Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 185 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 383 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Luty 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Marzec 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Kwiecień 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Maj 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Czerwiec 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Lipiec 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Sierpień 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Wrzesień 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Październik 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Listopad 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Grudzień 2 383,00 232,58 35,75 58,38 185,07 1 806,00 0,00 1 871,22
Rocznie 28 596,00 2 790,96 429,00 700,56 0,00 21 672,00 0,00 22 454,64
Wynagrodzenie pracownika 2 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 871 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Luty 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Marzec 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Kwiecień 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Maj 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Czerwiec 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Lipiec 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Sierpień 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Wrzesień 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Październik 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Listopad 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Grudzień 2 383,00 232,58 154,90 39,80 60,76 2 871,04 zł
Rocznie 28 596,00 2 790,96 1 858,80 477,60 729,12 34 452,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 383 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 871 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 871 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 187 zł
Zaliczka na podatek 200 zł
Całość - kwota brutto 2 346 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Luty 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Marzec 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Kwiecień 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Maj 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Czerwiec 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Lipiec 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Sierpień 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Wrzesień 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Październik 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Listopad 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Grudzień 2 346,00 228,97 35,19 0,00 187,37 1 665,00 200,00 1 694,67
Rocznie 28 152,00 2 747,64 422,28 0,00 2 248,44 19 980,00 144,00 20 336,04
Wynagrodzenie pracownika 2 346 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 152 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 787 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Luty 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Marzec 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Kwiecień 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Maj 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Czerwiec 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Lipiec 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Sierpień 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Wrzesień 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Październik 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Listopad 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Grudzień 2 346,00 228,97 152,49 0,00 59,83 2 787,29 zł
Rocznie 28 152,00 2 747,64 1 829,88 0,00 717,96 33 447,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 346 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 695 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 695 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 787 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 2 049 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Luty 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Marzec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Kwiecień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Maj 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Czerwiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Lipiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Sierpień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Wrzesień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Październik 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Listopad 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Grudzień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Rocznie 24 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 668,00 3 348,00 21 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Luty 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Marzec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Kwiecień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Maj 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Czerwiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Lipiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Sierpień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Wrzesień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Październik 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Listopad 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Grudzień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Rocznie 24 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 865 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 136,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 865,10
Luty 2 136,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 865,10
Marzec 2 136,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 865,10
Kwiecień 2 136,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 865,10
Maj 2 136,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 865,10
Czerwiec 2 136,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 61,00 0,00 1 804,10
Lipiec 2 136,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 174,00 0,00 1 427,51
Sierpień 2 136,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 174,00 0,00 1 427,51
Wrzesień 2 136,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 174,00 0,00 1 427,51
Październik 2 136,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 174,00 0,00 1 427,51
Listopad 2 136,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 174,00 0,00 1 427,51
Grudzień 2 136,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 174,00 0,00 1 427,51
Rocznie 25 632,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 105,00 0,00 19 694,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 865 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.