Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 257 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 372 zł
Ubezpieczenie chorobowe 608 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 928 zł
Zaliczka na podatek 2 241 zł
Całość - kwota brutto 24 831 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 2 241,00 17 257,26
Luty 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 2 241,00 17 257,26
Marzec 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 2 241,00 17 257,26
Kwiecień 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 2 241,00 17 257,26
Maj 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 2 241,00 17 257,26
Czerwiec 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 3 654,00 15 844,26
Lipiec 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 6 777,00 12 721,26
Sierpień 24 831,00 2 423,51 372,47 608,36 1 928,40 21 177,00 6 777,00 12 721,26
Wrzesień 24 831,00 917,60 140,99 608,36 2 084,76 22 914,00 7 332,00 13 747,29
Październik 24 831,00 0,00 0,00 608,36 2 180,04 23 973,00 7 671,00 14 371,60
Listopad 24 831,00 0,00 0,00 608,36 2 180,04 23 973,00 7 671,00 14 371,60
Grudzień 24 831,00 0,00 0,00 608,36 2 180,04 23 973,00 7 671,00 14 371,60
Rocznie 297 972,00 20 305,68 3 120,75 7 300,32 24 052,08 264 249,00 34 707,00 184 435,17
Wynagrodzenie pracownika 24 831 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 614 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 415 zł
Fundusz Pracy (FP) 608 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 916 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Luty 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Marzec 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Kwiecień 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Maj 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Czerwiec 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Lipiec 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Sierpień 24 831,00 2 423,51 1 614,02 414,68 633,19 29 916,40 zł
Wrzesień 24 831,00 917,60 611,09 414,68 633,19 27 407,56 zł
Październik 24 831,00 0,00 0,00 414,68 633,19 25 878,87 zł
Listopad 24 831,00 0,00 0,00 414,68 633,19 25 878,87 zł
Grudzień 24 831,00 0,00 0,00 414,68 633,19 25 878,87 zł
Rocznie 297 972,00 20 305,68 13 523,25 4 976,16 7 598,28 344 375,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 257 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 257 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 916 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 349 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 861 zł
Zaliczka na podatek 1 985 zł
Całość - kwota brutto 23 296 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Luty 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Marzec 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Kwiecień 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Maj 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Czerwiec 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Lipiec 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Sierpień 23 296,00 2 273,69 349,44 0,00 1 860,56 16 538,00 1 985,00 16 827,75
Wrzesień 23 296,00 2 116,16 325,23 0,00 1 876,91 16 684,00 2 002,00 16 975,62
Październik 23 296,00 0,00 0,00 0,00 2 096,64 18 637,00 2 236,00 18 962,92
Listopad 23 296,00 0,00 0,00 0,00 2 096,64 18 637,00 2 236,00 18 962,92
Grudzień 23 296,00 0,00 0,00 0,00 2 096,64 18 637,00 2 236,00 18 962,92
Rocznie 279 552,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 051,31 204 899,00 1 537,00 208 486,38
Wynagrodzenie pracownika 23 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 514 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 571 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 678 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Luty 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Marzec 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Kwiecień 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Maj 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Czerwiec 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Lipiec 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Sierpień 23 296,00 2 273,69 1 514,24 0,00 594,05 27 677,98 zł
Wrzesień 23 296,00 2 116,16 1 409,33 0,00 594,05 27 415,54 zł
Październik 23 296,00 0,00 0,00 0,00 594,05 23 890,05 zł
Listopad 23 296,00 0,00 0,00 0,00 594,05 23 890,05 zł
Grudzień 23 296,00 0,00 0,00 0,00 594,05 23 890,05 zł
Rocznie 279 552,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 128,60 320 509,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 296 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 828 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 828 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 678 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 770 zł
Całość - kwota brutto 20 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Luty 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Marzec 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Kwiecień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Maj 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Czerwiec 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Lipiec 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Sierpień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Wrzesień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Październik 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Listopad 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Grudzień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 296,00 2 770,00 17 600,00
Rocznie 244 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 552,00 33 240,00 211 200,00
Wynagrodzenie pracownika 20 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Luty 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Marzec 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Kwiecień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Maj 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Czerwiec 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Lipiec 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Sierpień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Wrzesień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Październik 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Listopad 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Grudzień 20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 370,00 zł
Rocznie 244 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 910 zł
Zaliczka na podatek 4 564 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 217,00 0,00 0,00 0,00 1 909,53 0,00 4 564,00 0,00 14 743,47
Luty 21 217,00 0,00 0,00 0,00 1 909,53 0,00 6 364,00 0,00 12 943,47
Marzec 21 217,00 0,00 0,00 0,00 1 909,53 0,00 6 364,00 0,00 12 943,47
Kwiecień 21 217,00 0,00 0,00 0,00 1 909,53 0,00 6 364,00 0,00 12 943,47
Maj 21 217,00 0,00 0,00 0,00 1 909,53 0,00 6 364,00 0,00 12 943,47
Czerwiec 21 217,00 0,00 0,00 0,00 1 909,53 0,00 6 364,00 0,00 12 943,47
Lipiec 21 217,00 176,27 72,24 0,00 1 909,53 15,08 6 280,00 0,00 12 763,88
Sierpień 21 217,00 176,27 72,24 0,00 1 909,53 15,08 6 280,00 0,00 12 763,88
Wrzesień 21 217,00 176,27 72,24 0,00 1 909,53 15,08 6 280,00 0,00 12 763,88
Październik 21 217,00 176,27 72,24 0,00 1 909,53 15,08 6 280,00 0,00 12 763,88
Listopad 21 217,00 176,27 72,24 0,00 1 909,53 15,08 6 280,00 0,00 12 763,88
Grudzień 21 217,00 176,27 72,24 0,00 1 909,53 15,08 6 280,00 0,00 12 763,88
Rocznie 254 604,00 1 057,62 433,44 0,00 22 914,36 0,00 74 064,00 0,00 156 044,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 743 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.