Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 658 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie chorobowe 667 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 115 zł
Zaliczka na podatek 1 412 zł
Całość - kwota brutto 27 233 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 233,00 2 657,94 408,50 667,21 2 114,94 23 249,00 1 412,00 19 972,41
Luty 27 233,00 2 657,94 408,50 667,21 2 114,94 23 249,00 1 412,00 19 972,41
Marzec 27 233,00 2 657,94 408,50 667,21 2 114,94 23 249,00 1 412,00 19 972,41
Kwiecień 27 233,00 2 657,94 408,50 667,21 2 114,94 23 249,00 1 412,00 19 972,41
Maj 27 233,00 2 657,94 408,50 667,21 2 114,94 23 249,00 1 412,00 19 972,41
Czerwiec 27 233,00 2 657,94 408,50 667,21 2 114,94 23 249,00 4 336,00 17 048,41
Lipiec 27 233,00 1 391,98 213,90 667,21 2 246,39 24 710,00 5 661,00 17 052,52
Sierpień 27 233,00 0,00 0,00 667,21 2 390,92 26 316,00 6 030,00 18 144,87
Wrzesień 27 233,00 0,00 0,00 667,21 2 390,92 26 316,00 6 030,00 18 144,87
Październik 27 233,00 0,00 0,00 667,21 2 390,92 26 316,00 6 030,00 18 144,87
Listopad 27 233,00 0,00 0,00 667,21 2 390,92 26 316,00 6 030,00 18 144,87
Grudzień 27 233,00 0,00 0,00 667,21 2 390,92 26 316,00 6 030,00 18 144,87
Rocznie 326 796,00 17 339,62 2 664,90 8 006,52 26 890,63 295 784,00 47 207,00 224 687,33
Wynagrodzenie pracownika 27 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 658 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 770 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 455 zł
Fundusz Pracy (FP) 667 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 233,00 2 657,94 1 770,15 454,79 694,44 32 810,32 zł
Luty 27 233,00 2 657,94 1 770,15 454,79 694,44 32 810,32 zł
Marzec 27 233,00 2 657,94 1 770,15 454,79 694,44 32 810,32 zł
Kwiecień 27 233,00 2 657,94 1 770,15 454,79 694,44 32 810,32 zł
Maj 27 233,00 2 657,94 1 770,15 454,79 694,44 32 810,32 zł
Czerwiec 27 233,00 2 657,94 1 770,15 454,79 694,44 32 810,32 zł
Lipiec 27 233,00 1 391,98 927,00 454,79 694,44 30 701,21 zł
Sierpień 27 233,00 0,00 0,00 454,79 694,44 28 382,23 zł
Wrzesień 27 233,00 0,00 0,00 454,79 694,44 28 382,23 zł
Październik 27 233,00 0,00 0,00 454,79 694,44 28 382,23 zł
Listopad 27 233,00 0,00 0,00 454,79 694,44 28 382,23 zł
Grudzień 27 233,00 0,00 0,00 454,79 694,44 28 382,23 zł
Rocznie 326 796,00 17 339,62 11 547,90 5 457,48 8 333,28 369 474,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 972 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 972 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 040 zł
Zaliczka na podatek 1 326 zł
Całość - kwota brutto 25 542 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 542,00 2 492,90 383,13 0,00 2 039,94 18 133,00 1 326,00 19 300,03
Luty 25 542,00 2 492,90 383,13 0,00 2 039,94 18 133,00 1 326,00 19 300,03
Marzec 25 542,00 2 492,90 383,13 0,00 2 039,94 18 133,00 1 326,00 19 300,03
Kwiecień 25 542,00 2 492,90 383,13 0,00 2 039,94 18 133,00 1 326,00 19 300,03
Maj 25 542,00 2 492,90 383,13 0,00 2 039,94 18 133,00 1 326,00 19 300,03
Czerwiec 25 542,00 2 492,90 383,13 0,00 2 039,94 18 133,00 1 326,00 19 300,03
Lipiec 25 542,00 2 382,22 366,12 0,00 2 051,43 18 235,00 1 333,00 19 409,23
Sierpień 25 542,00 0,00 0,00 0,00 2 298,78 20 434,00 1 494,00 21 749,22
Wrzesień 25 542,00 0,00 0,00 0,00 2 298,78 20 434,00 1 494,00 21 749,22
Październik 25 542,00 0,00 0,00 0,00 2 298,78 20 434,00 1 494,00 21 749,22
Listopad 25 542,00 0,00 0,00 0,00 2 298,78 20 434,00 1 494,00 21 749,22
Grudzień 25 542,00 0,00 0,00 0,00 2 298,78 20 434,00 1 494,00 21 749,22
Rocznie 306 504,00 17 339,62 2 664,90 0,00 25 784,97 229 203,00 16 759,00 243 955,51
Wynagrodzenie pracownika 25 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 660 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 626 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 542,00 2 492,90 1 660,23 0,00 651,32 30 346,45 zł
Luty 25 542,00 2 492,90 1 660,23 0,00 651,32 30 346,45 zł
Marzec 25 542,00 2 492,90 1 660,23 0,00 651,32 30 346,45 zł
Kwiecień 25 542,00 2 492,90 1 660,23 0,00 651,32 30 346,45 zł
Maj 25 542,00 2 492,90 1 660,23 0,00 651,32 30 346,45 zł
Czerwiec 25 542,00 2 492,90 1 660,23 0,00 651,32 30 346,45 zł
Lipiec 25 542,00 2 382,22 1 586,52 0,00 651,32 30 162,06 zł
Sierpień 25 542,00 0,00 0,00 0,00 651,32 26 193,32 zł
Wrzesień 25 542,00 0,00 0,00 0,00 651,32 26 193,32 zł
Październik 25 542,00 0,00 0,00 0,00 651,32 26 193,32 zł
Listopad 25 542,00 0,00 0,00 0,00 651,32 26 193,32 zł
Grudzień 25 542,00 0,00 0,00 0,00 651,32 26 193,32 zł
Rocznie 306 504,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 815,84 343 207,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 038 zł
Całość - kwota brutto 22 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Luty 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Marzec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Kwiecień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Maj 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Czerwiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Lipiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Sierpień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Wrzesień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Październik 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Listopad 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Grudzień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 3 038,00 19 300,00
Rocznie 268 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 440,00 36 456,00 231 600,00
Wynagrodzenie pracownika 22 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 338 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Luty 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Marzec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Kwiecień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Maj 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Czerwiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Lipiec 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Sierpień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Wrzesień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Październik 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Listopad 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Grudzień 22 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,00 zł
Rocznie 268 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 338 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 19300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 19 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 045 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 220 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 23 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 23 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 0,00 18 045,00
Luty 23 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 020,00 0,00 16 245,00
Marzec 23 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 020,00 0,00 16 245,00
Kwiecień 23 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 020,00 0,00 16 245,00
Maj 23 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 020,00 0,00 16 245,00
Czerwiec 23 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 020,00 0,00 16 245,00
Lipiec 23 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 935,00 0,00 16 066,41
Sierpień 23 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 935,00 0,00 16 066,41
Wrzesień 23 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 935,00 0,00 16 066,41
Październik 23 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 935,00 0,00 16 066,41
Listopad 23 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 935,00 0,00 16 066,41
Grudzień 23 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 935,00 0,00 16 066,41
Rocznie 279 180,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 81 930,00 0,00 195 668,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 23 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 045 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ