Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie chorobowe 633 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 006 zł
Zaliczka na podatek 2 344 zł
Całość - kwota brutto 25 824 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 2 344,00 17 934,01
Luty 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 2 344,00 17 934,01
Marzec 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 2 344,00 17 934,01
Kwiecień 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 2 344,00 17 934,01
Maj 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 2 344,00 17 934,01
Czerwiec 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 4 785,00 15 493,01
Lipiec 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 7 051,00 13 227,01
Sierpień 25 824,00 2 520,42 387,36 632,69 2 005,52 22 034,00 7 051,00 13 227,01
Wrzesień 25 824,00 142,32 21,87 632,69 2 252,44 24 777,00 7 929,00 14 845,68
Październik 25 824,00 0,00 0,00 632,69 2 267,22 24 941,00 7 981,00 14 943,09
Listopad 25 824,00 0,00 0,00 632,69 2 267,22 24 941,00 7 981,00 14 943,09
Grudzień 25 824,00 0,00 0,00 632,69 2 267,22 24 941,00 7 981,00 14 943,09
Rocznie 309 888,00 20 305,68 3 120,75 7 592,28 25 098,26 275 872,00 37 382,00 191 292,03
Wynagrodzenie pracownika 25 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 679 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 431 zł
Fundusz Pracy (FP) 633 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 113 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Luty 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Marzec 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Kwiecień 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Maj 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Czerwiec 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Lipiec 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Sierpień 25 824,00 2 520,42 1 678,56 431,26 658,51 31 112,75 zł
Wrzesień 25 824,00 142,32 94,77 431,26 658,51 27 150,86 zł
Październik 25 824,00 0,00 0,00 431,26 658,51 26 913,77 zł
Listopad 25 824,00 0,00 0,00 431,26 658,51 26 913,77 zł
Grudzień 25 824,00 0,00 0,00 431,26 658,51 26 913,77 zł
Rocznie 309 888,00 20 305,68 13 523,25 5 175,12 7 902,12 356 794,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 934 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 934 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 113 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 935 zł
Zaliczka na podatek 2 064 zł
Całość - kwota brutto 24 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Luty 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Marzec 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Kwiecień 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Maj 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Czerwiec 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Lipiec 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Sierpień 24 222,00 2 364,07 363,33 0,00 1 934,51 17 196,00 2 064,00 17 496,57
Wrzesień 24 222,00 1 393,12 214,11 0,00 2 035,33 18 092,00 2 171,00 18 408,40
Październik 24 222,00 0,00 0,00 0,00 2 179,98 19 378,00 2 325,00 19 716,66
Listopad 24 222,00 0,00 0,00 0,00 2 179,98 19 378,00 2 325,00 19 716,66
Grudzień 24 222,00 0,00 0,00 0,00 2 179,98 19 378,00 2 325,00 19 716,66
Rocznie 290 664,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 051,35 213 794,00 1 603,00 217 530,94
Wynagrodzenie pracownika 24 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 574 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 593 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Luty 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Marzec 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Kwiecień 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Maj 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Czerwiec 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Lipiec 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Sierpień 24 222,00 2 364,07 1 574,43 0,00 617,66 28 778,16 zł
Wrzesień 24 222,00 1 393,12 927,81 0,00 617,66 27 160,59 zł
Październik 24 222,00 0,00 0,00 0,00 617,66 24 839,66 zł
Listopad 24 222,00 0,00 0,00 0,00 617,66 24 839,66 zł
Grudzień 24 222,00 0,00 0,00 0,00 617,66 24 839,66 zł
Rocznie 290 664,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 411,92 331 904,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 497 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 497 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 881 zł
Całość - kwota brutto 21 181 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Luty 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Marzec 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Kwiecień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Maj 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Czerwiec 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Lipiec 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Sierpień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Wrzesień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Październik 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Listopad 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Grudzień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 945,00 2 881,00 18 300,00
Rocznie 254 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 340,00 34 572,00 219 600,00
Wynagrodzenie pracownika 21 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Luty 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Marzec 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Kwiecień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Maj 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Czerwiec 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Lipiec 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Sierpień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Wrzesień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Październik 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Listopad 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Grudzień 21 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 181,00 zł
Rocznie 254 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 181 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 985 zł
Zaliczka na podatek 4 834 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 060,00 0,00 0,00 0,00 1 985,40 0,00 4 834,00 0,00 15 240,60
Luty 22 060,00 0,00 0,00 0,00 1 985,40 0,00 6 634,00 0,00 13 440,60
Marzec 22 060,00 0,00 0,00 0,00 1 985,40 0,00 6 634,00 0,00 13 440,60
Kwiecień 22 060,00 0,00 0,00 0,00 1 985,40 0,00 6 634,00 0,00 13 440,60
Maj 22 060,00 0,00 0,00 0,00 1 985,40 0,00 6 634,00 0,00 13 440,60
Czerwiec 22 060,00 0,00 0,00 0,00 1 985,40 0,00 6 634,00 0,00 13 440,60
Lipiec 22 060,00 176,27 72,24 0,00 1 985,40 15,08 6 550,00 0,00 13 261,01
Sierpień 22 060,00 176,27 72,24 0,00 1 985,40 15,08 6 550,00 0,00 13 261,01
Wrzesień 22 060,00 176,27 72,24 0,00 1 985,40 15,08 6 550,00 0,00 13 261,01
Październik 22 060,00 176,27 72,24 0,00 1 985,40 15,08 6 550,00 0,00 13 261,01
Listopad 22 060,00 176,27 72,24 0,00 1 985,40 15,08 6 550,00 0,00 13 261,01
Grudzień 22 060,00 176,27 72,24 0,00 1 985,40 15,08 6 550,00 0,00 13 261,01
Rocznie 264 720,00 1 057,62 433,44 0,00 23 824,80 0,00 77 304,00 0,00 162 009,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 241 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.