Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie chorobowe 667 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 116 zł
Zaliczka na podatek 2 491 zł
Całość - kwota brutto 27 241 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 241,00 2 658,72 408,62 667,40 2 115,56 23 256,00 2 491,00 18 899,70
Luty 27 241,00 2 658,72 408,62 667,40 2 115,56 23 256,00 2 491,00 18 899,70
Marzec 27 241,00 2 658,72 408,62 667,40 2 115,56 23 256,00 2 491,00 18 899,70
Kwiecień 27 241,00 2 658,72 408,62 667,40 2 115,56 23 256,00 2 491,00 18 899,70
Maj 27 241,00 2 658,72 408,62 667,40 2 115,56 23 256,00 2 491,00 18 899,70
Czerwiec 27 241,00 2 658,72 408,62 667,40 2 115,56 23 256,00 6 398,00 14 992,70
Lipiec 27 241,00 2 658,72 408,62 667,40 2 115,56 23 256,00 7 442,00 13 948,70
Sierpień 27 241,00 1 694,64 260,41 667,40 2 215,67 24 369,00 7 798,00 14 604,88
Wrzesień 27 241,00 0,00 0,00 667,40 2 391,62 26 324,00 8 424,00 15 757,98
Październik 27 241,00 0,00 0,00 667,40 2 391,62 26 324,00 8 424,00 15 757,98
Listopad 27 241,00 0,00 0,00 667,40 2 391,62 26 324,00 8 424,00 15 757,98
Grudzień 27 241,00 0,00 0,00 667,40 2 391,62 26 324,00 8 424,00 15 757,98
Rocznie 326 892,00 20 305,68 3 120,75 8 008,80 26 591,07 292 457,00 41 193,00 201 076,70
Wynagrodzenie pracownika 27 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 771 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 455 zł
Fundusz Pracy (FP) 667 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 820 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 241,00 2 658,72 1 770,67 454,92 694,64 32 819,95 zł
Luty 27 241,00 2 658,72 1 770,67 454,92 694,64 32 819,95 zł
Marzec 27 241,00 2 658,72 1 770,67 454,92 694,64 32 819,95 zł
Kwiecień 27 241,00 2 658,72 1 770,67 454,92 694,64 32 819,95 zł
Maj 27 241,00 2 658,72 1 770,67 454,92 694,64 32 819,95 zł
Czerwiec 27 241,00 2 658,72 1 770,67 454,92 694,64 32 819,95 zł
Lipiec 27 241,00 2 658,72 1 770,67 454,92 694,64 32 819,95 zł
Sierpień 27 241,00 1 694,64 1 128,56 454,92 694,64 31 213,76 zł
Wrzesień 27 241,00 0,00 0,00 454,92 694,64 28 390,56 zł
Październik 27 241,00 0,00 0,00 454,92 694,64 28 390,56 zł
Listopad 27 241,00 0,00 0,00 454,92 694,64 28 390,56 zł
Grudzień 27 241,00 0,00 0,00 454,92 694,64 28 390,56 zł
Rocznie 326 892,00 20 305,68 13 523,25 5 459,04 8 335,68 374 515,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 820 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 040 zł
Zaliczka na podatek 2 176 zł
Całość - kwota brutto 25 546 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Luty 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Marzec 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Kwiecień 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Maj 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Czerwiec 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Lipiec 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Sierpień 25 546,00 2 493,29 383,19 0,00 2 040,26 18 136,00 2 176,00 18 452,94
Wrzesień 25 546,00 359,36 55,23 0,00 2 261,83 20 105,00 2 413,00 20 456,98
Październik 25 546,00 0,00 0,00 0,00 2 299,14 20 437,00 2 452,00 20 794,42
Listopad 25 546,00 0,00 0,00 0,00 2 299,14 20 437,00 2 452,00 20 794,42
Grudzień 25 546,00 0,00 0,00 0,00 2 299,14 20 437,00 2 452,00 20 794,42
Rocznie 306 552,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 481,33 226 504,00 1 698,00 230 463,76
Wynagrodzenie pracownika 25 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 660 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 626 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 351 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Luty 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Marzec 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Kwiecień 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Maj 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Czerwiec 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Lipiec 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Sierpień 25 546,00 2 493,29 1 660,49 0,00 651,43 30 351,21 zł
Wrzesień 25 546,00 359,36 239,33 0,00 651,43 26 796,12 zł
Październik 25 546,00 0,00 0,00 0,00 651,43 26 197,43 zł
Listopad 25 546,00 0,00 0,00 0,00 651,43 26 197,43 zł
Grudzień 25 546,00 0,00 0,00 0,00 651,43 26 197,43 zł
Rocznie 306 552,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 817,16 348 198,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 546 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 453 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 453 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 351 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 038 zł
Całość - kwota brutto 22 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Luty 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Marzec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Kwiecień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Maj 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Czerwiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Lipiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Sierpień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Wrzesień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Październik 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Listopad 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Grudzień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Rocznie 268 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 440,00 36 456,00 231 600,00
Wynagrodzenie pracownika 22 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 338 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Luty 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Marzec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Kwiecień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Maj 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Czerwiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Lipiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Sierpień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Wrzesień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Październik 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Listopad 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Grudzień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Rocznie 268 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 338 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 094 zł
Zaliczka na podatek 5 220 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 265,00 0,00 0,00 0,00 2 093,85 0,00 5 220,00 0,00 15 951,15
Luty 23 265,00 0,00 0,00 0,00 2 093,85 0,00 7 020,00 0,00 14 151,15
Marzec 23 265,00 0,00 0,00 0,00 2 093,85 0,00 7 020,00 0,00 14 151,15
Kwiecień 23 265,00 0,00 0,00 0,00 2 093,85 0,00 7 020,00 0,00 14 151,15
Maj 23 265,00 0,00 0,00 0,00 2 093,85 0,00 7 020,00 0,00 14 151,15
Czerwiec 23 265,00 0,00 0,00 0,00 2 093,85 0,00 7 020,00 0,00 14 151,15
Lipiec 23 265,00 176,27 72,24 0,00 2 093,85 15,08 6 935,00 0,00 13 972,56
Sierpień 23 265,00 176,27 72,24 0,00 2 093,85 15,08 6 935,00 0,00 13 972,56
Wrzesień 23 265,00 176,27 72,24 0,00 2 093,85 15,08 6 935,00 0,00 13 972,56
Październik 23 265,00 176,27 72,24 0,00 2 093,85 15,08 6 935,00 0,00 13 972,56
Listopad 23 265,00 176,27 72,24 0,00 2 093,85 15,08 6 935,00 0,00 13 972,56
Grudzień 23 265,00 176,27 72,24 0,00 2 093,85 15,08 6 935,00 0,00 13 972,56
Rocznie 279 180,00 1 057,62 433,44 0,00 25 126,20 0,00 81 930,00 0,00 170 542,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 951 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.