Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 800 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 188 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 425 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Luty 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Marzec 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Kwiecień 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Maj 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Czerwiec 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Lipiec 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Sierpień 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Wrzesień 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Październik 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Listopad 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Grudzień 2 425,00 236,68 36,38 59,41 188,33 1 843,00 0,00 1 904,20
Rocznie 29 100,00 2 840,16 436,56 712,92 0,00 22 116,00 0,00 22 850,40
Wynagrodzenie pracownika 2 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 158 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 922 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Luty 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Marzec 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Kwiecień 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Maj 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Czerwiec 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Lipiec 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Sierpień 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Wrzesień 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Październik 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Listopad 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Grudzień 2 425,00 236,68 157,63 40,50 61,84 2 921,65 zł
Rocznie 29 100,00 2 840,16 1 891,56 486,00 742,08 35 059,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 425 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 904 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 904 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 922 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 191 zł
Zaliczka na podatek 203 zł
Całość - kwota brutto 2 386 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Luty 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Marzec 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Kwiecień 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Maj 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Czerwiec 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Lipiec 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Sierpień 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Wrzesień 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Październik 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Listopad 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Grudzień 2 386,00 232,87 35,79 0,00 190,56 1 694,00 203,00 1 723,50
Rocznie 28 632,00 2 794,44 429,48 0,00 2 286,72 20 328,00 156,00 20 682,00
Wynagrodzenie pracownika 2 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 835 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Luty 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Marzec 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Kwiecień 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Maj 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Czerwiec 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Lipiec 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Sierpień 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Wrzesień 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Październik 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Listopad 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Grudzień 2 386,00 232,87 155,09 0,00 60,85 2 834,81 zł
Rocznie 28 632,00 2 794,44 1 861,08 0,00 730,20 34 017,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 386 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 724 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 724 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 835 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 283 zł
Całość - kwota brutto 2 083 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Luty 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Marzec 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Kwiecień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Maj 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Czerwiec 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Lipiec 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Sierpień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Wrzesień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Październik 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Listopad 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Grudzień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666,00 283,00 1 800,00
Rocznie 24 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 992,00 3 396,00 21 600,00
Wynagrodzenie pracownika 2 083 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 083 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Luty 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Marzec 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Kwiecień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Maj 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Czerwiec 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Lipiec 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Sierpień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Wrzesień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Październik 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Listopad 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Grudzień 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 zł
Rocznie 24 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 083 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 083 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 902 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 173 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 173,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 902,10
Luty 2 173,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 902,10
Marzec 2 173,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 902,10
Kwiecień 2 173,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 902,10
Maj 2 173,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 902,10
Czerwiec 2 173,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 100,00 0,00 1 802,10
Lipiec 2 173,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 186,00 0,00 1 452,51
Sierpień 2 173,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 186,00 0,00 1 452,51
Wrzesień 2 173,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 186,00 0,00 1 452,51
Październik 2 173,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 186,00 0,00 1 452,51
Listopad 2 173,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 186,00 0,00 1 452,51
Grudzień 2 173,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 186,00 0,00 1 452,51
Rocznie 26 076,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 216,00 0,00 20 027,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 902 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.