Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie chorobowe 615 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 950 zł
Zaliczka na podatek 1 266 zł
Całość - kwota brutto 25 107 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 107,00 2 450,44 376,61 615,12 1 949,83 21 415,00 1 266,00 18 449,00
Luty 25 107,00 2 450,44 376,61 615,12 1 949,83 21 415,00 1 266,00 18 449,00
Marzec 25 107,00 2 450,44 376,61 615,12 1 949,83 21 415,00 1 266,00 18 449,00
Kwiecień 25 107,00 2 450,44 376,61 615,12 1 949,83 21 415,00 1 266,00 18 449,00
Maj 25 107,00 2 450,44 376,61 615,12 1 949,83 21 415,00 1 266,00 18 449,00
Czerwiec 25 107,00 2 450,44 376,61 615,12 1 949,83 21 415,00 2 539,00 17 176,00
Lipiec 25 107,00 2 450,44 376,61 615,12 1 949,83 21 415,00 4 903,00 14 812,00
Sierpień 25 107,00 186,54 28,63 615,12 2 184,90 24 027,00 5 504,00 16 587,81
Wrzesień 25 107,00 0,00 0,00 615,12 2 204,27 24 242,00 5 553,00 16 734,61
Październik 25 107,00 0,00 0,00 615,12 2 204,27 24 242,00 5 553,00 16 734,61
Listopad 25 107,00 0,00 0,00 615,12 2 204,27 24 242,00 5 553,00 16 734,61
Grudzień 25 107,00 0,00 0,00 615,12 2 204,27 24 242,00 5 553,00 16 734,61
Rocznie 301 284,00 17 339,62 2 664,90 7 381,44 24 650,79 270 900,00 41 488,00 207 759,25
Wynagrodzenie pracownika 25 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 632 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 419 zł
Fundusz Pracy (FP) 615 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 249 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 107,00 2 450,44 1 631,96 419,29 640,23 30 248,92 zł
Luty 25 107,00 2 450,44 1 631,96 419,29 640,23 30 248,92 zł
Marzec 25 107,00 2 450,44 1 631,96 419,29 640,23 30 248,92 zł
Kwiecień 25 107,00 2 450,44 1 631,96 419,29 640,23 30 248,92 zł
Maj 25 107,00 2 450,44 1 631,96 419,29 640,23 30 248,92 zł
Czerwiec 25 107,00 2 450,44 1 631,96 419,29 640,23 30 248,92 zł
Lipiec 25 107,00 2 450,44 1 631,96 419,29 640,23 30 248,92 zł
Sierpień 25 107,00 186,54 124,18 419,29 640,23 26 477,24 zł
Wrzesień 25 107,00 0,00 0,00 419,29 640,23 26 166,52 zł
Październik 25 107,00 0,00 0,00 419,29 640,23 26 166,52 zł
Listopad 25 107,00 0,00 0,00 419,29 640,23 26 166,52 zł
Grudzień 25 107,00 0,00 0,00 419,29 640,23 26 166,52 zł
Rocznie 301 284,00 17 339,62 11 547,90 5 031,48 7 682,76 342 885,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 107 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 449 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 449 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 249 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 881 zł
Zaliczka na podatek 1 223 zł
Całość - kwota brutto 23 557 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 557,00 2 299,16 353,36 0,00 1 881,40 16 724,00 1 223,00 17 800,08
Luty 23 557,00 2 299,16 353,36 0,00 1 881,40 16 724,00 1 223,00 17 800,08
Marzec 23 557,00 2 299,16 353,36 0,00 1 881,40 16 724,00 1 223,00 17 800,08
Kwiecień 23 557,00 2 299,16 353,36 0,00 1 881,40 16 724,00 1 223,00 17 800,08
Maj 23 557,00 2 299,16 353,36 0,00 1 881,40 16 724,00 1 223,00 17 800,08
Czerwiec 23 557,00 2 299,16 353,36 0,00 1 881,40 16 724,00 1 223,00 17 800,08
Lipiec 23 557,00 2 299,16 353,36 0,00 1 881,40 16 724,00 1 223,00 17 800,08
Sierpień 23 557,00 1 245,50 191,38 0,00 1 990,81 17 696,00 1 294,00 18 835,31
Wrzesień 23 557,00 0,00 0,00 0,00 2 120,13 18 846,00 1 378,00 20 058,87
Październik 23 557,00 0,00 0,00 0,00 2 120,13 18 846,00 1 378,00 20 058,87
Listopad 23 557,00 0,00 0,00 0,00 2 120,13 18 846,00 1 378,00 20 058,87
Grudzień 23 557,00 0,00 0,00 0,00 2 120,13 18 846,00 1 378,00 20 058,87
Rocznie 282 684,00 17 339,62 2 664,90 0,00 23 641,13 210 148,00 15 367,00 223 671,35
Wynagrodzenie pracownika 23 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 531 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 577 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 27 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 557,00 2 299,16 1 531,21 0,00 600,71 27 988,08 zł
Luty 23 557,00 2 299,16 1 531,21 0,00 600,71 27 988,08 zł
Marzec 23 557,00 2 299,16 1 531,21 0,00 600,71 27 988,08 zł
Kwiecień 23 557,00 2 299,16 1 531,21 0,00 600,71 27 988,08 zł
Maj 23 557,00 2 299,16 1 531,21 0,00 600,71 27 988,08 zł
Czerwiec 23 557,00 2 299,16 1 531,21 0,00 600,71 27 988,08 zł
Lipiec 23 557,00 2 299,16 1 531,21 0,00 600,71 27 988,08 zł
Sierpień 23 557,00 1 245,50 829,43 0,00 600,71 26 232,64 zł
Wrzesień 23 557,00 0,00 0,00 0,00 600,71 24 157,71 zł
Październik 23 557,00 0,00 0,00 0,00 600,71 24 157,71 zł
Listopad 23 557,00 0,00 0,00 0,00 600,71 24 157,71 zł
Grudzień 23 557,00 0,00 0,00 0,00 600,71 24 157,71 zł
Rocznie 282 684,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 208,52 318 780,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 557 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 802 zł
Całość - kwota brutto 20 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Luty 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Marzec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Kwiecień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Maj 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Czerwiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Lipiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Sierpień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Wrzesień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Październik 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Listopad 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Grudzień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Rocznie 247 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 784,00 33 624,00 213 600,00
Wynagrodzenie pracownika 20 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Luty 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Marzec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Kwiecień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Maj 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Czerwiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Lipiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Sierpień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Wrzesień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Październik 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Listopad 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Grudzień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Rocznie 247 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 642 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 642,00 0,00 16 816,00
Luty 21 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 442,00 0,00 15 016,00
Marzec 21 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 442,00 0,00 15 016,00
Kwiecień 21 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 442,00 0,00 15 016,00
Maj 21 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 442,00 0,00 15 016,00
Czerwiec 21 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 442,00 0,00 15 016,00
Lipiec 21 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 357,00 0,00 14 837,41
Sierpień 21 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 357,00 0,00 14 837,41
Wrzesień 21 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 357,00 0,00 14 837,41
Październik 21 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 357,00 0,00 14 837,41
Listopad 21 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 357,00 0,00 14 837,41
Grudzień 21 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 357,00 0,00 14 837,41
Rocznie 257 496,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 74 994,00 0,00 180 920,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 816 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ