Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 790 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 187 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 411 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Luty 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Marzec 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Kwiecień 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Maj 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Czerwiec 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Lipiec 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Sierpień 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Wrzesień 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Październik 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Listopad 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Grudzień 2 411,00 235,31 36,17 59,07 187,24 1 830,00 0,00 1 893,21
Rocznie 28 932,00 2 823,72 434,04 708,84 0,00 21 960,00 0,00 22 718,52
Wynagrodzenie pracownika 2 411 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 905 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Luty 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Marzec 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Kwiecień 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Maj 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Czerwiec 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Lipiec 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Sierpień 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Wrzesień 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Październik 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Listopad 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Grudzień 2 411,00 235,31 156,72 40,26 61,48 2 904,77 zł
Rocznie 28 932,00 2 823,72 1 880,64 483,12 737,76 34 857,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 411 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 893 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 905 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 190 zł
Zaliczka na podatek 202 zł
Całość - kwota brutto 2 373 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Luty 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Marzec 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Kwiecień 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Maj 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Czerwiec 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Lipiec 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Sierpień 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Wrzesień 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Październik 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Listopad 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Grudzień 2 373,00 231,60 35,60 0,00 189,52 1 685,00 202,00 1 714,08
Rocznie 28 476,00 2 779,20 427,20 0,00 2 274,24 20 220,00 156,00 20 568,96
Wynagrodzenie pracownika 2 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 232 zł
Ubezpieczenie rentowe 154 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Luty 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Marzec 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Kwiecień 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Maj 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Czerwiec 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Lipiec 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Sierpień 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Wrzesień 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Październik 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Listopad 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Grudzień 2 373,00 231,60 154,25 0,00 60,51 2 819,36 zł
Rocznie 28 476,00 2 779,20 1 851,00 0,00 726,12 33 832,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 714 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 714 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Całość - kwota brutto 2 072 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Luty 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Marzec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Kwiecień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Maj 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Czerwiec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Lipiec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Sierpień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Wrzesień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Październik 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Listopad 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Grudzień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,00 282,00 1 790,00
Rocznie 24 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 896,00 3 384,00 21 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Luty 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Marzec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Kwiecień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Maj 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Czerwiec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Lipiec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Sierpień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Wrzesień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Październik 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Listopad 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Grudzień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 072,00 zł
Rocznie 24 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 864,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 161 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 161,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 890,10
Luty 2 161,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 890,10
Marzec 2 161,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 890,10
Kwiecień 2 161,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 890,10
Maj 2 161,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 890,10
Czerwiec 2 161,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 87,00 0,00 1 803,10
Lipiec 2 161,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 444,51
Sierpień 2 161,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 444,51
Wrzesień 2 161,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 444,51
Październik 2 161,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 444,51
Listopad 2 161,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 444,51
Grudzień 2 161,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 182,00 0,00 1 444,51
Rocznie 25 932,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 179,00 0,00 19 920,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 161 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 890 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.