Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 381 zł
Ubezpieczenie chorobowe 622 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 972 zł
Zaliczka na podatek 1 285 zł
Całość - kwota brutto 25 390 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 390,00 2 478,06 380,85 622,06 1 971,81 21 659,00 1 285,00 18 652,22
Luty 25 390,00 2 478,06 380,85 622,06 1 971,81 21 659,00 1 285,00 18 652,22
Marzec 25 390,00 2 478,06 380,85 622,06 1 971,81 21 659,00 1 285,00 18 652,22
Kwiecień 25 390,00 2 478,06 380,85 622,06 1 971,81 21 659,00 1 285,00 18 652,22
Maj 25 390,00 2 478,06 380,85 622,06 1 971,81 21 659,00 1 285,00 18 652,22
Czerwiec 25 390,00 2 478,06 380,85 622,06 1 971,81 21 659,00 2 778,00 17 159,22
Lipiec 25 390,00 2 471,26 379,80 622,06 1 972,52 21 667,00 4 961,00 14 983,36
Sierpień 25 390,00 0,00 0,00 622,06 2 229,11 24 518,00 5 617,00 16 921,83
Wrzesień 25 390,00 0,00 0,00 622,06 2 229,11 24 518,00 5 617,00 16 921,83
Październik 25 390,00 0,00 0,00 622,06 2 229,11 24 518,00 5 617,00 16 921,83
Listopad 25 390,00 0,00 0,00 622,06 2 229,11 24 518,00 5 617,00 16 921,83
Grudzień 25 390,00 0,00 0,00 622,06 2 229,11 24 518,00 5 617,00 16 921,83
Rocznie 304 680,00 17 339,62 2 664,90 7 464,72 24 948,93 274 211,00 42 249,00 210 012,83
Wynagrodzenie pracownika 25 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 478 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 650 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 424 zł
Fundusz Pracy (FP) 622 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 390,00 2 478,06 1 650,35 424,01 647,45 30 589,87 zł
Luty 25 390,00 2 478,06 1 650,35 424,01 647,45 30 589,87 zł
Marzec 25 390,00 2 478,06 1 650,35 424,01 647,45 30 589,87 zł
Kwiecień 25 390,00 2 478,06 1 650,35 424,01 647,45 30 589,87 zł
Maj 25 390,00 2 478,06 1 650,35 424,01 647,45 30 589,87 zł
Czerwiec 25 390,00 2 478,06 1 650,35 424,01 647,45 30 589,87 zł
Lipiec 25 390,00 2 471,26 1 645,80 424,01 647,45 30 578,52 zł
Sierpień 25 390,00 0,00 0,00 424,01 647,45 26 461,46 zł
Wrzesień 25 390,00 0,00 0,00 424,01 647,45 26 461,46 zł
Październik 25 390,00 0,00 0,00 424,01 647,45 26 461,46 zł
Listopad 25 390,00 0,00 0,00 424,01 647,45 26 461,46 zł
Grudzień 25 390,00 0,00 0,00 424,01 647,45 26 461,46 zł
Rocznie 304 680,00 17 339,62 11 547,90 5 088,12 7 769,40 346 425,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 652 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 652 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 325 zł
Ubezpieczenie rentowe 357 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 903 zł
Zaliczka na podatek 1 237 zł
Całość - kwota brutto 23 822 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 822,00 2 325,03 357,33 0,00 1 902,57 16 912,00 1 237,00 18 000,07
Luty 23 822,00 2 325,03 357,33 0,00 1 902,57 16 912,00 1 237,00 18 000,07
Marzec 23 822,00 2 325,03 357,33 0,00 1 902,57 16 912,00 1 237,00 18 000,07
Kwiecień 23 822,00 2 325,03 357,33 0,00 1 902,57 16 912,00 1 237,00 18 000,07
Maj 23 822,00 2 325,03 357,33 0,00 1 902,57 16 912,00 1 237,00 18 000,07
Czerwiec 23 822,00 2 325,03 357,33 0,00 1 902,57 16 912,00 1 237,00 18 000,07
Lipiec 23 822,00 2 325,03 357,33 0,00 1 902,57 16 912,00 1 237,00 18 000,07
Sierpień 23 822,00 1 064,41 163,59 0,00 2 033,46 18 075,00 1 322,00 19 238,54
Wrzesień 23 822,00 0,00 0,00 0,00 2 143,98 19 058,00 1 394,00 20 284,02
Październik 23 822,00 0,00 0,00 0,00 2 143,98 19 058,00 1 394,00 20 284,02
Listopad 23 822,00 0,00 0,00 0,00 2 143,98 19 058,00 1 394,00 20 284,02
Grudzień 23 822,00 0,00 0,00 0,00 2 143,98 19 058,00 1 394,00 20 284,02
Rocznie 285 864,00 17 339,62 2 664,90 0,00 23 927,37 212 691,00 15 557,00 226 375,11
Wynagrodzenie pracownika 23 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 325 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 548 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 584 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 822,00 2 325,03 1 548,43 0,00 607,46 28 302,92 zł
Luty 23 822,00 2 325,03 1 548,43 0,00 607,46 28 302,92 zł
Marzec 23 822,00 2 325,03 1 548,43 0,00 607,46 28 302,92 zł
Kwiecień 23 822,00 2 325,03 1 548,43 0,00 607,46 28 302,92 zł
Maj 23 822,00 2 325,03 1 548,43 0,00 607,46 28 302,92 zł
Czerwiec 23 822,00 2 325,03 1 548,43 0,00 607,46 28 302,92 zł
Lipiec 23 822,00 2 325,03 1 548,43 0,00 607,46 28 302,92 zł
Sierpień 23 822,00 1 064,41 708,89 0,00 607,46 26 202,76 zł
Wrzesień 23 822,00 0,00 0,00 0,00 607,46 24 429,46 zł
Październik 23 822,00 0,00 0,00 0,00 607,46 24 429,46 zł
Listopad 23 822,00 0,00 0,00 0,00 607,46 24 429,46 zł
Grudzień 23 822,00 0,00 0,00 0,00 607,46 24 429,46 zł
Rocznie 285 864,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 289,52 322 041,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 822 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 833 zł
Całość - kwota brutto 20 833 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Luty 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Marzec 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Kwiecień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Maj 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Czerwiec 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Lipiec 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Sierpień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Wrzesień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Październik 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Listopad 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Grudzień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 666,00 2 833,00 18 000,00
Rocznie 249 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 992,00 33 996,00 216 000,00
Wynagrodzenie pracownika 20 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 833 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Luty 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Marzec 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Kwiecień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Maj 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Czerwiec 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Lipiec 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Sierpień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Wrzesień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Październik 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Listopad 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Grudzień 20 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 833,00 zł
Rocznie 249 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 833 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 833 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 699 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 719,00 0,00 16 980,00
Luty 21 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 0,00 15 180,00
Marzec 21 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 0,00 15 180,00
Kwiecień 21 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 0,00 15 180,00
Maj 21 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 0,00 15 180,00
Czerwiec 21 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 0,00 15 180,00
Lipiec 21 699,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 434,00 0,00 15 001,41
Sierpień 21 699,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 434,00 0,00 15 001,41
Wrzesień 21 699,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 434,00 0,00 15 001,41
Październik 21 699,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 434,00 0,00 15 001,41
Listopad 21 699,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 434,00 0,00 15 001,41
Grudzień 21 699,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 434,00 0,00 15 001,41
Rocznie 260 388,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 75 918,00 0,00 182 888,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 980 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ