Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Luty 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Marzec 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Kwiecień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Maj 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Czerwiec 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Lipiec 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Sierpień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Wrzesień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Październik 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Listopad 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Grudzień 2 468,00 240,88 37,02 60,47 0,00 1 880,00 0,00 2 129,63
Rocznie 29 616,00 2 890,56 444,24 725,64 0,00 22 560,00 0,00 25 555,56
Wynagrodzenie pracownika 2 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 973 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Luty 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Marzec 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Kwiecień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Maj 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Czerwiec 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Lipiec 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Sierpień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Wrzesień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Październik 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Listopad 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Grudzień 2 468,00 240,88 160,42 41,22 62,94 2 973,46 zł
Rocznie 29 616,00 2 890,56 1 925,04 494,64 755,28 35 681,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 973 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 193 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Całość - kwota brutto 2 422 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Luty 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Marzec 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Kwiecień 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Maj 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Czerwiec 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Lipiec 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Sierpień 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Wrzesień 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Październik 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Listopad 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Grudzień 2 422,00 236,39 36,33 0,00 193,44 1 719,00 126,00 1 829,84
Rocznie 29 064,00 2 836,68 435,96 0,00 2 321,28 20 628,00 1 512,00 21 958,08
Wynagrodzenie pracownika 2 422 zł
Ubezpieczenie emerytalne 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 878 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Luty 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Marzec 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Kwiecień 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Maj 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Czerwiec 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Lipiec 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Sierpień 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Wrzesień 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Październik 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Listopad 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Grudzień 2 422,00 236,39 157,43 0,00 61,76 2 877,58 zł
Rocznie 29 064,00 2 836,68 1 889,16 0,00 741,12 34 530,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 422 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 878 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 2 118 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Luty 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Marzec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Kwiecień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Maj 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Czerwiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Lipiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Sierpień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Wrzesień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Październik 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Listopad 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Grudzień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694,00 288,00 1 830,00
Rocznie 25 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 328,00 3 456,00 21 960,00
Wynagrodzenie pracownika 2 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 118 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Luty 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Marzec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Kwiecień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Maj 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Czerwiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Lipiec 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Sierpień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Wrzesień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Październik 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Listopad 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Grudzień 2 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118,00 zł
Rocznie 25 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 118 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 209 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,00
Luty 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,00
Marzec 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,00
Kwiecień 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,00
Maj 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,00
Czerwiec 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 2 070,00
Lipiec 2 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 197,00 0,00 1 748,41
Sierpień 2 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 197,00 0,00 1 748,41
Wrzesień 2 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 197,00 0,00 1 748,41
Październik 2 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 197,00 0,00 1 748,41
Listopad 2 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 197,00 0,00 1 748,41
Grudzień 2 209,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 197,00 0,00 1 748,41
Rocznie 26 508,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 321,00 0,00 23 605,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 209 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.