Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 224 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 394 zł
Ubezpieczenie chorobowe 643 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 039 zł
Zaliczka na podatek 2 388 zł
Całość - kwota brutto 26 249 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 249,00 2 561,90 393,74 643,10 2 038,52 22 400,00 2 388,00 18 223,74
Luty 26 249,00 2 561,90 393,74 643,10 2 038,52 22 400,00 2 388,00 18 223,74
Marzec 26 249,00 2 561,90 393,74 643,10 2 038,52 22 400,00 2 388,00 18 223,74
Kwiecień 26 249,00 2 561,90 393,74 643,10 2 038,52 22 400,00 2 388,00 18 223,74
Maj 26 249,00 2 561,90 393,74 643,10 2 038,52 22 400,00 2 388,00 18 223,74
Czerwiec 26 249,00 2 561,90 393,74 643,10 2 038,52 22 400,00 5 268,00 15 343,74
Lipiec 26 249,00 2 561,90 393,74 643,10 2 038,52 22 400,00 7 168,00 13 443,74
Sierpień 26 249,00 2 372,38 364,57 643,10 2 058,21 22 619,00 7 238,00 13 572,74
Wrzesień 26 249,00 0,00 0,00 643,10 2 304,53 25 356,00 8 114,00 15 187,37
Październik 26 249,00 0,00 0,00 643,10 2 304,53 25 356,00 8 114,00 15 187,37
Listopad 26 249,00 0,00 0,00 643,10 2 304,53 25 356,00 8 114,00 15 187,37
Grudzień 26 249,00 0,00 0,00 643,10 2 304,53 25 356,00 8 114,00 15 187,37
Rocznie 314 988,00 20 305,68 3 120,75 7 717,20 25 545,97 280 843,00 38 519,00 194 228,40
Wynagrodzenie pracownika 26 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 706 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 438 zł
Fundusz Pracy (FP) 643 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 249,00 2 561,90 1 706,19 438,36 669,35 31 624,80 zł
Luty 26 249,00 2 561,90 1 706,19 438,36 669,35 31 624,80 zł
Marzec 26 249,00 2 561,90 1 706,19 438,36 669,35 31 624,80 zł
Kwiecień 26 249,00 2 561,90 1 706,19 438,36 669,35 31 624,80 zł
Maj 26 249,00 2 561,90 1 706,19 438,36 669,35 31 624,80 zł
Czerwiec 26 249,00 2 561,90 1 706,19 438,36 669,35 31 624,80 zł
Lipiec 26 249,00 2 561,90 1 706,19 438,36 669,35 31 624,80 zł
Sierpień 26 249,00 2 372,38 1 579,92 438,36 669,35 31 309,01 zł
Wrzesień 26 249,00 0,00 0,00 438,36 669,35 27 356,71 zł
Październik 26 249,00 0,00 0,00 438,36 669,35 27 356,71 zł
Listopad 26 249,00 0,00 0,00 438,36 669,35 27 356,71 zł
Grudzień 26 249,00 0,00 0,00 438,36 669,35 27 356,71 zł
Rocznie 314 988,00 20 305,68 13 523,25 5 260,32 8 032,20 362 109,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 249 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 224 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 224 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 966 zł
Zaliczka na podatek 2 097 zł
Całość - kwota brutto 24 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Luty 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Marzec 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Kwiecień 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Maj 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Czerwiec 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Lipiec 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Sierpień 24 620,00 2 402,91 369,30 0,00 1 966,30 17 478,00 2 097,00 17 784,13
Wrzesień 24 620,00 1 082,40 166,35 0,00 2 103,41 18 697,00 2 244,00 19 024,20
Październik 24 620,00 0,00 0,00 0,00 2 215,80 19 696,00 2 364,00 20 040,68
Listopad 24 620,00 0,00 0,00 0,00 2 215,80 19 696,00 2 364,00 20 040,68
Grudzień 24 620,00 0,00 0,00 0,00 2 215,80 19 696,00 2 364,00 20 040,68
Rocznie 295 440,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 481,21 217 609,00 1 632,00 221 419,28
Wynagrodzenie pracownika 24 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 600 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 603 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 251 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Luty 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Marzec 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Kwiecień 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Maj 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Czerwiec 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Lipiec 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Sierpień 24 620,00 2 402,91 1 600,30 0,00 627,81 29 251,02 zł
Wrzesień 24 620,00 1 082,40 720,85 0,00 627,81 27 051,06 zł
Październik 24 620,00 0,00 0,00 0,00 627,81 25 247,81 zł
Listopad 24 620,00 0,00 0,00 0,00 627,81 25 247,81 zł
Grudzień 24 620,00 0,00 0,00 0,00 627,81 25 247,81 zł
Rocznie 295 440,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 533,72 336 802,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 784 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 784 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 251 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 928 zł
Całość - kwota brutto 21 528 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Luty 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Marzec 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Kwiecień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Maj 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Czerwiec 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Lipiec 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Sierpień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Wrzesień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Październik 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Listopad 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Grudzień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 222,00 2 928,00 18 600,00
Rocznie 258 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 664,00 35 136,00 223 200,00
Wynagrodzenie pracownika 21 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Luty 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Marzec 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Kwiecień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Maj 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Czerwiec 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Lipiec 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Sierpień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Wrzesień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Październik 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Listopad 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Grudzień 21 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 528,00 zł
Rocznie 258 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 528 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 018 zł
Zaliczka na podatek 4 950 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 422 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 422,00 0,00 0,00 0,00 2 017,98 0,00 4 950,00 0,00 15 454,02
Luty 22 422,00 0,00 0,00 0,00 2 017,98 0,00 6 750,00 0,00 13 654,02
Marzec 22 422,00 0,00 0,00 0,00 2 017,98 0,00 6 750,00 0,00 13 654,02
Kwiecień 22 422,00 0,00 0,00 0,00 2 017,98 0,00 6 750,00 0,00 13 654,02
Maj 22 422,00 0,00 0,00 0,00 2 017,98 0,00 6 750,00 0,00 13 654,02
Czerwiec 22 422,00 0,00 0,00 0,00 2 017,98 0,00 6 750,00 0,00 13 654,02
Lipiec 22 422,00 176,27 72,24 0,00 2 017,98 15,08 6 666,00 0,00 13 474,43
Sierpień 22 422,00 176,27 72,24 0,00 2 017,98 15,08 6 666,00 0,00 13 474,43
Wrzesień 22 422,00 176,27 72,24 0,00 2 017,98 15,08 6 666,00 0,00 13 474,43
Październik 22 422,00 176,27 72,24 0,00 2 017,98 15,08 6 666,00 0,00 13 474,43
Listopad 22 422,00 176,27 72,24 0,00 2 017,98 15,08 6 666,00 0,00 13 474,43
Grudzień 22 422,00 176,27 72,24 0,00 2 017,98 15,08 6 666,00 0,00 13 474,43
Rocznie 269 064,00 1 057,62 433,44 0,00 24 215,76 0,00 78 696,00 0,00 164 570,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 422 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 454 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.