Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie chorobowe 629 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 994 zł
Zaliczka na podatek 2 329 zł
Całość - kwota brutto 25 682 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 2 329,00 17 837,51
Luty 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 2 329,00 17 837,51
Marzec 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 2 329,00 17 837,51
Kwiecień 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 2 329,00 17 837,51
Maj 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 2 329,00 17 837,51
Czerwiec 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 4 623,00 15 543,51
Lipiec 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 7 012,00 13 154,51
Sierpień 25 682,00 2 506,56 385,23 629,21 1 994,49 21 911,00 7 012,00 13 154,51
Wrzesień 25 682,00 253,20 38,91 629,21 2 228,46 24 511,00 7 844,00 14 688,22
Październik 25 682,00 0,00 0,00 629,21 2 254,75 24 803,00 7 937,00 14 861,04
Listopad 25 682,00 0,00 0,00 629,21 2 254,75 24 803,00 7 937,00 14 861,04
Grudzień 25 682,00 0,00 0,00 629,21 2 254,75 24 803,00 7 937,00 14 861,04
Rocznie 308 184,00 20 305,68 3 120,75 7 550,52 24 948,63 274 208,00 36 998,00 190 311,42
Wynagrodzenie pracownika 25 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 507 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 669 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 429 zł
Fundusz Pracy (FP) 629 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 942 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Luty 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Marzec 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Kwiecień 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Maj 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Czerwiec 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Lipiec 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Sierpień 25 682,00 2 506,56 1 669,33 428,89 654,89 30 941,67 zł
Wrzesień 25 682,00 253,20 168,61 428,89 654,89 27 187,59 zł
Październik 25 682,00 0,00 0,00 428,89 654,89 26 765,78 zł
Listopad 25 682,00 0,00 0,00 428,89 654,89 26 765,78 zł
Grudzień 25 682,00 0,00 0,00 428,89 654,89 26 765,78 zł
Rocznie 308 184,00 20 305,68 13 523,25 5 146,68 7 858,68 355 018,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 682 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 838 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 838 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 942 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 401 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 924 zł
Zaliczka na podatek 2 052 zł
Całość - kwota brutto 24 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Luty 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Marzec 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Kwiecień 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Maj 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Czerwiec 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Lipiec 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Sierpień 24 090,00 2 351,18 361,35 0,00 1 923,97 17 102,00 2 052,00 17 401,26
Wrzesień 24 090,00 1 496,24 229,95 0,00 2 012,74 17 891,00 2 147,00 18 204,15
Październik 24 090,00 0,00 0,00 0,00 2 168,10 19 272,00 2 313,00 19 609,26
Listopad 24 090,00 0,00 0,00 0,00 2 168,10 19 272,00 2 313,00 19 609,26
Grudzień 24 090,00 0,00 0,00 0,00 2 168,10 19 272,00 2 313,00 19 609,26
Rocznie 289 080,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 908,80 212 523,00 1 593,00 216 242,01
Wynagrodzenie pracownika 24 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 566 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 590 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 621 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Luty 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Marzec 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Kwiecień 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Maj 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Czerwiec 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Lipiec 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Sierpień 24 090,00 2 351,18 1 565,85 0,00 614,30 28 621,33 zł
Wrzesień 24 090,00 1 496,24 996,45 0,00 614,30 27 196,99 zł
Październik 24 090,00 0,00 0,00 0,00 614,30 24 704,30 zł
Listopad 24 090,00 0,00 0,00 0,00 614,30 24 704,30 zł
Grudzień 24 090,00 0,00 0,00 0,00 614,30 24 704,30 zł
Rocznie 289 080,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 371,60 330 280,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 24 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 401 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 401 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 621 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 865 zł
Całość - kwota brutto 21 065 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Luty 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Marzec 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Kwiecień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Maj 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Czerwiec 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Lipiec 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Sierpień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Wrzesień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Październik 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Listopad 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Grudzień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 852,00 2 865,00 18 200,00
Rocznie 252 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 224,00 34 380,00 218 400,00
Wynagrodzenie pracownika 21 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Luty 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Marzec 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Kwiecień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Maj 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Czerwiec 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Lipiec 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Sierpień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Wrzesień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Październik 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Listopad 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Grudzień 21 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 065,00 zł
Rocznie 252 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 065 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 975 zł
Zaliczka na podatek 4 796 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 940,00 0,00 0,00 0,00 1 974,60 0,00 4 796,00 0,00 15 169,40
Luty 21 940,00 0,00 0,00 0,00 1 974,60 0,00 6 596,00 0,00 13 369,40
Marzec 21 940,00 0,00 0,00 0,00 1 974,60 0,00 6 596,00 0,00 13 369,40
Kwiecień 21 940,00 0,00 0,00 0,00 1 974,60 0,00 6 596,00 0,00 13 369,40
Maj 21 940,00 0,00 0,00 0,00 1 974,60 0,00 6 596,00 0,00 13 369,40
Czerwiec 21 940,00 0,00 0,00 0,00 1 974,60 0,00 6 596,00 0,00 13 369,40
Lipiec 21 940,00 176,27 72,24 0,00 1 974,60 15,08 6 511,00 0,00 13 190,81
Sierpień 21 940,00 176,27 72,24 0,00 1 974,60 15,08 6 511,00 0,00 13 190,81
Wrzesień 21 940,00 176,27 72,24 0,00 1 974,60 15,08 6 511,00 0,00 13 190,81
Październik 21 940,00 176,27 72,24 0,00 1 974,60 15,08 6 511,00 0,00 13 190,81
Listopad 21 940,00 176,27 72,24 0,00 1 974,60 15,08 6 511,00 0,00 13 190,81
Grudzień 21 940,00 176,27 72,24 0,00 1 974,60 15,08 6 511,00 0,00 13 190,81
Rocznie 263 280,00 1 057,62 433,44 0,00 23 695,20 0,00 76 842,00 0,00 161 161,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 169 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.