Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 391 zł
Ubezpieczenie chorobowe 639 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 027 zł
Zaliczka na podatek 1 334 zł
Całość - kwota brutto 26 099 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 099,00 2 547,26 391,49 639,43 2 026,87 22 271,00 1 334,00 19 159,95
Luty 26 099,00 2 547,26 391,49 639,43 2 026,87 22 271,00 1 334,00 19 159,95
Marzec 26 099,00 2 547,26 391,49 639,43 2 026,87 22 271,00 1 334,00 19 159,95
Kwiecień 26 099,00 2 547,26 391,49 639,43 2 026,87 22 271,00 1 334,00 19 159,95
Maj 26 099,00 2 547,26 391,49 639,43 2 026,87 22 271,00 1 334,00 19 159,95
Czerwiec 26 099,00 2 547,26 391,49 639,43 2 026,87 22 271,00 3 378,00 17 115,95
Lipiec 26 099,00 2 056,06 315,96 639,43 2 077,88 22 838,00 5 230,00 15 779,67
Sierpień 26 099,00 0,00 0,00 639,43 2 291,36 25 210,00 5 776,00 17 392,21
Wrzesień 26 099,00 0,00 0,00 639,43 2 291,36 25 210,00 5 776,00 17 392,21
Październik 26 099,00 0,00 0,00 639,43 2 291,36 25 210,00 5 776,00 17 392,21
Listopad 26 099,00 0,00 0,00 639,43 2 291,36 25 210,00 5 776,00 17 392,21
Grudzień 26 099,00 0,00 0,00 639,43 2 291,36 25 210,00 5 776,00 17 392,21
Rocznie 313 188,00 17 339,62 2 664,90 7 673,16 25 695,90 282 514,00 44 158,00 215 656,42
Wynagrodzenie pracownika 26 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 696 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 436 zł
Fundusz Pracy (FP) 639 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 444 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 099,00 2 547,26 1 696,44 435,85 665,53 31 444,08 zł
Luty 26 099,00 2 547,26 1 696,44 435,85 665,53 31 444,08 zł
Marzec 26 099,00 2 547,26 1 696,44 435,85 665,53 31 444,08 zł
Kwiecień 26 099,00 2 547,26 1 696,44 435,85 665,53 31 444,08 zł
Maj 26 099,00 2 547,26 1 696,44 435,85 665,53 31 444,08 zł
Czerwiec 26 099,00 2 547,26 1 696,44 435,85 665,53 31 444,08 zł
Lipiec 26 099,00 2 056,06 1 369,26 435,85 665,53 30 625,70 zł
Sierpień 26 099,00 0,00 0,00 435,85 665,53 27 200,38 zł
Wrzesień 26 099,00 0,00 0,00 435,85 665,53 27 200,38 zł
Październik 26 099,00 0,00 0,00 435,85 665,53 27 200,38 zł
Listopad 26 099,00 0,00 0,00 435,85 665,53 27 200,38 zł
Grudzień 26 099,00 0,00 0,00 435,85 665,53 27 200,38 zł
Rocznie 313 188,00 17 339,62 11 547,90 5 230,20 7 986,36 355 292,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 099 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 19 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 444 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 367 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 955 zł
Zaliczka na podatek 1 271 zł
Całość - kwota brutto 24 483 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 483,00 2 389,54 367,25 0,00 1 955,36 17 381,00 1 271,00 18 499,85
Luty 24 483,00 2 389,54 367,25 0,00 1 955,36 17 381,00 1 271,00 18 499,85
Marzec 24 483,00 2 389,54 367,25 0,00 1 955,36 17 381,00 1 271,00 18 499,85
Kwiecień 24 483,00 2 389,54 367,25 0,00 1 955,36 17 381,00 1 271,00 18 499,85
Maj 24 483,00 2 389,54 367,25 0,00 1 955,36 17 381,00 1 271,00 18 499,85
Czerwiec 24 483,00 2 389,54 367,25 0,00 1 955,36 17 381,00 1 271,00 18 499,85
Lipiec 24 483,00 2 389,54 367,25 0,00 1 955,36 17 381,00 1 271,00 18 499,85
Sierpień 24 483,00 612,84 94,15 0,00 2 139,84 19 021,00 1 391,00 20 245,17
Wrzesień 24 483,00 0,00 0,00 0,00 2 203,47 19 586,00 1 432,00 20 847,53
Październik 24 483,00 0,00 0,00 0,00 2 203,47 19 586,00 1 432,00 20 847,53
Listopad 24 483,00 0,00 0,00 0,00 2 203,47 19 586,00 1 432,00 20 847,53
Grudzień 24 483,00 0,00 0,00 0,00 2 203,47 19 586,00 1 432,00 20 847,53
Rocznie 293 796,00 17 339,62 2 664,90 0,00 24 641,24 219 032,00 16 016,00 233 134,24
Wynagrodzenie pracownika 24 483 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 591 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 600 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 483,00 2 389,54 1 591,40 0,00 624,31 29 088,25 zł
Luty 24 483,00 2 389,54 1 591,40 0,00 624,31 29 088,25 zł
Marzec 24 483,00 2 389,54 1 591,40 0,00 624,31 29 088,25 zł
Kwiecień 24 483,00 2 389,54 1 591,40 0,00 624,31 29 088,25 zł
Maj 24 483,00 2 389,54 1 591,40 0,00 624,31 29 088,25 zł
Czerwiec 24 483,00 2 389,54 1 591,40 0,00 624,31 29 088,25 zł
Lipiec 24 483,00 2 389,54 1 591,40 0,00 624,31 29 088,25 zł
Sierpień 24 483,00 612,84 408,10 0,00 624,31 26 128,25 zł
Wrzesień 24 483,00 0,00 0,00 0,00 624,31 25 107,31 zł
Październik 24 483,00 0,00 0,00 0,00 624,31 25 107,31 zł
Listopad 24 483,00 0,00 0,00 0,00 624,31 25 107,31 zł
Grudzień 24 483,00 0,00 0,00 0,00 624,31 25 107,31 zł
Rocznie 293 796,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 491,72 330 175,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 483 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 912 zł
Całość - kwota brutto 21 412 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Luty 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Marzec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Kwiecień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Maj 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Czerwiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Lipiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Sierpień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Wrzesień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Październik 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Listopad 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Grudzień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Rocznie 256 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 560,00 34 944,00 222 000,00
Wynagrodzenie pracownika 21 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Luty 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Marzec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Kwiecień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Maj 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Czerwiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Lipiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Sierpień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Wrzesień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Październik 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Listopad 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Grudzień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Rocznie 256 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 911,00 0,00 17 390,00
Luty 22 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 711,00 0,00 15 590,00
Marzec 22 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 711,00 0,00 15 590,00
Kwiecień 22 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 711,00 0,00 15 590,00
Maj 22 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 711,00 0,00 15 590,00
Czerwiec 22 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 711,00 0,00 15 590,00
Lipiec 22 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 627,00 0,00 15 410,41
Sierpień 22 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 627,00 0,00 15 410,41
Wrzesień 22 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 627,00 0,00 15 410,41
Październik 22 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 627,00 0,00 15 410,41
Listopad 22 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 627,00 0,00 15 410,41
Grudzień 22 301,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 627,00 0,00 15 410,41
Rocznie 267 612,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 78 228,00 0,00 187 802,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 390 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.