Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie chorobowe 636 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 016 zł
Zaliczka na podatek 1 986 zł
Całość - kwota brutto 25 961 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 961,00 2 533,79 389,42 636,04 2 016,16 22 152,00 1 986,00 18 399,59
Luty 25 961,00 2 533,79 389,42 636,04 2 016,16 22 152,00 1 986,00 18 399,59
Marzec 25 961,00 2 533,79 389,42 636,04 2 016,16 22 152,00 1 986,00 18 399,59
Kwiecień 25 961,00 2 533,79 389,42 636,04 2 016,16 22 152,00 2 448,00 17 937,59
Maj 25 961,00 2 533,79 389,42 636,04 2 016,16 22 152,00 5 353,00 15 032,59
Czerwiec 25 961,00 2 533,79 389,42 636,04 2 016,16 22 152,00 5 353,00 15 032,59
Lipiec 25 961,00 101,92 15,63 636,04 2 268,67 24 957,00 6 033,00 16 905,74
Sierpień 25 961,00 0,00 0,00 636,04 2 279,25 25 075,00 6 061,00 16 984,71
Wrzesień 25 961,00 0,00 0,00 636,04 2 279,25 25 075,00 6 061,00 16 984,71
Październik 25 961,00 0,00 0,00 636,04 2 279,25 25 075,00 6 061,00 16 984,71
Listopad 25 961,00 0,00 0,00 636,04 2 279,25 25 075,00 6 061,00 16 984,71
Grudzień 25 961,00 0,00 0,00 636,04 2 279,25 25 075,00 6 061,00 16 984,71
Rocznie 311 532,00 15 304,66 2 352,15 7 632,48 25 761,88 283 244,00 55 450,00 205 030,83
Wynagrodzenie pracownika 25 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 534 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 687 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 434 zł
Fundusz Pracy (FP) 636 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 961,00 2 533,79 1 687,47 433,55 662,00 31 277,81 zł
Luty 25 961,00 2 533,79 1 687,47 433,55 662,00 31 277,81 zł
Marzec 25 961,00 2 533,79 1 687,47 433,55 662,00 31 277,81 zł
Kwiecień 25 961,00 2 533,79 1 687,47 433,55 662,00 31 277,81 zł
Maj 25 961,00 2 533,79 1 687,47 433,55 662,00 31 277,81 zł
Czerwiec 25 961,00 2 533,79 1 687,47 433,55 662,00 31 277,81 zł
Lipiec 25 961,00 101,92 67,83 433,55 662,00 27 226,30 zł
Sierpień 25 961,00 0,00 0,00 433,55 662,00 27 056,55 zł
Wrzesień 25 961,00 0,00 0,00 433,55 662,00 27 056,55 zł
Październik 25 961,00 0,00 0,00 433,55 662,00 27 056,55 zł
Listopad 25 961,00 0,00 0,00 433,55 662,00 27 056,55 zł
Grudzień 25 961,00 0,00 0,00 433,55 662,00 27 056,55 zł
Rocznie 311 532,00 15 304,66 10 192,65 5 202,60 7 944,00 350 175,91 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 961 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 365 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 945 zł
Zaliczka na podatek 1 264 zł
Całość - kwota brutto 24 351 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 351,00 2 376,66 365,27 0,00 1 944,82 17 287,00 1 264,00 18 400,25
Luty 24 351,00 2 376,66 365,27 0,00 1 944,82 17 287,00 1 264,00 18 400,25
Marzec 24 351,00 2 376,66 365,27 0,00 1 944,82 17 287,00 1 264,00 18 400,25
Kwiecień 24 351,00 2 376,66 365,27 0,00 1 944,82 17 287,00 1 264,00 18 400,25
Maj 24 351,00 2 376,66 365,27 0,00 1 944,82 17 287,00 1 264,00 18 400,25
Czerwiec 24 351,00 2 376,66 365,27 0,00 1 944,82 17 287,00 1 264,00 18 400,25
Lipiec 24 351,00 1 044,70 160,53 0,00 2 083,12 18 517,00 1 354,00 19 708,65
Sierpień 24 351,00 0,00 0,00 0,00 2 191,59 19 481,00 1 425,00 20 734,41
Wrzesień 24 351,00 0,00 0,00 0,00 2 191,59 19 481,00 1 425,00 20 734,41
Październik 24 351,00 0,00 0,00 0,00 2 191,59 19 481,00 1 425,00 20 734,41
Listopad 24 351,00 0,00 0,00 0,00 2 191,59 19 481,00 1 425,00 20 734,41
Grudzień 24 351,00 0,00 0,00 0,00 2 191,59 19 481,00 1 425,00 20 734,41
Rocznie 292 212,00 15 304,66 2 352,15 0,00 24 709,99 219 644,00 16 063,00 233 782,20
Wynagrodzenie pracownika 24 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 583 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 597 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 351,00 2 376,66 1 582,82 0,00 620,95 28 931,43 zł
Luty 24 351,00 2 376,66 1 582,82 0,00 620,95 28 931,43 zł
Marzec 24 351,00 2 376,66 1 582,82 0,00 620,95 28 931,43 zł
Kwiecień 24 351,00 2 376,66 1 582,82 0,00 620,95 28 931,43 zł
Maj 24 351,00 2 376,66 1 582,82 0,00 620,95 28 931,43 zł
Czerwiec 24 351,00 2 376,66 1 582,82 0,00 620,95 28 931,43 zł
Lipiec 24 351,00 1 044,70 695,73 0,00 620,95 26 712,38 zł
Sierpień 24 351,00 0,00 0,00 0,00 620,95 24 971,95 zł
Wrzesień 24 351,00 0,00 0,00 0,00 620,95 24 971,95 zł
Październik 24 351,00 0,00 0,00 0,00 620,95 24 971,95 zł
Listopad 24 351,00 0,00 0,00 0,00 620,95 24 971,95 zł
Grudzień 24 351,00 0,00 0,00 0,00 620,95 24 971,95 zł
Rocznie 292 212,00 15 304,66 10 192,65 0,00 7 451,40 325 160,71 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 351 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 896 zł
Całość - kwota brutto 21 296 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Luty 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Marzec 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Kwiecień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Maj 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Czerwiec 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Lipiec 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Sierpień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Wrzesień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Październik 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Listopad 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Grudzień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037,00 2 896,00 18 400,00
Rocznie 255 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 444,00 34 752,00 220 800,00
Wynagrodzenie pracownika 21 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Luty 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Marzec 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Kwiecień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Maj 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Czerwiec 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Lipiec 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Sierpień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Wrzesień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Październik 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Listopad 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Grudzień 21 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 296,00 zł
Rocznie 255 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 296 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 3 414 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 176 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 414,00 0,00 18 399,66
Luty 22 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 414,00 0,00 18 399,66
Marzec 22 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 414,00 0,00 18 399,66
Kwiecień 22 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 891,00 0,00 17 922,66
Maj 22 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 741,00 0,00 15 072,66
Czerwiec 22 176,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 741,00 0,00 15 072,66
Lipiec 22 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 668,00 0,00 14 917,97
Sierpień 22 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 668,00 0,00 14 917,97
Wrzesień 22 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 668,00 0,00 14 917,97
Październik 22 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 668,00 0,00 14 917,97
Listopad 22 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 668,00 0,00 14 917,97
Grudzień 22 176,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 668,00 0,00 14 917,97
Rocznie 266 112,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 67 623,00 0,00 192 774,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ