Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 396 zł
Ubezpieczenie chorobowe 647 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 050 zł
Zaliczka na podatek 2 403 zł
Całość - kwota brutto 26 391 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 391,00 2 575,76 395,87 646,58 2 049,55 22 523,00 2 403,00 18 320,24
Luty 26 391,00 2 575,76 395,87 646,58 2 049,55 22 523,00 2 403,00 18 320,24
Marzec 26 391,00 2 575,76 395,87 646,58 2 049,55 22 523,00 2 403,00 18 320,24
Kwiecień 26 391,00 2 575,76 395,87 646,58 2 049,55 22 523,00 2 403,00 18 320,24
Maj 26 391,00 2 575,76 395,87 646,58 2 049,55 22 523,00 2 403,00 18 320,24
Czerwiec 26 391,00 2 575,76 395,87 646,58 2 049,55 22 523,00 5 430,00 15 293,24
Lipiec 26 391,00 2 575,76 395,87 646,58 2 049,55 22 523,00 7 207,00 13 516,24
Sierpień 26 391,00 2 275,36 349,66 646,58 2 080,75 22 869,00 7 318,00 13 720,65
Wrzesień 26 391,00 0,00 0,00 646,58 2 317,00 25 494,00 8 158,00 15 269,42
Październik 26 391,00 0,00 0,00 646,58 2 317,00 25 494,00 8 158,00 15 269,42
Listopad 26 391,00 0,00 0,00 646,58 2 317,00 25 494,00 8 158,00 15 269,42
Grudzień 26 391,00 0,00 0,00 646,58 2 317,00 25 494,00 8 158,00 15 269,42
Rocznie 316 692,00 20 305,68 3 120,75 7 758,96 25 695,60 282 506,00 38 905,00 195 209,01
Wynagrodzenie pracownika 26 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 715 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 441 zł
Fundusz Pracy (FP) 647 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 391,00 2 575,76 1 715,42 440,73 672,97 31 795,88 zł
Luty 26 391,00 2 575,76 1 715,42 440,73 672,97 31 795,88 zł
Marzec 26 391,00 2 575,76 1 715,42 440,73 672,97 31 795,88 zł
Kwiecień 26 391,00 2 575,76 1 715,42 440,73 672,97 31 795,88 zł
Maj 26 391,00 2 575,76 1 715,42 440,73 672,97 31 795,88 zł
Czerwiec 26 391,00 2 575,76 1 715,42 440,73 672,97 31 795,88 zł
Lipiec 26 391,00 2 575,76 1 715,42 440,73 672,97 31 795,88 zł
Sierpień 26 391,00 2 275,36 1 515,31 440,73 672,97 31 295,37 zł
Wrzesień 26 391,00 0,00 0,00 440,73 672,97 27 504,70 zł
Październik 26 391,00 0,00 0,00 440,73 672,97 27 504,70 zł
Listopad 26 391,00 0,00 0,00 440,73 672,97 27 504,70 zł
Grudzień 26 391,00 0,00 0,00 440,73 672,97 27 504,70 zł
Rocznie 316 692,00 20 305,68 13 523,25 5 288,76 8 075,64 363 885,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 391 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 879 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 977 zł
Zaliczka na podatek 2 109 zł
Całość - kwota brutto 24 752 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Luty 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Marzec 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Kwiecień 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Maj 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Czerwiec 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Lipiec 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Sierpień 24 752,00 2 415,80 371,28 0,00 1 976,84 17 572,00 2 109,00 17 879,44
Wrzesień 24 752,00 979,28 150,51 0,00 2 126,00 18 898,00 2 268,00 19 228,45
Październik 24 752,00 0,00 0,00 0,00 2 227,68 19 802,00 2 376,00 20 148,08
Listopad 24 752,00 0,00 0,00 0,00 2 227,68 19 802,00 2 376,00 20 148,08
Grudzień 24 752,00 0,00 0,00 0,00 2 227,68 19 802,00 2 376,00 20 148,08
Rocznie 297 024,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 623,76 218 880,00 1 645,00 222 708,21
Wynagrodzenie pracownika 24 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 609 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 606 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 408 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Luty 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Marzec 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Kwiecień 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Maj 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Czerwiec 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Lipiec 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Sierpień 24 752,00 2 415,80 1 608,88 0,00 631,17 29 407,85 zł
Wrzesień 24 752,00 979,28 652,21 0,00 631,17 27 014,66 zł
Październik 24 752,00 0,00 0,00 0,00 631,17 25 383,17 zł
Listopad 24 752,00 0,00 0,00 0,00 631,17 25 383,17 zł
Grudzień 24 752,00 0,00 0,00 0,00 631,17 25 383,17 zł
Rocznie 297 024,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 574,04 338 426,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 752 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 879 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 879 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 408 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 944 zł
Całość - kwota brutto 21 644 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Luty 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Marzec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Kwiecień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Maj 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Czerwiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Lipiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Sierpień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Wrzesień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Październik 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Listopad 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Grudzień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Rocznie 259 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 780,00 35 328,00 224 400,00
Wynagrodzenie pracownika 21 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 644 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Luty 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Marzec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Kwiecień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Maj 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Czerwiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Lipiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Sierpień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Wrzesień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Październik 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Listopad 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Grudzień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Rocznie 259 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 644 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 644 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 029 zł
Zaliczka na podatek 4 988 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 542 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 542,00 0,00 0,00 0,00 2 028,78 0,00 4 988,00 0,00 15 525,22
Luty 22 542,00 0,00 0,00 0,00 2 028,78 0,00 6 788,00 0,00 13 725,22
Marzec 22 542,00 0,00 0,00 0,00 2 028,78 0,00 6 788,00 0,00 13 725,22
Kwiecień 22 542,00 0,00 0,00 0,00 2 028,78 0,00 6 788,00 0,00 13 725,22
Maj 22 542,00 0,00 0,00 0,00 2 028,78 0,00 6 788,00 0,00 13 725,22
Czerwiec 22 542,00 0,00 0,00 0,00 2 028,78 0,00 6 788,00 0,00 13 725,22
Lipiec 22 542,00 176,27 72,24 0,00 2 028,78 15,08 6 704,00 0,00 13 545,63
Sierpień 22 542,00 176,27 72,24 0,00 2 028,78 15,08 6 704,00 0,00 13 545,63
Wrzesień 22 542,00 176,27 72,24 0,00 2 028,78 15,08 6 704,00 0,00 13 545,63
Październik 22 542,00 176,27 72,24 0,00 2 028,78 15,08 6 704,00 0,00 13 545,63
Listopad 22 542,00 176,27 72,24 0,00 2 028,78 15,08 6 704,00 0,00 13 545,63
Grudzień 22 542,00 176,27 72,24 0,00 2 028,78 15,08 6 704,00 0,00 13 545,63
Rocznie 270 504,00 1 057,62 433,44 0,00 24 345,36 0,00 79 152,00 0,00 165 425,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 525 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.