Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1840 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 840 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 193 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 482 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Luty 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Marzec 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Kwiecień 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Maj 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Czerwiec 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Lipiec 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Sierpień 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Wrzesień 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Październik 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Listopad 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Grudzień 2 482,00 242,24 37,23 60,81 192,75 1 892,00 0,00 1 948,97
Rocznie 29 784,00 2 906,88 446,76 729,72 0,00 22 704,00 0,00 23 387,64
Wynagrodzenie pracownika 2 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 161 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Luty 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Marzec 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Kwiecień 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Maj 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Czerwiec 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Lipiec 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Sierpień 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Wrzesień 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Październik 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Listopad 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Grudzień 2 482,00 242,24 161,33 41,45 63,29 2 990,31 zł
Rocznie 29 784,00 2 906,88 1 935,96 497,40 759,48 35 883,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 949 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 949 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1840 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 195 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Całość - kwota brutto 2 439 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Luty 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Marzec 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Kwiecień 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Maj 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Czerwiec 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Lipiec 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Sierpień 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Wrzesień 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Październik 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Listopad 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Grudzień 2 439,00 238,05 36,59 0,00 194,79 1 731,00 208,00 1 761,85
Rocznie 29 268,00 2 856,60 439,08 0,00 2 337,48 20 772,00 156,00 21 142,20
Wynagrodzenie pracownika 2 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Luty 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Marzec 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Kwiecień 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Maj 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Czerwiec 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Lipiec 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Sierpień 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Wrzesień 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Październik 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Listopad 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Grudzień 2 439,00 238,05 158,54 0,00 62,20 2 897,79 zł
Rocznie 29 268,00 2 856,60 1 902,48 0,00 746,40 34 773,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 439 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 762 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 762 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1840 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 290 zł
Całość - kwota brutto 2 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Luty 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Marzec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Kwiecień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Maj 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Czerwiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Lipiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Sierpień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Wrzesień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Październik 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Listopad 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Grudzień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,00 290,00 1 840,00
Rocznie 25 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 448,00 3 480,00 22 080,00
Wynagrodzenie pracownika 2 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Luty 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Marzec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Kwiecień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Maj 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Czerwiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Lipiec 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Sierpień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Wrzesień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Październik 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Listopad 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Grudzień 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,00 zł
Rocznie 25 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1840 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 221 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 221,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 950,10
Luty 2 221,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 950,10
Marzec 2 221,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 950,10
Kwiecień 2 221,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 950,10
Maj 2 221,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 950,10
Czerwiec 2 221,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 151,00 0,00 1 799,10
Lipiec 2 221,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 485,51
Sierpień 2 221,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 485,51
Wrzesień 2 221,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 485,51
Październik 2 221,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 485,51
Listopad 2 221,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 485,51
Grudzień 2 221,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 201,00 0,00 1 485,51
Rocznie 26 652,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 357,00 0,00 20 462,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 221 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 950 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.