Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 191 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 454 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Luty 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Marzec 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Kwiecień 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Maj 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Czerwiec 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Lipiec 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Sierpień 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Wrzesień 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Październik 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Listopad 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Grudzień 2 454,00 239,51 36,81 60,12 190,58 1 868,00 0,00 1 926,98
Rocznie 29 448,00 2 874,12 441,72 721,44 0,00 22 416,00 0,00 23 123,76
Wynagrodzenie pracownika 2 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 957 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Luty 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Marzec 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Kwiecień 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Maj 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Czerwiec 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Lipiec 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Sierpień 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Wrzesień 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Październik 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Listopad 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Grudzień 2 454,00 239,51 159,51 40,98 62,57 2 956,57 zł
Rocznie 29 448,00 2 874,12 1 914,12 491,76 750,84 35 478,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 927 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 927 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 957 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 193 zł
Zaliczka na podatek 206 zł
Całość - kwota brutto 2 413 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Luty 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Marzec 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Kwiecień 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Maj 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Czerwiec 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Lipiec 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Sierpień 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Wrzesień 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Październik 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Listopad 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Grudzień 2 413,00 235,51 36,20 0,00 192,72 1 713,00 206,00 1 743,01
Rocznie 28 956,00 2 826,12 434,40 0,00 2 312,64 20 556,00 156,00 20 916,12
Wynagrodzenie pracownika 2 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Luty 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Marzec 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Kwiecień 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Maj 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Czerwiec 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Lipiec 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Sierpień 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Wrzesień 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Październik 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Listopad 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Grudzień 2 413,00 235,51 156,85 0,00 61,53 2 866,89 zł
Rocznie 28 956,00 2 826,12 1 882,20 0,00 738,36 34 402,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 413 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 743 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 743 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 2 106 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Luty 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Marzec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Kwiecień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Maj 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Czerwiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Lipiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Sierpień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Wrzesień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Październik 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Listopad 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Grudzień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Rocznie 25 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 220,00 3 432,00 21 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Luty 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Marzec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Kwiecień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Maj 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Czerwiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Lipiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Sierpień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Wrzesień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Październik 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Listopad 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Grudzień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Rocznie 25 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 106 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 197 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 197,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 926,10
Luty 2 197,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 926,10
Marzec 2 197,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 926,10
Kwiecień 2 197,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 926,10
Maj 2 197,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 926,10
Czerwiec 2 197,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 126,00 0,00 1 800,10
Lipiec 2 197,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 194,00 0,00 1 468,51
Sierpień 2 197,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 194,00 0,00 1 468,51
Wrzesień 2 197,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 194,00 0,00 1 468,51
Październik 2 197,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 194,00 0,00 1 468,51
Listopad 2 197,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 194,00 0,00 1 468,51
Grudzień 2 197,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 194,00 0,00 1 468,51
Rocznie 26 364,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 290,00 0,00 20 241,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 926 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.