Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 185 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 2 387 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Luty 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Marzec 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Kwiecień 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Maj 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Czerwiec 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Lipiec 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Sierpień 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Wrzesień 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Październik 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Listopad 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Grudzień 2 387,00 232,97 35,81 58,48 185,38 1 810,00 104,00 1 770,36
Rocznie 28 644,00 2 795,64 429,72 701,76 2 224,56 21 720,00 1 248,00 21 244,32
Wynagrodzenie pracownika 2 387 zł
Ubezpieczenie emerytalne 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 876 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Luty 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Marzec 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Kwiecień 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Maj 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Czerwiec 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Lipiec 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Sierpień 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Wrzesień 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Październik 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Listopad 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Grudzień 2 387,00 232,97 155,16 39,86 60,87 2 875,86 zł
Rocznie 28 644,00 2 795,64 1 861,92 478,32 730,44 34 510,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 387 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 876 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 187 zł
Zaliczka na podatek 122 zł
Całość - kwota brutto 2 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Luty 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Marzec 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Kwiecień 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Maj 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Czerwiec 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Lipiec 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Sierpień 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Wrzesień 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Październik 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Listopad 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Grudzień 2 343,00 228,68 35,15 0,00 187,13 1 663,00 122,00 1 770,04
Rocznie 28 116,00 2 744,16 421,80 0,00 2 245,56 19 956,00 1 464,00 21 240,48
Wynagrodzenie pracownika 2 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 229 zł
Ubezpieczenie rentowe 152 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 784 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Luty 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Marzec 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Kwiecień 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Maj 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Czerwiec 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Lipiec 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Sierpień 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Wrzesień 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Październik 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Listopad 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Grudzień 2 343,00 228,68 152,30 0,00 59,74 2 783,72 zł
Rocznie 28 116,00 2 744,16 1 827,60 0,00 716,88 33 404,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 784 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 2 049 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Luty 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Marzec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Kwiecień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Maj 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Czerwiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Lipiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Sierpień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Wrzesień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Październik 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Listopad 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Grudzień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639,00 279,00 1 770,00
Rocznie 24 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 668,00 3 348,00 21 240,00
Wynagrodzenie pracownika 2 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Luty 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Marzec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Kwiecień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Maj 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Czerwiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Lipiec 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Sierpień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Wrzesień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Październik 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Listopad 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Grudzień 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,00 zł
Rocznie 24 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 144 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 144,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 762,19
Luty 2 144,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 762,19
Marzec 2 144,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 762,19
Kwiecień 2 144,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 762,19
Maj 2 144,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 762,19
Czerwiec 2 144,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 762,19
Lipiec 2 144,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 516,99
Sierpień 2 144,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 516,99
Wrzesień 2 144,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 516,99
Październik 2 144,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 516,99
Listopad 2 144,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 516,99
Grudzień 2 144,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 516,99
Rocznie 25 728,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 19 675,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 762 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ