Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 392 zł
Ubezpieczenie chorobowe 640 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 028 zł
Zaliczka na podatek 2 373 zł
Całość - kwota brutto 26 107 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 107,00 2 548,04 391,61 639,62 2 027,50 22 278,00 2 373,00 18 127,23
Luty 26 107,00 2 548,04 391,61 639,62 2 027,50 22 278,00 2 373,00 18 127,23
Marzec 26 107,00 2 548,04 391,61 639,62 2 027,50 22 278,00 2 373,00 18 127,23
Kwiecień 26 107,00 2 548,04 391,61 639,62 2 027,50 22 278,00 2 373,00 18 127,23
Maj 26 107,00 2 548,04 391,61 639,62 2 027,50 22 278,00 2 373,00 18 127,23
Czerwiec 26 107,00 2 548,04 391,61 639,62 2 027,50 22 278,00 5 107,00 15 393,23
Lipiec 26 107,00 2 548,04 391,61 639,62 2 027,50 22 278,00 7 129,00 13 371,23
Sierpień 26 107,00 2 469,40 379,48 639,62 2 035,67 22 369,00 7 158,00 13 424,83
Wrzesień 26 107,00 0,00 0,00 639,62 2 292,06 25 217,00 8 069,00 15 106,32
Październik 26 107,00 0,00 0,00 639,62 2 292,06 25 217,00 8 069,00 15 106,32
Listopad 26 107,00 0,00 0,00 639,62 2 292,06 25 217,00 8 069,00 15 106,32
Grudzień 26 107,00 0,00 0,00 639,62 2 292,06 25 217,00 8 069,00 15 106,32
Rocznie 313 284,00 20 305,68 3 120,75 7 675,44 25 396,41 279 183,00 38 140,00 193 250,72
Wynagrodzenie pracownika 26 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 697 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 436 zł
Fundusz Pracy (FP) 640 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 107,00 2 548,04 1 696,96 435,99 665,73 31 453,72 zł
Luty 26 107,00 2 548,04 1 696,96 435,99 665,73 31 453,72 zł
Marzec 26 107,00 2 548,04 1 696,96 435,99 665,73 31 453,72 zł
Kwiecień 26 107,00 2 548,04 1 696,96 435,99 665,73 31 453,72 zł
Maj 26 107,00 2 548,04 1 696,96 435,99 665,73 31 453,72 zł
Czerwiec 26 107,00 2 548,04 1 696,96 435,99 665,73 31 453,72 zł
Lipiec 26 107,00 2 548,04 1 696,96 435,99 665,73 31 453,72 zł
Sierpień 26 107,00 2 469,40 1 644,53 435,99 665,73 31 322,65 zł
Wrzesień 26 107,00 0,00 0,00 435,99 665,73 27 208,72 zł
Październik 26 107,00 0,00 0,00 435,99 665,73 27 208,72 zł
Listopad 26 107,00 0,00 0,00 435,99 665,73 27 208,72 zł
Grudzień 26 107,00 0,00 0,00 435,99 665,73 27 208,72 zł
Rocznie 313 284,00 20 305,68 13 523,25 5 231,88 7 988,76 360 333,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 107 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 127 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 127 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 367 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 956 zł
Zaliczka na podatek 2 086 zł
Całość - kwota brutto 24 487 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Luty 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Marzec 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Kwiecień 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Maj 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Czerwiec 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Lipiec 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Sierpień 24 487,00 2 389,93 367,31 0,00 1 955,68 17 384,00 2 086,00 17 688,00
Wrzesień 24 487,00 1 186,24 182,27 0,00 2 080,66 18 495,00 2 219,00 18 818,43
Październik 24 487,00 0,00 0,00 0,00 2 203,83 19 590,00 2 351,00 19 932,37
Listopad 24 487,00 0,00 0,00 0,00 2 203,83 19 590,00 2 351,00 19 932,37
Grudzień 24 487,00 0,00 0,00 0,00 2 203,83 19 590,00 2 351,00 19 932,37
Rocznie 293 844,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 337,59 216 337,00 1 620,00 220 119,54
Wynagrodzenie pracownika 24 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 592 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 600 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Luty 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Marzec 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Kwiecień 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Maj 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Czerwiec 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Lipiec 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Sierpień 24 487,00 2 389,93 1 591,66 0,00 624,42 29 093,01 zł
Wrzesień 24 487,00 1 186,24 789,97 0,00 624,42 27 087,63 zł
Październik 24 487,00 0,00 0,00 0,00 624,42 25 111,42 zł
Listopad 24 487,00 0,00 0,00 0,00 624,42 25 111,42 zł
Grudzień 24 487,00 0,00 0,00 0,00 624,42 25 111,42 zł
Rocznie 293 844,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 493,04 335 165,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 487 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 688 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 688 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 912 zł
Całość - kwota brutto 21 412 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Luty 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Marzec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Kwiecień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Maj 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Czerwiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Lipiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Sierpień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Wrzesień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Październik 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Listopad 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Grudzień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 2 912,00 18 500,00
Rocznie 256 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 560,00 34 944,00 222 000,00
Wynagrodzenie pracownika 21 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Luty 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Marzec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Kwiecień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Maj 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Czerwiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Lipiec 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Sierpień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Wrzesień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Październik 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Listopad 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Grudzień 21 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 412,00 zł
Rocznie 256 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 007 zł
Zaliczka na podatek 4 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 301,00 0,00 0,00 0,00 2 007,09 0,00 4 911,00 0,00 15 382,91
Luty 22 301,00 0,00 0,00 0,00 2 007,09 0,00 6 711,00 0,00 13 582,91
Marzec 22 301,00 0,00 0,00 0,00 2 007,09 0,00 6 711,00 0,00 13 582,91
Kwiecień 22 301,00 0,00 0,00 0,00 2 007,09 0,00 6 711,00 0,00 13 582,91
Maj 22 301,00 0,00 0,00 0,00 2 007,09 0,00 6 711,00 0,00 13 582,91
Czerwiec 22 301,00 0,00 0,00 0,00 2 007,09 0,00 6 711,00 0,00 13 582,91
Lipiec 22 301,00 176,27 72,24 0,00 2 007,09 15,08 6 627,00 0,00 13 403,32
Sierpień 22 301,00 176,27 72,24 0,00 2 007,09 15,08 6 627,00 0,00 13 403,32
Wrzesień 22 301,00 176,27 72,24 0,00 2 007,09 15,08 6 627,00 0,00 13 403,32
Październik 22 301,00 176,27 72,24 0,00 2 007,09 15,08 6 627,00 0,00 13 403,32
Listopad 22 301,00 176,27 72,24 0,00 2 007,09 15,08 6 627,00 0,00 13 403,32
Grudzień 22 301,00 176,27 72,24 0,00 2 007,09 15,08 6 627,00 0,00 13 403,32
Rocznie 267 612,00 1 057,62 433,44 0,00 24 085,08 0,00 78 228,00 0,00 163 717,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 383 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.