Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 191 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Całość - kwota brutto 2 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Luty 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Marzec 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Kwiecień 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Maj 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Czerwiec 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Lipiec 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Sierpień 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Wrzesień 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Październik 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Listopad 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Grudzień 2 458,00 239,90 36,87 60,22 190,89 1 871,00 110,00 1 820,12
Rocznie 29 496,00 2 878,80 442,44 722,64 2 290,68 22 452,00 1 320,00 21 841,44
Wynagrodzenie pracownika 2 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Luty 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Marzec 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Kwiecień 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Maj 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Czerwiec 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Lipiec 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Sierpień 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Wrzesień 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Październik 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Listopad 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Grudzień 2 458,00 239,90 159,77 41,05 62,68 2 961,40 zł
Rocznie 29 496,00 2 878,80 1 917,24 492,60 752,16 35 536,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 192 zł
Zaliczka na podatek 125 zł
Całość - kwota brutto 2 409 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Luty 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Marzec 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Kwiecień 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Maj 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Czerwiec 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Lipiec 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Sierpień 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Wrzesień 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Październik 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Listopad 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Grudzień 2 409,00 235,12 36,14 0,00 192,40 1 710,00 125,00 1 820,34
Rocznie 28 908,00 2 821,44 433,68 0,00 2 308,80 20 520,00 1 500,00 21 844,08
Wynagrodzenie pracownika 2 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 862 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Luty 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Marzec 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Kwiecień 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Maj 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Czerwiec 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Lipiec 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Sierpień 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Wrzesień 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Październik 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Listopad 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Grudzień 2 409,00 235,12 156,59 0,00 61,43 2 862,14 zł
Rocznie 28 908,00 2 821,44 1 879,08 0,00 737,16 34 345,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 862 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 2 106 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Luty 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Marzec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Kwiecień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Maj 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Czerwiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Lipiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Sierpień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Wrzesień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Październik 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Listopad 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Grudzień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 286,00 1 820,00
Rocznie 25 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 220,00 3 432,00 21 840,00
Wynagrodzenie pracownika 2 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Luty 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Marzec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Kwiecień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Maj 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Czerwiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Lipiec 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Sierpień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Wrzesień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Październik 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Listopad 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Grudzień 2 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,00 zł
Rocznie 25 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 106 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 204 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2,00 0,00 1 820,19
Luty 2 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2,00 0,00 1 820,19
Marzec 2 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2,00 0,00 1 820,19
Kwiecień 2 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2,00 0,00 1 820,19
Maj 2 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2,00 0,00 1 820,19
Czerwiec 2 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2,00 0,00 1 820,19
Lipiec 2 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 576,99
Sierpień 2 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 576,99
Wrzesień 2 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 576,99
Październik 2 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 576,99
Listopad 2 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 576,99
Grudzień 2 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 576,99
Rocznie 26 448,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 12,00 0,00 20 383,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 820 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ