Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie chorobowe 615 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 950 zł
Zaliczka na podatek 2 271 zł
Całość - kwota brutto 25 115 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 2 271,00 17 450,27
Luty 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 2 271,00 17 450,27
Marzec 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 2 271,00 17 450,27
Kwiecień 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 2 271,00 17 450,27
Maj 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 2 271,00 17 450,27
Czerwiec 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 3 977,00 15 744,27
Lipiec 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 6 855,00 12 866,27
Sierpień 25 115,00 2 451,22 376,73 615,32 1 950,46 21 422,00 6 855,00 12 866,27
Wrzesień 25 115,00 695,92 106,91 615,32 2 132,72 23 447,00 7 503,00 14 061,13
Październik 25 115,00 0,00 0,00 615,32 2 204,97 24 250,00 7 760,00 14 534,71
Listopad 25 115,00 0,00 0,00 615,32 2 204,97 24 250,00 7 760,00 14 534,71
Grudzień 25 115,00 0,00 0,00 615,32 2 204,97 24 250,00 7 760,00 14 534,71
Rocznie 301 380,00 20 305,68 3 120,75 7 383,84 24 351,31 267 573,00 35 472,00 186 393,42
Wynagrodzenie pracownika 25 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 632 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 419 zł
Fundusz Pracy (FP) 615 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Luty 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Marzec 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Kwiecień 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Maj 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Czerwiec 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Lipiec 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Sierpień 25 115,00 2 451,22 1 632,48 419,42 640,44 30 258,56 zł
Wrzesień 25 115,00 695,92 463,41 419,42 640,44 27 334,19 zł
Październik 25 115,00 0,00 0,00 419,42 640,44 26 174,86 zł
Listopad 25 115,00 0,00 0,00 419,42 640,44 26 174,86 zł
Grudzień 25 115,00 0,00 0,00 419,42 640,44 26 174,86 zł
Rocznie 301 380,00 20 305,68 13 523,25 5 033,04 7 685,28 347 927,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 115 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 882 zł
Zaliczka na podatek 2 007 zł
Całość - kwota brutto 23 561 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Luty 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Marzec 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Kwiecień 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Maj 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Czerwiec 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Lipiec 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Sierpień 23 561,00 2 299,55 353,42 0,00 1 881,72 16 726,00 2 007,00 17 019,19
Wrzesień 23 561,00 1 909,28 293,39 0,00 1 922,25 17 087,00 2 050,00 17 385,64
Październik 23 561,00 0,00 0,00 0,00 2 120,49 18 849,00 2 262,00 19 178,63
Listopad 23 561,00 0,00 0,00 0,00 2 120,49 18 849,00 2 262,00 19 178,63
Grudzień 23 561,00 0,00 0,00 0,00 2 120,49 18 849,00 2 262,00 19 178,63
Rocznie 282 732,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 337,48 207 442,00 1 551,00 211 075,05
Wynagrodzenie pracownika 23 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 531 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 577 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 27 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Luty 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Marzec 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Kwiecień 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Maj 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Czerwiec 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Lipiec 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Sierpień 23 561,00 2 299,55 1 531,47 0,00 600,80 27 992,82 zł
Wrzesień 23 561,00 1 909,28 1 271,49 0,00 600,80 27 342,57 zł
Październik 23 561,00 0,00 0,00 0,00 600,80 24 161,80 zł
Listopad 23 561,00 0,00 0,00 0,00 600,80 24 161,80 zł
Grudzień 23 561,00 0,00 0,00 0,00 600,80 24 161,80 zł
Rocznie 282 732,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 209,60 323 770,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 561 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 019 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 019 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 802 zł
Całość - kwota brutto 20 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Luty 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Marzec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Kwiecień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Maj 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Czerwiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Lipiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Sierpień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Wrzesień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Październik 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Listopad 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Grudzień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 2 802,00 17 800,00
Rocznie 247 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 784,00 33 624,00 213 600,00
Wynagrodzenie pracownika 20 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Luty 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Marzec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Kwiecień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Maj 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Czerwiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Lipiec 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Sierpień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Wrzesień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Październik 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Listopad 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Grudzień 20 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 602,00 zł
Rocznie 247 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 931 zł
Zaliczka na podatek 4 642 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 458,00 0,00 0,00 0,00 1 931,22 0,00 4 642,00 0,00 14 884,78
Luty 21 458,00 0,00 0,00 0,00 1 931,22 0,00 6 442,00 0,00 13 084,78
Marzec 21 458,00 0,00 0,00 0,00 1 931,22 0,00 6 442,00 0,00 13 084,78
Kwiecień 21 458,00 0,00 0,00 0,00 1 931,22 0,00 6 442,00 0,00 13 084,78
Maj 21 458,00 0,00 0,00 0,00 1 931,22 0,00 6 442,00 0,00 13 084,78
Czerwiec 21 458,00 0,00 0,00 0,00 1 931,22 0,00 6 442,00 0,00 13 084,78
Lipiec 21 458,00 176,27 72,24 0,00 1 931,22 15,08 6 357,00 0,00 12 906,19
Sierpień 21 458,00 176,27 72,24 0,00 1 931,22 15,08 6 357,00 0,00 12 906,19
Wrzesień 21 458,00 176,27 72,24 0,00 1 931,22 15,08 6 357,00 0,00 12 906,19
Październik 21 458,00 176,27 72,24 0,00 1 931,22 15,08 6 357,00 0,00 12 906,19
Listopad 21 458,00 176,27 72,24 0,00 1 931,22 15,08 6 357,00 0,00 12 906,19
Grudzień 21 458,00 176,27 72,24 0,00 1 931,22 15,08 6 357,00 0,00 12 906,19
Rocznie 257 496,00 1 057,62 433,44 0,00 23 174,64 0,00 74 994,00 0,00 157 745,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 885 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.