Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 402 zł
Ubezpieczenie chorobowe 657 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 083 zł
Zaliczka na podatek 2 447 zł
Całość - kwota brutto 26 816 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 816,00 2 617,24 402,24 656,99 2 082,56 22 890,00 2 447,00 18 609,97
Luty 26 816,00 2 617,24 402,24 656,99 2 082,56 22 890,00 2 447,00 18 609,97
Marzec 26 816,00 2 617,24 402,24 656,99 2 082,56 22 890,00 2 447,00 18 609,97
Kwiecień 26 816,00 2 617,24 402,24 656,99 2 082,56 22 890,00 2 447,00 18 609,97
Maj 26 816,00 2 617,24 402,24 656,99 2 082,56 22 890,00 2 447,00 18 609,97
Czerwiec 26 816,00 2 617,24 402,24 656,99 2 082,56 22 890,00 5 915,00 15 141,97
Lipiec 26 816,00 2 617,24 402,24 656,99 2 082,56 22 890,00 7 325,00 13 731,97
Sierpień 26 816,00 1 985,00 305,07 656,99 2 148,20 23 619,00 7 558,00 14 162,74
Wrzesień 26 816,00 0,00 0,00 656,99 2 354,31 25 909,00 8 291,00 15 513,70
Październik 26 816,00 0,00 0,00 656,99 2 354,31 25 909,00 8 291,00 15 513,70
Listopad 26 816,00 0,00 0,00 656,99 2 354,31 25 909,00 8 291,00 15 513,70
Grudzień 26 816,00 0,00 0,00 656,99 2 354,31 25 909,00 8 291,00 15 513,70
Rocznie 321 792,00 20 305,68 3 120,75 7 883,88 26 143,36 287 485,00 40 052,00 198 141,33
Wynagrodzenie pracownika 26 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 743 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 448 zł
Fundusz Pracy (FP) 657 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 816,00 2 617,24 1 743,04 447,83 683,81 32 307,92 zł
Luty 26 816,00 2 617,24 1 743,04 447,83 683,81 32 307,92 zł
Marzec 26 816,00 2 617,24 1 743,04 447,83 683,81 32 307,92 zł
Kwiecień 26 816,00 2 617,24 1 743,04 447,83 683,81 32 307,92 zł
Maj 26 816,00 2 617,24 1 743,04 447,83 683,81 32 307,92 zł
Czerwiec 26 816,00 2 617,24 1 743,04 447,83 683,81 32 307,92 zł
Lipiec 26 816,00 2 617,24 1 743,04 447,83 683,81 32 307,92 zł
Sierpień 26 816,00 1 985,00 1 321,97 447,83 683,81 31 254,61 zł
Wrzesień 26 816,00 0,00 0,00 447,83 683,81 27 947,64 zł
Październik 26 816,00 0,00 0,00 447,83 683,81 27 947,64 zł
Listopad 26 816,00 0,00 0,00 447,83 683,81 27 947,64 zł
Grudzień 26 816,00 0,00 0,00 447,83 683,81 27 947,64 zł
Rocznie 321 792,00 20 305,68 13 523,25 5 373,96 8 205,72 369 200,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 816 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 166 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 009 zł
Zaliczka na podatek 2 142 zł
Całość - kwota brutto 25 149 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Luty 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Marzec 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Kwiecień 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Maj 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Czerwiec 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Lipiec 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Sierpień 25 149,00 2 454,54 377,24 0,00 2 008,55 17 854,00 2 142,00 18 166,19
Wrzesień 25 149,00 669,36 102,83 0,00 2 193,91 19 501,00 2 340,00 19 842,78
Październik 25 149,00 0,00 0,00 0,00 2 263,41 20 119,00 2 414,00 20 471,31
Listopad 25 149,00 0,00 0,00 0,00 2 263,41 20 119,00 2 414,00 20 471,31
Grudzień 25 149,00 0,00 0,00 0,00 2 263,41 20 119,00 2 414,00 20 471,31
Rocznie 301 788,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 052,54 222 690,00 1 671,00 226 586,23
Wynagrodzenie pracownika 25 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 635 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 616 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Luty 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Marzec 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Kwiecień 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Maj 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Czerwiec 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Lipiec 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Sierpień 25 149,00 2 454,54 1 634,69 0,00 641,30 29 879,53 zł
Wrzesień 25 149,00 669,36 445,73 0,00 641,30 26 905,39 zł
Październik 25 149,00 0,00 0,00 0,00 641,30 25 790,30 zł
Listopad 25 149,00 0,00 0,00 0,00 641,30 25 790,30 zł
Grudzień 25 149,00 0,00 0,00 0,00 641,30 25 790,30 zł
Rocznie 301 788,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 695,60 343 312,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 149 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 166 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 166 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 991 zł
Całość - kwota brutto 21 991 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Luty 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Marzec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Kwiecień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Maj 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Czerwiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Lipiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Sierpień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Wrzesień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Październik 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Listopad 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Grudzień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Rocznie 263 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 116,00 35 892,00 228 000,00
Wynagrodzenie pracownika 21 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 991 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Luty 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Marzec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Kwiecień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Maj 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Czerwiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Lipiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Sierpień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Wrzesień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Październik 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Listopad 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Grudzień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Rocznie 263 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 991 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 991 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 061 zł
Zaliczka na podatek 5 104 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 903 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 903,00 0,00 0,00 0,00 2 061,27 0,00 5 104,00 0,00 15 737,73
Luty 22 903,00 0,00 0,00 0,00 2 061,27 0,00 6 904,00 0,00 13 937,73
Marzec 22 903,00 0,00 0,00 0,00 2 061,27 0,00 6 904,00 0,00 13 937,73
Kwiecień 22 903,00 0,00 0,00 0,00 2 061,27 0,00 6 904,00 0,00 13 937,73
Maj 22 903,00 0,00 0,00 0,00 2 061,27 0,00 6 904,00 0,00 13 937,73
Czerwiec 22 903,00 0,00 0,00 0,00 2 061,27 0,00 6 904,00 0,00 13 937,73
Lipiec 22 903,00 176,27 72,24 0,00 2 061,27 15,08 6 819,00 0,00 13 759,14
Sierpień 22 903,00 176,27 72,24 0,00 2 061,27 15,08 6 819,00 0,00 13 759,14
Wrzesień 22 903,00 176,27 72,24 0,00 2 061,27 15,08 6 819,00 0,00 13 759,14
Październik 22 903,00 176,27 72,24 0,00 2 061,27 15,08 6 819,00 0,00 13 759,14
Listopad 22 903,00 176,27 72,24 0,00 2 061,27 15,08 6 819,00 0,00 13 759,14
Grudzień 22 903,00 176,27 72,24 0,00 2 061,27 15,08 6 819,00 0,00 13 759,14
Rocznie 274 836,00 1 057,62 433,44 0,00 24 735,24 0,00 80 538,00 0,00 167 981,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 738 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.