767,00 2 432,00 18 513,47
Luty 26 674,00 2 603,38 400,11 653,51 2 071,53 22 767,00 2 432,00 18 513,47
Marzec 26 674,00 2 603,38 400,11 653,51 2 071,53 22 767,00 2 432,00 18 513,47
Kwiecień 26 674,00 2 603,38 400,11 653,51 2 071,53 22 767,00 2 432,00 18 513,47
Maj 26 674,00 2 603,38 400,11 653,51 2 071,53 22 767,00 2 432,00 18 513,47
Czerwiec 26 674,00 2 603,38 400,11 653,51 2 071,53 22 767,00 5 752,00 15 193,47
Lipiec 26 674,00 2 603,38 400,11 653,51 2 071,53 22 767,00 7 285,00 13 660,47
Sierpień 26 674,00 2 082,02 319,98 653,51 2 125,66 23 368,00 7 478,00 14 014,83
Wrzesień 26 674,00 0,00 0,00 653,51 2 341,84 25 770,00 8 246,00 15 432,65
Październik 26 674,00 0,00 0,00 653,51 2 341,84 25 770,00 8 246,00 15 432,65
Listopad 26 674,00 0,00 0,00 653,51 2 341,84 25 770,00 8 246,00 15 432,65
Grudzień 26 674,00 0,00 0,00 653,51 2 341,84 25 770,00 8 246,00 15 432,65
Rocznie 320 088,00 20 305,68 3 120,75 7 842,12 25 993,73 285 817,00 39 672,00 197 166,72
Wynagrodzenie pracownika 26 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 603 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 734 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 445 zł
Fundusz Pracy (FP) 654 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 137 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 674,00 2 603,38 1 733,81 445,46 680,18 32 136,83 zł
Luty 26 674,00 2 603,38 1 733,81 445,46 680,18 32 136,83 zł
Marzec 26 674,00 2 603,38 1 733,81 445,46 680,18 32 136,83 zł
Kwiecień 26 674,00 2 603,38 1 733,81 445,46 680,18 32 136,83 zł
Maj 26 674,00 2 603,38 1 733,81 445,46 680,18 32 136,83 zł
Czerwiec 26 674,00 2 603,38 1 733,81 445,46 680,18 32 136,83 zł
Lipiec 26 674,00 2 603,38 1 733,81 445,46 680,18 32 136,83 zł
Sierpień 26 674,00 2 082,02 1 386,58 445,46 680,18 31 268,24 zł
Wrzesień 26 674,00 0,00 0,00 445,46 680,18 27 799,64 zł
Październik 26 674,00 0,00 0,00 445,46 680,18 27 799,64 zł
Listopad 26 674,00 0,00 0,00 445,46 680,18 27 799,64 zł
Grudzień 26 674,00 0,00 0,00 445,46 680,18 27 799,64 zł
Rocznie 320 088,00 20 305,68 13 523,25 5 345,52 8 162,16 367 424,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 513 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 513 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 137 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 375 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 998 zł
Zaliczka na podatek 2 131 zł
Całość - kwota brutto 25 017 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Luty 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Marzec 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Kwiecień 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Maj 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Czerwiec 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Lipiec 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Sierpień 25 017,00 2 441,66 375,26 0,00 1 998,01 17 760,00 2 131,00 18 070,87
Wrzesień 25 017,00 772,40 118,67 0,00 2 171,33 19 301,00 2 316,00 19 638,48
Październik 25 017,00 0,00 0,00 0,00 2 251,53 20 014,00 2 402,00 20 363,79
Listopad 25 017,00 0,00 0,00 0,00 2 251,53 20 014,00 2 402,00 20 363,79
Grudzień 25 017,00 0,00 0,00 0,00 2 251,53 20 014,00 2 402,00 20 363,79
Rocznie 300 204,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 910,00 221 423,00 1 659,00 225 296,81
Wynagrodzenie pracownika 25 017 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 626 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 613 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Luty 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Marzec 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Kwiecień 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Maj 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Czerwiec 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Lipiec 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Sierpień 25 017,00 2 441,66 1 626,11 0,00 637,94 29 722,71 zł
Wrzesień 25 017,00 772,40 514,37 0,00 637,94 26 941,71 zł
Październik 25 017,00 0,00 0,00 0,00 637,94 25 654,94 zł
Listopad 25 017,00 0,00 0,00 0,00 637,94 25 654,94 zł
Grudzień 25 017,00 0,00 0,00 0,00 637,94 25 654,94 zł
Rocznie 300 204,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 655,28 341 688,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 017 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 071 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 071 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 975 zł
Całość - kwota brutto 21 875 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Luty 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Marzec 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Kwiecień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Maj 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Czerwiec 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Lipiec 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Sierpień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Wrzesień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Październik 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Listopad 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Grudzień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 2 975,00 18 900,00
Rocznie 262 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 35 700,00 226 800,00
Wynagrodzenie pracownika 21 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Luty 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Marzec 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Kwiecień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Maj 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Czerwiec 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Lipiec 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Sierpień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Wrzesień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Październik 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Listopad 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Grudzień 21 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 875,00 zł
Rocznie 262 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 875 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 050 zł
Zaliczka na podatek 5 066 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 783 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 783,00 0,00 0,00 0,00 2 050,47 0,00 5 066,00 0,00 15 666,53
Luty 22 783,00 0,00 0,00 0,00 2 050,47 0,00 6 866,00 0,00 13 866,53
Marzec 22 783,00 0,00 0,00 0,00 2 050,47 0,00 6 866,00 0,00 13 866,53
Kwiecień 22 783,00 0,00 0,00 0,00 2 050,47 0,00 6 866,00 0,00 13 866,53
Maj 22 783,00 0,00 0,00 0,00 2 050,47 0,00 6 866,00 0,00 13 866,53
Czerwiec 22 783,00 0,00 0,00 0,00 2 050,47 0,00 6 866,00 0,00 13 866,53
Lipiec 22 783,00 176,27 72,24 0,00 2 050,47 15,08 6 781,00 0,00 13 687,94
Sierpień 22 783,00 176,27 72,24 0,00 2 050,47 15,08 6 781,00 0,00 13 687,94
Wrzesień 22 783,00 176,27 72,24 0,00 2 050,47 15,08 6 781,00 0,00 13 687,94
Październik 22 783,00 176,27 72,24 0,00 2 050,47 15,08 6 781,00 0,00 13 687,94
Listopad 22 783,00 176,27 72,24 0,00 2 050,47 15,08 6 781,00 0,00 13 687,94
Grudzień 22 783,00 176,27 72,24 0,00 2 050,47 15,08 6 781,00 0,00 13 687,94
Rocznie 273 396,00 1 057,62 433,44 0,00 24 605,64 0,00 80 082,00 0,00 167 126,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 783 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 667 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.