Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 374 zł
Ubezpieczenie chorobowe 612 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 939 zł
Zaliczka na podatek 1 256 zł
Całość - kwota brutto 24 965 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 965,00 2 436,58 374,48 611,64 1 938,81 21 292,00 1 256,00 18 347,49
Luty 24 965,00 2 436,58 374,48 611,64 1 938,81 21 292,00 1 256,00 18 347,49
Marzec 24 965,00 2 436,58 374,48 611,64 1 938,81 21 292,00 1 256,00 18 347,49
Kwiecień 24 965,00 2 436,58 374,48 611,64 1 938,81 21 292,00 1 256,00 18 347,49
Maj 24 965,00 2 436,58 374,48 611,64 1 938,81 21 292,00 1 256,00 18 347,49
Czerwiec 24 965,00 2 436,58 374,48 611,64 1 938,81 21 292,00 2 419,00 17 184,49
Lipiec 24 965,00 2 436,58 374,48 611,64 1 938,81 21 292,00 4 875,00 14 728,49
Sierpień 24 965,00 283,56 43,54 611,64 2 162,36 23 776,00 5 446,00 16 417,90
Wrzesień 24 965,00 0,00 0,00 611,64 2 191,80 24 103,00 5 521,00 16 640,56
Październik 24 965,00 0,00 0,00 611,64 2 191,80 24 103,00 5 521,00 16 640,56
Listopad 24 965,00 0,00 0,00 611,64 2 191,80 24 103,00 5 521,00 16 640,56
Grudzień 24 965,00 0,00 0,00 611,64 2 191,80 24 103,00 5 521,00 16 640,56
Rocznie 299 580,00 17 339,62 2 664,90 7 339,68 24 501,23 269 232,00 41 104,00 206 630,57
Wynagrodzenie pracownika 24 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 623 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 417 zł
Fundusz Pracy (FP) 612 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 078 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 965,00 2 436,58 1 622,73 416,92 636,61 30 077,84 zł
Luty 24 965,00 2 436,58 1 622,73 416,92 636,61 30 077,84 zł
Marzec 24 965,00 2 436,58 1 622,73 416,92 636,61 30 077,84 zł
Kwiecień 24 965,00 2 436,58 1 622,73 416,92 636,61 30 077,84 zł
Maj 24 965,00 2 436,58 1 622,73 416,92 636,61 30 077,84 zł
Czerwiec 24 965,00 2 436,58 1 622,73 416,92 636,61 30 077,84 zł
Lipiec 24 965,00 2 436,58 1 622,73 416,92 636,61 30 077,84 zł
Sierpień 24 965,00 283,56 188,79 416,92 636,61 26 490,88 zł
Wrzesień 24 965,00 0,00 0,00 416,92 636,61 26 018,53 zł
Październik 24 965,00 0,00 0,00 416,92 636,61 26 018,53 zł
Listopad 24 965,00 0,00 0,00 416,92 636,61 26 018,53 zł
Grudzień 24 965,00 0,00 0,00 416,92 636,61 26 018,53 zł
Rocznie 299 580,00 17 339,62 11 547,90 5 003,04 7 639,32 341 109,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 965 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 347 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 078 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 871 zł
Zaliczka na podatek 1 216 zł
Całość - kwota brutto 23 424 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 424,00 2 286,18 351,36 0,00 1 870,78 16 629,00 1 216,00 17 699,68
Luty 23 424,00 2 286,18 351,36 0,00 1 870,78 16 629,00 1 216,00 17 699,68
Marzec 23 424,00 2 286,18 351,36 0,00 1 870,78 16 629,00 1 216,00 17 699,68
Kwiecień 23 424,00 2 286,18 351,36 0,00 1 870,78 16 629,00 1 216,00 17 699,68
Maj 23 424,00 2 286,18 351,36 0,00 1 870,78 16 629,00 1 216,00 17 699,68
Czerwiec 23 424,00 2 286,18 351,36 0,00 1 870,78 16 629,00 1 216,00 17 699,68
Lipiec 23 424,00 2 286,18 351,36 0,00 1 870,78 16 629,00 1 216,00 17 699,68
Sierpień 23 424,00 1 336,36 205,38 0,00 1 969,40 17 506,00 1 280,00 18 632,86
Wrzesień 23 424,00 0,00 0,00 0,00 2 108,16 18 739,00 1 370,00 19 945,84
Październik 23 424,00 0,00 0,00 0,00 2 108,16 18 739,00 1 370,00 19 945,84
Listopad 23 424,00 0,00 0,00 0,00 2 108,16 18 739,00 1 370,00 19 945,84
Grudzień 23 424,00 0,00 0,00 0,00 2 108,16 18 739,00 1 370,00 19 945,84
Rocznie 281 088,00 17 339,62 2 664,90 0,00 23 497,50 208 865,00 15 272,00 222 313,98
Wynagrodzenie pracownika 23 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 523 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 574 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 424,00 2 286,18 1 522,56 0,00 597,31 27 830,05 zł
Luty 23 424,00 2 286,18 1 522,56 0,00 597,31 27 830,05 zł
Marzec 23 424,00 2 286,18 1 522,56 0,00 597,31 27 830,05 zł
Kwiecień 23 424,00 2 286,18 1 522,56 0,00 597,31 27 830,05 zł
Maj 23 424,00 2 286,18 1 522,56 0,00 597,31 27 830,05 zł
Czerwiec 23 424,00 2 286,18 1 522,56 0,00 597,31 27 830,05 zł
Lipiec 23 424,00 2 286,18 1 522,56 0,00 597,31 27 830,05 zł
Sierpień 23 424,00 1 336,36 889,98 0,00 597,31 26 247,65 zł
Wrzesień 23 424,00 0,00 0,00 0,00 597,31 24 021,31 zł
Październik 23 424,00 0,00 0,00 0,00 597,31 24 021,31 zł
Listopad 23 424,00 0,00 0,00 0,00 597,31 24 021,31 zł
Grudzień 23 424,00 0,00 0,00 0,00 597,31 24 021,31 zł
Rocznie 281 088,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 167,72 317 143,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 786 zł
Całość - kwota brutto 20 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Luty 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Marzec 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Kwiecień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Maj 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Czerwiec 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Lipiec 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Sierpień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Wrzesień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Październik 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Listopad 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Grudzień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,00 2 786,00 17 700,00
Rocznie 245 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 668,00 33 432,00 212 400,00
Wynagrodzenie pracownika 20 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Luty 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Marzec 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Kwiecień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Maj 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Czerwiec 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Lipiec 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Sierpień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Wrzesień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Październik 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Listopad 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Grudzień 20 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 zł
Rocznie 245 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 603 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 603,00 0,00 16 734,00
Luty 21 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 403,00 0,00 14 934,00
Marzec 21 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 403,00 0,00 14 934,00
Kwiecień 21 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 403,00 0,00 14 934,00
Maj 21 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 403,00 0,00 14 934,00
Czerwiec 21 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 403,00 0,00 14 934,00
Lipiec 21 337,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 318,00 0,00 14 755,41
Sierpień 21 337,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 318,00 0,00 14 755,41
Wrzesień 21 337,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 318,00 0,00 14 755,41
Październik 21 337,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 318,00 0,00 14 755,41
Listopad 21 337,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 318,00 0,00 14 755,41
Grudzień 21 337,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 318,00 0,00 14 755,41
Rocznie 256 044,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 74 526,00 0,00 179 936,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 734 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.