Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 396 zł
Ubezpieczenie chorobowe 646 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 049 zł
Zaliczka na podatek 1 354 zł
Całość - kwota brutto 26 383 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 383,00 2 574,98 395,75 646,38 2 048,93 22 516,00 1 354,00 19 362,96
Luty 26 383,00 2 574,98 395,75 646,38 2 048,93 22 516,00 1 354,00 19 362,96
Marzec 26 383,00 2 574,98 395,75 646,38 2 048,93 22 516,00 1 354,00 19 362,96
Kwiecień 26 383,00 2 574,98 395,75 646,38 2 048,93 22 516,00 1 354,00 19 362,96
Maj 26 383,00 2 574,98 395,75 646,38 2 048,93 22 516,00 1 354,00 19 362,96
Czerwiec 26 383,00 2 574,98 395,75 646,38 2 048,93 22 516,00 3 618,00 17 098,96
Lipiec 26 383,00 1 889,74 290,40 646,38 2 120,08 23 306,00 5 338,00 16 098,40
Sierpień 26 383,00 0,00 0,00 646,38 2 316,30 25 487,00 5 840,00 17 580,32
Wrzesień 26 383,00 0,00 0,00 646,38 2 316,30 25 487,00 5 840,00 17 580,32
Październik 26 383,00 0,00 0,00 646,38 2 316,30 25 487,00 5 840,00 17 580,32
Listopad 26 383,00 0,00 0,00 646,38 2 316,30 25 487,00 5 840,00 17 580,32
Grudzień 26 383,00 0,00 0,00 646,38 2 316,30 25 487,00 5 840,00 17 580,32
Rocznie 316 596,00 17 339,62 2 664,90 7 756,56 25 995,16 285 837,00 44 926,00 217 913,76
Wynagrodzenie pracownika 26 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 715 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 441 zł
Fundusz Pracy (FP) 646 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 786 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 383,00 2 574,98 1 714,90 440,60 672,76 31 786,24 zł
Luty 26 383,00 2 574,98 1 714,90 440,60 672,76 31 786,24 zł
Marzec 26 383,00 2 574,98 1 714,90 440,60 672,76 31 786,24 zł
Kwiecień 26 383,00 2 574,98 1 714,90 440,60 672,76 31 786,24 zł
Maj 26 383,00 2 574,98 1 714,90 440,60 672,76 31 786,24 zł
Czerwiec 26 383,00 2 574,98 1 714,90 440,60 672,76 31 786,24 zł
Lipiec 26 383,00 1 889,74 1 258,50 440,60 672,76 30 644,60 zł
Sierpień 26 383,00 0,00 0,00 440,60 672,76 27 496,36 zł
Wrzesień 26 383,00 0,00 0,00 440,60 672,76 27 496,36 zł
Październik 26 383,00 0,00 0,00 440,60 672,76 27 496,36 zł
Listopad 26 383,00 0,00 0,00 440,60 672,76 27 496,36 zł
Grudzień 26 383,00 0,00 0,00 440,60 672,76 27 496,36 zł
Rocznie 316 596,00 17 339,62 11 547,90 5 287,20 8 073,12 358 843,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 383 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 363 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 363 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 786 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 977 zł
Zaliczka na podatek 1 285 zł
Całość - kwota brutto 24 748 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 748,00 2 415,40 371,22 0,00 1 976,52 17 569,00 1 285,00 18 699,86
Luty 24 748,00 2 415,40 371,22 0,00 1 976,52 17 569,00 1 285,00 18 699,86
Marzec 24 748,00 2 415,40 371,22 0,00 1 976,52 17 569,00 1 285,00 18 699,86
Kwiecień 24 748,00 2 415,40 371,22 0,00 1 976,52 17 569,00 1 285,00 18 699,86
Maj 24 748,00 2 415,40 371,22 0,00 1 976,52 17 569,00 1 285,00 18 699,86
Czerwiec 24 748,00 2 415,40 371,22 0,00 1 976,52 17 569,00 1 285,00 18 699,86
Lipiec 24 748,00 2 415,40 371,22 0,00 1 976,52 17 569,00 1 285,00 18 699,86
Sierpień 24 748,00 431,82 66,36 0,00 2 182,48 19 400,00 1 419,00 20 648,34
Wrzesień 24 748,00 0,00 0,00 0,00 2 227,32 19 798,00 1 448,00 21 072,68
Październik 24 748,00 0,00 0,00 0,00 2 227,32 19 798,00 1 448,00 21 072,68
Listopad 24 748,00 0,00 0,00 0,00 2 227,32 19 798,00 1 448,00 21 072,68
Grudzień 24 748,00 0,00 0,00 0,00 2 227,32 19 798,00 1 448,00 21 072,68
Rocznie 296 976,00 17 339,62 2 664,90 0,00 24 927,40 221 575,00 16 206,00 235 838,08
Wynagrodzenie pracownika 24 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 609 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 606 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 748,00 2 415,40 1 608,62 0,00 631,08 29 403,10 zł
Luty 24 748,00 2 415,40 1 608,62 0,00 631,08 29 403,10 zł
Marzec 24 748,00 2 415,40 1 608,62 0,00 631,08 29 403,10 zł
Kwiecień 24 748,00 2 415,40 1 608,62 0,00 631,08 29 403,10 zł
Maj 24 748,00 2 415,40 1 608,62 0,00 631,08 29 403,10 zł
Czerwiec 24 748,00 2 415,40 1 608,62 0,00 631,08 29 403,10 zł
Lipiec 24 748,00 2 415,40 1 608,62 0,00 631,08 29 403,10 zł
Sierpień 24 748,00 431,82 287,56 0,00 631,08 26 098,46 zł
Wrzesień 24 748,00 0,00 0,00 0,00 631,08 25 379,08 zł
Październik 24 748,00 0,00 0,00 0,00 631,08 25 379,08 zł
Listopad 24 748,00 0,00 0,00 0,00 631,08 25 379,08 zł
Grudzień 24 748,00 0,00 0,00 0,00 631,08 25 379,08 zł
Rocznie 296 976,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 572,96 333 436,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 748 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 944 zł
Całość - kwota brutto 21 644 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Luty 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Marzec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Kwiecień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Maj 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Czerwiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Lipiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Sierpień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Wrzesień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Październik 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Listopad 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Grudzień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 315,00 2 944,00 18 700,00
Rocznie 259 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 780,00 35 328,00 224 400,00
Wynagrodzenie pracownika 21 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 644 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Luty 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Marzec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Kwiecień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Maj 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Czerwiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Lipiec 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Sierpień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Wrzesień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Październik 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Listopad 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Grudzień 21 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 644,00 zł
Rocznie 259 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 644 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 644 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 554 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 988 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 542 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 0,00 17 554,00
Luty 22 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 788,00 0,00 15 754,00
Marzec 22 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 788,00 0,00 15 754,00
Kwiecień 22 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 788,00 0,00 15 754,00
Maj 22 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 788,00 0,00 15 754,00
Czerwiec 22 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 788,00 0,00 15 754,00
Lipiec 22 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 704,00 0,00 15 574,41
Sierpień 22 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 704,00 0,00 15 574,41
Wrzesień 22 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 704,00 0,00 15 574,41
Październik 22 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 704,00 0,00 15 574,41
Listopad 22 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 704,00 0,00 15 574,41
Grudzień 22 542,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 704,00 0,00 15 574,41
Rocznie 270 504,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 79 152,00 0,00 189 770,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 554 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ