Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 398 zł
Ubezpieczenie chorobowe 650 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 061 zł
Zaliczka na podatek 2 417 zł
Całość - kwota brutto 26 532 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 532,00 2 589,52 397,98 650,03 2 060,50 22 644,00 2 417,00 18 416,97
Luty 26 532,00 2 589,52 397,98 650,03 2 060,50 22 644,00 2 417,00 18 416,97
Marzec 26 532,00 2 589,52 397,98 650,03 2 060,50 22 644,00 2 417,00 18 416,97
Kwiecień 26 532,00 2 589,52 397,98 650,03 2 060,50 22 644,00 2 417,00 18 416,97
Maj 26 532,00 2 589,52 397,98 650,03 2 060,50 22 644,00 2 417,00 18 416,97
Czerwiec 26 532,00 2 589,52 397,98 650,03 2 060,50 22 644,00 5 590,00 15 243,97
Lipiec 26 532,00 2 589,52 397,98 650,03 2 060,50 22 644,00 7 246,00 13 587,97
Sierpień 26 532,00 2 179,04 334,89 650,03 2 103,12 23 118,00 7 398,00 13 866,92
Wrzesień 26 532,00 0,00 0,00 650,03 2 329,38 25 632,00 8 202,00 15 350,59
Październik 26 532,00 0,00 0,00 650,03 2 329,38 25 632,00 8 202,00 15 350,59
Listopad 26 532,00 0,00 0,00 650,03 2 329,38 25 632,00 8 202,00 15 350,59
Grudzień 26 532,00 0,00 0,00 650,03 2 329,38 25 632,00 8 202,00 15 350,59
Rocznie 318 384,00 20 305,68 3 120,75 7 800,36 25 844,14 284 154,00 39 288,00 196 186,07
Wynagrodzenie pracownika 26 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 590 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 725 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 443 zł
Fundusz Pracy (FP) 650 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 966 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 532,00 2 589,52 1 724,58 443,08 676,56 31 965,74 zł
Luty 26 532,00 2 589,52 1 724,58 443,08 676,56 31 965,74 zł
Marzec 26 532,00 2 589,52 1 724,58 443,08 676,56 31 965,74 zł
Kwiecień 26 532,00 2 589,52 1 724,58 443,08 676,56 31 965,74 zł
Maj 26 532,00 2 589,52 1 724,58 443,08 676,56 31 965,74 zł
Czerwiec 26 532,00 2 589,52 1 724,58 443,08 676,56 31 965,74 zł
Lipiec 26 532,00 2 589,52 1 724,58 443,08 676,56 31 965,74 zł
Sierpień 26 532,00 2 179,04 1 451,19 443,08 676,56 31 281,87 zł
Wrzesień 26 532,00 0,00 0,00 443,08 676,56 27 651,64 zł
Październik 26 532,00 0,00 0,00 443,08 676,56 27 651,64 zł
Listopad 26 532,00 0,00 0,00 443,08 676,56 27 651,64 zł
Grudzień 26 532,00 0,00 0,00 443,08 676,56 27 651,64 zł
Rocznie 318 384,00 20 305,68 13 523,25 5 316,96 8 118,72 365 648,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 417 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 417 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 966 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 373 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 987 zł
Zaliczka na podatek 2 120 zł
Całość - kwota brutto 24 884 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Luty 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Marzec 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Kwiecień 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Maj 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Czerwiec 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Lipiec 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Sierpień 24 884,00 2 428,68 373,26 0,00 1 987,39 17 666,00 2 120,00 17 974,75
Wrzesień 24 884,00 876,24 134,67 0,00 2 148,58 19 098,00 2 292,00 19 432,75
Październik 24 884,00 0,00 0,00 0,00 2 239,56 19 907,00 2 389,00 20 255,60
Listopad 24 884,00 0,00 0,00 0,00 2 239,56 19 907,00 2 389,00 20 255,60
Grudzień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 2 239,56 19 907,00 2 389,00 20 255,60
Rocznie 298 608,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 766,38 220 147,00 1 654,00 223 997,55
Wynagrodzenie pracownika 24 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 617 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 610 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 565 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Luty 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Marzec 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Kwiecień 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Maj 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Czerwiec 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Lipiec 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Sierpień 24 884,00 2 428,68 1 617,46 0,00 634,54 29 564,68 zł
Wrzesień 24 884,00 876,24 583,57 0,00 634,54 26 978,35 zł
Październik 24 884,00 0,00 0,00 0,00 634,54 25 518,54 zł
Listopad 24 884,00 0,00 0,00 0,00 634,54 25 518,54 zł
Grudzień 24 884,00 0,00 0,00 0,00 634,54 25 518,54 zł
Rocznie 298 608,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 614,48 340 051,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 975 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 975 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 565 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 959 zł
Całość - kwota brutto 21 759 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Luty 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Marzec 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Kwiecień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Maj 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Czerwiec 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Lipiec 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Sierpień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Wrzesień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Październik 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Listopad 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Grudzień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 407,00 2 959,00 18 800,00
Rocznie 261 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 884,00 35 508,00 225 600,00
Wynagrodzenie pracownika 21 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Luty 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Marzec 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Kwiecień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Maj 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Czerwiec 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Lipiec 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Sierpień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Wrzesień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Październik 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Listopad 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Grudzień 21 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 759,00 zł
Rocznie 261 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 040 zł
Zaliczka na podatek 5 027 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 663 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 663,00 0,00 0,00 0,00 2 039,67 0,00 5 027,00 0,00 15 596,33
Luty 22 663,00 0,00 0,00 0,00 2 039,67 0,00 6 827,00 0,00 13 796,33
Marzec 22 663,00 0,00 0,00 0,00 2 039,67 0,00 6 827,00 0,00 13 796,33
Kwiecień 22 663,00 0,00 0,00 0,00 2 039,67 0,00 6 827,00 0,00 13 796,33
Maj 22 663,00 0,00 0,00 0,00 2 039,67 0,00 6 827,00 0,00 13 796,33
Czerwiec 22 663,00 0,00 0,00 0,00 2 039,67 0,00 6 827,00 0,00 13 796,33
Lipiec 22 663,00 176,27 72,24 0,00 2 039,67 15,08 6 743,00 0,00 13 616,74
Sierpień 22 663,00 176,27 72,24 0,00 2 039,67 15,08 6 743,00 0,00 13 616,74
Wrzesień 22 663,00 176,27 72,24 0,00 2 039,67 15,08 6 743,00 0,00 13 616,74
Październik 22 663,00 176,27 72,24 0,00 2 039,67 15,08 6 743,00 0,00 13 616,74
Listopad 22 663,00 176,27 72,24 0,00 2 039,67 15,08 6 743,00 0,00 13 616,74
Grudzień 22 663,00 176,27 72,24 0,00 2 039,67 15,08 6 743,00 0,00 13 616,74
Rocznie 271 956,00 1 057,62 433,44 0,00 24 476,04 0,00 79 620,00 0,00 166 278,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 596 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.