Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 094 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie chorobowe 674 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 138 zł
Zaliczka na podatek 2 520 zł
Całość - kwota brutto 27 525 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 525,00 2 686,44 412,88 674,36 2 137,62 23 501,00 2 520,00 19 093,70
Luty 27 525,00 2 686,44 412,88 674,36 2 137,62 23 501,00 2 520,00 19 093,70
Marzec 27 525,00 2 686,44 412,88 674,36 2 137,62 23 501,00 2 520,00 19 093,70
Kwiecień 27 525,00 2 686,44 412,88 674,36 2 137,62 23 501,00 2 520,00 19 093,70
Maj 27 525,00 2 686,44 412,88 674,36 2 137,62 23 501,00 2 520,00 19 093,70
Czerwiec 27 525,00 2 686,44 412,88 674,36 2 137,62 23 501,00 6 722,00 14 891,70
Lipiec 27 525,00 2 686,44 412,88 674,36 2 137,62 23 501,00 7 520,00 14 093,70
Sierpień 27 525,00 1 500,60 230,59 674,36 2 260,75 24 869,00 7 958,00 14 900,70
Wrzesień 27 525,00 0,00 0,00 674,36 2 416,56 26 601,00 8 512,00 15 922,08
Październik 27 525,00 0,00 0,00 674,36 2 416,56 26 601,00 8 512,00 15 922,08
Listopad 27 525,00 0,00 0,00 674,36 2 416,56 26 601,00 8 512,00 15 922,08
Grudzień 27 525,00 0,00 0,00 674,36 2 416,56 26 601,00 8 512,00 15 922,08
Rocznie 330 300,00 20 305,68 3 120,75 8 092,32 26 890,33 295 780,00 41 963,00 203 042,92
Wynagrodzenie pracownika 27 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 789 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 460 zł
Fundusz Pracy (FP) 674 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 525,00 2 686,44 1 789,13 459,67 701,89 33 162,13 zł
Luty 27 525,00 2 686,44 1 789,13 459,67 701,89 33 162,13 zł
Marzec 27 525,00 2 686,44 1 789,13 459,67 701,89 33 162,13 zł
Kwiecień 27 525,00 2 686,44 1 789,13 459,67 701,89 33 162,13 zł
Maj 27 525,00 2 686,44 1 789,13 459,67 701,89 33 162,13 zł
Czerwiec 27 525,00 2 686,44 1 789,13 459,67 701,89 33 162,13 zł
Lipiec 27 525,00 2 686,44 1 789,13 459,67 701,89 33 162,13 zł
Sierpień 27 525,00 1 500,60 999,34 459,67 701,89 31 186,50 zł
Wrzesień 27 525,00 0,00 0,00 459,67 701,89 28 686,56 zł
Październik 27 525,00 0,00 0,00 459,67 701,89 28 686,56 zł
Listopad 27 525,00 0,00 0,00 459,67 701,89 28 686,56 zł
Grudzień 27 525,00 0,00 0,00 459,67 701,89 28 686,56 zł
Rocznie 330 300,00 20 305,68 13 523,25 5 516,04 8 422,68 378 067,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 525 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 094 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 094 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 061 zł
Zaliczka na podatek 2 199 zł
Całość - kwota brutto 25 811 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Luty 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Marzec 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Kwiecień 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Maj 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Czerwiec 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Lipiec 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Sierpień 25 811,00 2 519,15 387,17 0,00 2 061,42 18 324,00 2 199,00 18 644,38
Wrzesień 25 811,00 152,48 23,39 0,00 2 307,16 20 508,00 2 461,00 20 867,01
Październik 25 811,00 0,00 0,00 0,00 2 322,99 20 649,00 2 478,00 21 010,13
Listopad 25 811,00 0,00 0,00 0,00 2 322,99 20 649,00 2 478,00 21 010,13
Grudzień 25 811,00 0,00 0,00 0,00 2 322,99 20 649,00 2 478,00 21 010,13
Rocznie 309 732,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 767,49 229 047,00 1 715,00 233 052,44
Wynagrodzenie pracownika 25 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 678 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 632 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 666 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Luty 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Marzec 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Kwiecień 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Maj 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Czerwiec 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Lipiec 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Sierpień 25 811,00 2 519,15 1 677,72 0,00 658,18 30 666,05 zł
Wrzesień 25 811,00 152,48 101,49 0,00 658,18 26 723,15 zł
Październik 25 811,00 0,00 0,00 0,00 658,18 26 469,18 zł
Listopad 25 811,00 0,00 0,00 0,00 658,18 26 469,18 zł
Grudzień 25 811,00 0,00 0,00 0,00 658,18 26 469,18 zł
Rocznie 309 732,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 898,16 351 459,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 644 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 644 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 666 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 069 zł
Całość - kwota brutto 22 569 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Luty 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Marzec 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Kwiecień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Maj 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Czerwiec 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Lipiec 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Sierpień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Wrzesień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Październik 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Listopad 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Grudzień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 055,00 3 069,00 19 500,00
Rocznie 270 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 660,00 36 828,00 234 000,00
Wynagrodzenie pracownika 22 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 569 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Luty 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Marzec 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Kwiecień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Maj 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Czerwiec 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Lipiec 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Sierpień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Wrzesień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Październik 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Listopad 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Grudzień 22 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 569,00 zł
Rocznie 270 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 569 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 569 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 116 zł
Zaliczka na podatek 5 297 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 506 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 506,00 0,00 0,00 0,00 2 115,54 0,00 5 297,00 0,00 16 093,46
Luty 23 506,00 0,00 0,00 0,00 2 115,54 0,00 7 097,00 0,00 14 293,46
Marzec 23 506,00 0,00 0,00 0,00 2 115,54 0,00 7 097,00 0,00 14 293,46
Kwiecień 23 506,00 0,00 0,00 0,00 2 115,54 0,00 7 097,00 0,00 14 293,46
Maj 23 506,00 0,00 0,00 0,00 2 115,54 0,00 7 097,00 0,00 14 293,46
Czerwiec 23 506,00 0,00 0,00 0,00 2 115,54 0,00 7 097,00 0,00 14 293,46
Lipiec 23 506,00 176,27 72,24 0,00 2 115,54 15,08 7 012,00 0,00 14 114,87
Sierpień 23 506,00 176,27 72,24 0,00 2 115,54 15,08 7 012,00 0,00 14 114,87
Wrzesień 23 506,00 176,27 72,24 0,00 2 115,54 15,08 7 012,00 0,00 14 114,87
Październik 23 506,00 176,27 72,24 0,00 2 115,54 15,08 7 012,00 0,00 14 114,87
Listopad 23 506,00 176,27 72,24 0,00 2 115,54 15,08 7 012,00 0,00 14 114,87
Grudzień 23 506,00 176,27 72,24 0,00 2 115,54 15,08 7 012,00 0,00 14 114,87
Rocznie 282 072,00 1 057,62 433,44 0,00 25 386,48 0,00 82 854,00 0,00 172 249,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 506 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 093 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.