Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 192 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Luty 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Marzec 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Kwiecień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Maj 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Czerwiec 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Lipiec 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Sierpień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Wrzesień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Październik 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Listopad 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Grudzień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 191,67 1 880,00 0,00 1 937,96
Rocznie 29 616,00 2 890,56 444,24 725,64 0,00 22 560,00 0,00 23 255,52
Wynagrodzenie pracownika 2 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 973 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Luty 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Marzec 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Kwiecień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Maj 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Czerwiec 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Lipiec 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Sierpień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Wrzesień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Październik 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Listopad 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Grudzień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Rocznie 29 616,00 2 890,56 1 925,04 494,64 755,28 35 681,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 938 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 938 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 973 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 194 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 2 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Luty 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Marzec 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Kwiecień 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Maj 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Czerwiec 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Lipiec 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Sierpień 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Wrzesień 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Październik 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Listopad 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Grudzień 2 426,00 236,78 36,39 0,00 193,75 1 722,00 207,00 1 752,44
Rocznie 29 112,00 2 841,36 436,68 0,00 2 325,00 20 664,00 156,00 21 029,28
Wynagrodzenie pracownika 2 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 158 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 882 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Luty 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Marzec 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Kwiecień 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Maj 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Czerwiec 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Lipiec 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Sierpień 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Wrzesień 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Październik 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Listopad 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Grudzień 2 426,00 236,78 157,69 0,00 61,87 2 882,34 zł
Rocznie 29 112,00 2 841,36 1 892,28 0,00 742,44 34 588,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 752 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 882 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 2 118 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Luty 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Marzec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Kwiecień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Maj 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Czerwiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Lipiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Sierpień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Wrzesień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Październik 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Listopad 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Grudzień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Rocznie 25 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 328,00 3 456,00 21 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 118 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Luty 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Marzec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Kwiecień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Maj 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Czerwiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Lipiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Sierpień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Wrzesień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Październik 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Listopad 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Grudzień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Rocznie 25 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 118 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 209 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 209,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 938,10
Luty 2 209,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 938,10
Marzec 2 209,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 938,10
Kwiecień 2 209,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 938,10
Maj 2 209,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 938,10
Czerwiec 2 209,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 139,00 0,00 1 799,10
Lipiec 2 209,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 197,00 0,00 1 477,51
Sierpień 2 209,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 197,00 0,00 1 477,51
Wrzesień 2 209,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 197,00 0,00 1 477,51
Październik 2 209,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 197,00 0,00 1 477,51
Listopad 2 209,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 197,00 0,00 1 477,51
Grudzień 2 209,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 197,00 0,00 1 477,51
Rocznie 26 508,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 321,00 0,00 20 354,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 938 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.