Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 402 zł
Ubezpieczenie chorobowe 657 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 082 zł
Zaliczka na podatek 2 054 zł
Całość - kwota brutto 26 812 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 812,00 2 616,85 402,18 656,89 2 082,25 22 886,00 2 054,00 18 999,83
Luty 26 812,00 2 616,85 402,18 656,89 2 082,25 22 886,00 2 054,00 18 999,83
Marzec 26 812,00 2 616,85 402,18 656,89 2 082,25 22 886,00 2 054,00 18 999,83
Kwiecień 26 812,00 2 616,85 402,18 656,89 2 082,25 22 886,00 2 956,00 18 097,83
Maj 26 812,00 2 616,85 402,18 656,89 2 082,25 22 886,00 5 530,00 15 523,83
Czerwiec 26 812,00 2 220,41 341,25 656,89 2 123,41 23 343,00 5 641,00 15 829,04
Lipiec 26 812,00 0,00 0,00 656,89 2 353,96 25 905,00 6 263,00 17 538,15
Sierpień 26 812,00 0,00 0,00 656,89 2 353,96 25 905,00 6 263,00 17 538,15
Wrzesień 26 812,00 0,00 0,00 656,89 2 353,96 25 905,00 6 263,00 17 538,15
Październik 26 812,00 0,00 0,00 656,89 2 353,96 25 905,00 6 263,00 17 538,15
Listopad 26 812,00 0,00 0,00 656,89 2 353,96 25 905,00 6 263,00 17 538,15
Grudzień 26 812,00 0,00 0,00 656,89 2 353,96 25 905,00 6 263,00 17 538,15
Rocznie 321 744,00 15 304,66 2 352,15 7 882,68 26 658,42 293 203,00 57 867,00 211 679,09
Wynagrodzenie pracownika 26 812 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 743 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 448 zł
Fundusz Pracy (FP) 657 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 812,00 2 616,85 1 742,78 447,76 683,70 32 303,09 zł
Luty 26 812,00 2 616,85 1 742,78 447,76 683,70 32 303,09 zł
Marzec 26 812,00 2 616,85 1 742,78 447,76 683,70 32 303,09 zł
Kwiecień 26 812,00 2 616,85 1 742,78 447,76 683,70 32 303,09 zł
Maj 26 812,00 2 616,85 1 742,78 447,76 683,70 32 303,09 zł
Czerwiec 26 812,00 2 220,41 1 478,75 447,76 683,70 31 642,62 zł
Lipiec 26 812,00 0,00 0,00 447,76 683,70 27 943,46 zł
Sierpień 26 812,00 0,00 0,00 447,76 683,70 27 943,46 zł
Wrzesień 26 812,00 0,00 0,00 447,76 683,70 27 943,46 zł
Październik 26 812,00 0,00 0,00 447,76 683,70 27 943,46 zł
Listopad 26 812,00 0,00 0,00 447,76 683,70 27 943,46 zł
Grudzień 26 812,00 0,00 0,00 447,76 683,70 27 943,46 zł
Rocznie 321 744,00 15 304,66 10 192,65 5 373,12 8 204,40 360 818,83 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 812 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 008 zł
Zaliczka na podatek 1 305 zł
Całość - kwota brutto 25 145 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 145,00 2 454,15 377,18 0,00 2 008,23 17 851,00 1 305,00 19 000,44
Luty 25 145,00 2 454,15 377,18 0,00 2 008,23 17 851,00 1 305,00 19 000,44
Marzec 25 145,00 2 454,15 377,18 0,00 2 008,23 17 851,00 1 305,00 19 000,44
Kwiecień 25 145,00 2 454,15 377,18 0,00 2 008,23 17 851,00 1 305,00 19 000,44
Maj 25 145,00 2 454,15 377,18 0,00 2 008,23 17 851,00 1 305,00 19 000,44
Czerwiec 25 145,00 2 454,15 377,18 0,00 2 008,23 17 851,00 1 305,00 19 000,44
Lipiec 25 145,00 579,76 89,07 0,00 2 202,86 19 581,00 1 432,00 20 841,31
Sierpień 25 145,00 0,00 0,00 0,00 2 263,05 20 116,00 1 471,00 21 410,95
Wrzesień 25 145,00 0,00 0,00 0,00 2 263,05 20 116,00 1 471,00 21 410,95
Październik 25 145,00 0,00 0,00 0,00 2 263,05 20 116,00 1 471,00 21 410,95
Listopad 25 145,00 0,00 0,00 0,00 2 263,05 20 116,00 1 471,00 21 410,95
Grudzień 25 145,00 0,00 0,00 0,00 2 263,05 20 116,00 1 471,00 21 410,95
Rocznie 301 740,00 15 304,66 2 352,15 0,00 25 567,49 227 267,00 16 617,00 241 898,70
Wynagrodzenie pracownika 25 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 634 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 616 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 875 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 145,00 2 454,15 1 634,43 0,00 641,20 29 874,78 zł
Luty 25 145,00 2 454,15 1 634,43 0,00 641,20 29 874,78 zł
Marzec 25 145,00 2 454,15 1 634,43 0,00 641,20 29 874,78 zł
Kwiecień 25 145,00 2 454,15 1 634,43 0,00 641,20 29 874,78 zł
Maj 25 145,00 2 454,15 1 634,43 0,00 641,20 29 874,78 zł
Czerwiec 25 145,00 2 454,15 1 634,43 0,00 641,20 29 874,78 zł
Lipiec 25 145,00 579,76 386,07 0,00 641,20 26 752,03 zł
Sierpień 25 145,00 0,00 0,00 0,00 641,20 25 786,20 zł
Wrzesień 25 145,00 0,00 0,00 0,00 641,20 25 786,20 zł
Październik 25 145,00 0,00 0,00 0,00 641,20 25 786,20 zł
Listopad 25 145,00 0,00 0,00 0,00 641,20 25 786,20 zł
Grudzień 25 145,00 0,00 0,00 0,00 641,20 25 786,20 zł
Rocznie 301 740,00 15 304,66 10 192,65 0,00 7 694,40 334 931,71 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 145 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 875 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 991 zł
Całość - kwota brutto 21 991 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Luty 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Marzec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Kwiecień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Maj 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Czerwiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Lipiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Sierpień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Wrzesień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Październik 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Listopad 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Grudzień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 2 991,00 19 000,00
Rocznie 263 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 116,00 35 892,00 228 000,00
Wynagrodzenie pracownika 21 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 991 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Luty 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Marzec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Kwiecień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Maj 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Czerwiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Lipiec 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Sierpień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Wrzesień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Październik 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Listopad 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Grudzień 21 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 991,00 zł
Rocznie 263 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 991 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 991 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 3 537 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 899 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 537,00 0,00 18 999,66
Luty 22 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 537,00 0,00 18 999,66
Marzec 22 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 537,00 0,00 18 999,66
Kwiecień 22 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 4 447,00 0,00 18 089,66
Maj 22 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 972,00 0,00 15 564,66
Czerwiec 22 899,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 972,00 0,00 15 564,66
Lipiec 22 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 899,00 0,00 15 409,97
Sierpień 22 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 899,00 0,00 15 409,97
Wrzesień 22 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 899,00 0,00 15 409,97
Październik 22 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 899,00 0,00 15 409,97
Listopad 22 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 899,00 0,00 15 409,97
Grudzień 22 899,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 899,00 0,00 15 409,97
Rocznie 274 788,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 70 396,00 0,00 198 677,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 899 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ