Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 850 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 496 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Luty 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Marzec 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Kwiecień 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Maj 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Czerwiec 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Lipiec 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Sierpień 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Wrzesień 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Październik 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Listopad 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Grudzień 2 496,00 243,61 37,44 61,15 0,00 1 904,00 0,00 2 153,80
Rocznie 29 952,00 2 923,32 449,28 733,80 0,00 22 848,00 0,00 25 845,60
Wynagrodzenie pracownika 2 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 162 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 42 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 007 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Luty 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Marzec 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Kwiecień 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Maj 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Czerwiec 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Lipiec 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Sierpień 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Wrzesień 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Październik 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Listopad 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Grudzień 2 496,00 243,61 162,24 41,68 63,65 3 007,18 zł
Rocznie 29 952,00 2 923,32 1 946,88 500,16 763,80 36 086,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 496 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 154 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 154 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 007 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 196 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Całość - kwota brutto 2 448 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Luty 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Marzec 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Kwiecień 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Maj 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Czerwiec 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Lipiec 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Sierpień 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Wrzesień 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Październik 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Listopad 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Grudzień 2 448,00 238,92 36,72 0,00 195,51 1 738,00 127,00 1 849,85
Rocznie 29 376,00 2 867,04 440,64 0,00 2 346,12 20 856,00 1 524,00 22 198,20
Wynagrodzenie pracownika 2 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 908 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Luty 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Marzec 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Kwiecień 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Maj 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Czerwiec 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Lipiec 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Sierpień 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Wrzesień 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Październik 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Listopad 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Grudzień 2 448,00 238,92 159,12 0,00 62,43 2 908,47 zł
Rocznie 29 376,00 2 867,04 1 909,44 0,00 749,16 34 901,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 448 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 908 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 2 141 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Luty 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Marzec 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Kwiecień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Maj 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Czerwiec 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Lipiec 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Sierpień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Wrzesień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Październik 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Listopad 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Grudzień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 291,00 1 850,00
Rocznie 25 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 556,00 3 492,00 22 200,00
Wynagrodzenie pracownika 2 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 141 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Luty 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Marzec 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Kwiecień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Maj 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Czerwiec 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Lipiec 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Sierpień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Wrzesień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Październik 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Listopad 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Grudzień 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 zł
Rocznie 25 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 692,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 141 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 141 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 233 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,00
Luty 2 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,00
Marzec 2 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,00
Kwiecień 2 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,00
Maj 2 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,00
Czerwiec 2 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 2 069,00
Lipiec 2 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 205,00 0,00 1 764,41
Sierpień 2 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 205,00 0,00 1 764,41
Wrzesień 2 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 205,00 0,00 1 764,41
Październik 2 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 205,00 0,00 1 764,41
Listopad 2 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 205,00 0,00 1 764,41
Grudzień 2 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 205,00 0,00 1 764,41
Rocznie 26 796,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 394,00 0,00 23 820,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 233 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ