Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 780 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 397 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Luty 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Marzec 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Kwiecień 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Maj 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Czerwiec 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Lipiec 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Sierpień 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Wrzesień 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Październik 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Listopad 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Grudzień 2 397,00 233,95 35,96 58,73 0,00 1 818,00 0,00 2 068,36
Rocznie 28 764,00 2 807,40 431,52 704,76 0,00 21 816,00 0,00 24 820,32
Wynagrodzenie pracownika 2 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 156 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 888 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Luty 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Marzec 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Kwiecień 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Maj 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Czerwiec 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Lipiec 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Sierpień 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Wrzesień 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Październik 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Listopad 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Grudzień 2 397,00 233,95 155,81 40,03 61,13 2 887,92 zł
Rocznie 28 764,00 2 807,40 1 869,72 480,36 733,56 34 655,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 068 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 068 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 888 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 188 zł
Zaliczka na podatek 122 zł
Całość - kwota brutto 2 355 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Luty 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Marzec 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Kwiecień 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Maj 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Czerwiec 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Lipiec 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Sierpień 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Wrzesień 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Październik 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Listopad 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Grudzień 2 355,00 229,85 35,33 0,00 188,08 1 672,00 122,00 1 779,74
Rocznie 28 260,00 2 758,20 423,96 0,00 2 256,96 20 064,00 1 464,00 21 356,88
Wynagrodzenie pracownika 2 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 798 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Luty 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Marzec 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Kwiecień 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Maj 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Czerwiec 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Lipiec 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Sierpień 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Wrzesień 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Październik 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Listopad 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Grudzień 2 355,00 229,85 153,08 0,00 60,06 2 797,99 zł
Rocznie 28 260,00 2 758,20 1 836,96 0,00 720,72 33 575,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 355 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 798 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 2 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Luty 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Marzec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Kwiecień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Maj 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Czerwiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Lipiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Sierpień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Wrzesień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Październik 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Listopad 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Grudzień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648,00 280,00 1 780,00
Rocznie 24 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 776,00 3 360,00 21 360,00
Wynagrodzenie pracownika 2 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Luty 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Marzec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Kwiecień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Maj 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Czerwiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Lipiec 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Sierpień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Wrzesień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Październik 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Listopad 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Grudzień 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 zł
Rocznie 24 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 148 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00
Luty 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00
Marzec 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00
Kwiecień 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00
Maj 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148,00
Czerwiec 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 2 075,00
Lipiec 2 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 178,00 0,00 1 706,41
Sierpień 2 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 178,00 0,00 1 706,41
Wrzesień 2 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 178,00 0,00 1 706,41
Październik 2 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 178,00 0,00 1 706,41
Listopad 2 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 178,00 0,00 1 706,41
Grudzień 2 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 178,00 0,00 1 706,41
Rocznie 25 776,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 141,00 0,00 23 053,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 148 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ