Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 407 zł
Ubezpieczenie chorobowe 664 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 105 zł
Zaliczka na podatek 2 476 zł
Całość - kwota brutto 27 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 100,00 2 644,96 406,50 663,95 2 104,61 23 135,00 2 476,00 18 803,98
Luty 27 100,00 2 644,96 406,50 663,95 2 104,61 23 135,00 2 476,00 18 803,98
Marzec 27 100,00 2 644,96 406,50 663,95 2 104,61 23 135,00 2 476,00 18 803,98
Kwiecień 27 100,00 2 644,96 406,50 663,95 2 104,61 23 135,00 2 476,00 18 803,98
Maj 27 100,00 2 644,96 406,50 663,95 2 104,61 23 135,00 2 476,00 18 803,98
Czerwiec 27 100,00 2 644,96 406,50 663,95 2 104,61 23 135,00 6 238,00 15 041,98
Lipiec 27 100,00 2 644,96 406,50 663,95 2 104,61 23 135,00 7 403,00 13 876,98
Sierpień 27 100,00 1 790,96 275,25 663,95 2 193,29 24 120,00 7 718,00 14 458,55
Wrzesień 27 100,00 0,00 0,00 663,95 2 379,24 26 186,00 8 380,00 15 676,81
Październik 27 100,00 0,00 0,00 663,95 2 379,24 26 186,00 8 380,00 15 676,81
Listopad 27 100,00 0,00 0,00 663,95 2 379,24 26 186,00 8 380,00 15 676,81
Grudzień 27 100,00 0,00 0,00 663,95 2 379,24 26 186,00 8 380,00 15 676,81
Rocznie 325 200,00 20 305,68 3 120,75 7 967,40 26 442,52 290 809,00 40 818,00 200 104,65
Wynagrodzenie pracownika 27 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 762 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 453 zł
Fundusz Pracy (FP) 664 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 100,00 2 644,96 1 761,50 452,57 691,05 32 650,08 zł
Luty 27 100,00 2 644,96 1 761,50 452,57 691,05 32 650,08 zł
Marzec 27 100,00 2 644,96 1 761,50 452,57 691,05 32 650,08 zł
Kwiecień 27 100,00 2 644,96 1 761,50 452,57 691,05 32 650,08 zł
Maj 27 100,00 2 644,96 1 761,50 452,57 691,05 32 650,08 zł
Czerwiec 27 100,00 2 644,96 1 761,50 452,57 691,05 32 650,08 zł
Lipiec 27 100,00 2 644,96 1 761,50 452,57 691,05 32 650,08 zł
Sierpień 27 100,00 1 790,96 1 192,75 452,57 691,05 31 227,33 zł
Wrzesień 27 100,00 0,00 0,00 452,57 691,05 28 243,62 zł
Październik 27 100,00 0,00 0,00 452,57 691,05 28 243,62 zł
Listopad 27 100,00 0,00 0,00 452,57 691,05 28 243,62 zł
Grudzień 27 100,00 0,00 0,00 452,57 691,05 28 243,62 zł
Rocznie 325 200,00 20 305,68 13 523,25 5 430,84 8 292,60 372 752,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 804 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 358 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 381 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 030 zł
Zaliczka na podatek 2 165 zł
Całość - kwota brutto 25 414 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Luty 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Marzec 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Kwiecień 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Maj 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Czerwiec 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Lipiec 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Sierpień 25 414,00 2 480,41 381,21 0,00 2 029,71 18 042,00 2 165,00 18 357,63
Wrzesień 25 414,00 462,40 71,07 0,00 2 239,25 19 904,00 2 388,00 20 252,80
Październik 25 414,00 0,00 0,00 0,00 2 287,26 20 331,00 2 440,00 20 687,02
Listopad 25 414,00 0,00 0,00 0,00 2 287,26 20 331,00 2 440,00 20 687,02
Grudzień 25 414,00 0,00 0,00 0,00 2 287,26 20 331,00 2 440,00 20 687,02
Rocznie 304 968,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 338,71 225 233,00 1 685,00 229 174,90
Wynagrodzenie pracownika 25 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 652 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 623 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Luty 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Marzec 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Kwiecień 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Maj 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Czerwiec 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Lipiec 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Sierpień 25 414,00 2 480,41 1 651,91 0,00 648,05 30 194,37 zł
Wrzesień 25 414,00 462,40 307,97 0,00 648,05 26 832,42 zł
Październik 25 414,00 0,00 0,00 0,00 648,05 26 062,05 zł
Listopad 25 414,00 0,00 0,00 0,00 648,05 26 062,05 zł
Grudzień 25 414,00 0,00 0,00 0,00 648,05 26 062,05 zł
Rocznie 304 968,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 776,60 346 573,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 358 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 358 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 022 zł
Całość - kwota brutto 22 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Luty 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Marzec 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Kwiecień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Maj 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Czerwiec 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Lipiec 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Sierpień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Wrzesień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Październik 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Listopad 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Grudzień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 778,00 3 022,00 19 200,00
Rocznie 266 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 336,00 36 264,00 230 400,00
Wynagrodzenie pracownika 22 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 222 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Luty 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Marzec 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Kwiecień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Maj 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Czerwiec 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Lipiec 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Sierpień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Wrzesień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Październik 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Listopad 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Grudzień 22 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 222,00 zł
Rocznie 266 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 222 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 083 zł
Zaliczka na podatek 5 181 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 144 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 144,00 0,00 0,00 0,00 2 082,96 0,00 5 181,00 0,00 15 880,04
Luty 23 144,00 0,00 0,00 0,00 2 082,96 0,00 6 981,00 0,00 14 080,04
Marzec 23 144,00 0,00 0,00 0,00 2 082,96 0,00 6 981,00 0,00 14 080,04
Kwiecień 23 144,00 0,00 0,00 0,00 2 082,96 0,00 6 981,00 0,00 14 080,04
Maj 23 144,00 0,00 0,00 0,00 2 082,96 0,00 6 981,00 0,00 14 080,04
Czerwiec 23 144,00 0,00 0,00 0,00 2 082,96 0,00 6 981,00 0,00 14 080,04
Lipiec 23 144,00 176,27 72,24 0,00 2 082,96 15,08 6 897,00 0,00 13 900,45
Sierpień 23 144,00 176,27 72,24 0,00 2 082,96 15,08 6 897,00 0,00 13 900,45
Wrzesień 23 144,00 176,27 72,24 0,00 2 082,96 15,08 6 897,00 0,00 13 900,45
Październik 23 144,00 176,27 72,24 0,00 2 082,96 15,08 6 897,00 0,00 13 900,45
Listopad 23 144,00 176,27 72,24 0,00 2 082,96 15,08 6 897,00 0,00 13 900,45
Grudzień 23 144,00 176,27 72,24 0,00 2 082,96 15,08 6 897,00 0,00 13 900,45
Rocznie 277 728,00 1 057,62 433,44 0,00 24 995,52 0,00 81 468,00 0,00 169 682,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 880 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.