Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 810 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Luty 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Marzec 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Kwiecień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Maj 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Czerwiec 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Lipiec 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Sierpień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Wrzesień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Październik 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Listopad 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Grudzień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 0,00 1 855,00 0,00 2 105,48
Rocznie 29 280,00 2 857,68 439,20 717,36 0,00 22 260,00 0,00 25 265,76
Wynagrodzenie pracownika 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Luty 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Marzec 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Kwiecień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Maj 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Czerwiec 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Lipiec 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Sierpień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Wrzesień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Październik 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Listopad 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Grudzień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Rocznie 29 280,00 2 857,68 1 903,20 489,00 746,64 35 276,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 105 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 105 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 191 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Całość - kwota brutto 2 395 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Luty 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Marzec 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Kwiecień 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Maj 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Czerwiec 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Lipiec 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Sierpień 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Wrzesień 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Październik 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Listopad 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Grudzień 2 395,00 233,75 35,93 0,00 191,28 1 700,00 124,00 1 810,04
Rocznie 28 740,00 2 805,00 431,16 0,00 2 295,36 20 400,00 1 488,00 21 720,48
Wynagrodzenie pracownika 2 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 156 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 846 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Luty 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Marzec 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Kwiecień 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Maj 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Czerwiec 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Lipiec 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Sierpień 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Wrzesień 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Październik 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Listopad 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Grudzień 2 395,00 233,75 155,68 0,00 61,08 2 845,51 zł
Rocznie 28 740,00 2 805,00 1 868,16 0,00 732,96 34 146,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 395 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 846 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 285 zł
Całość - kwota brutto 2 095 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Luty 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Marzec 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Kwiecień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Maj 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Czerwiec 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Lipiec 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Sierpień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Wrzesień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Październik 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Listopad 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Grudzień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,00 285,00 1 810,00
Rocznie 25 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 112,00 3 420,00 21 720,00
Wynagrodzenie pracownika 2 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 095 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Luty 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Marzec 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Kwiecień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Maj 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Czerwiec 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Lipiec 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Sierpień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Wrzesień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Październik 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Listopad 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Grudzień 2 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 095,00 zł
Rocznie 25 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 140,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 095 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 095 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 185 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00
Luty 2 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00
Marzec 2 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00
Kwiecień 2 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00
Maj 2 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 185,00
Czerwiec 2 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 2 072,00
Lipiec 2 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 190,00 0,00 1 731,41
Sierpień 2 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 190,00 0,00 1 731,41
Wrzesień 2 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 190,00 0,00 1 731,41
Październik 2 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 190,00 0,00 1 731,41
Listopad 2 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 190,00 0,00 1 731,41
Grudzień 2 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 190,00 0,00 1 731,41
Rocznie 26 220,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 253,00 0,00 23 385,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 185 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ