Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 370 zł
Ubezpieczenie chorobowe 605 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 917 zł
Zaliczka na podatek 1 236 zł
Całość - kwota brutto 24 682 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 682,00 2 408,96 370,23 604,71 1 916,83 21 048,00 1 236,00 18 145,27
Luty 24 682,00 2 408,96 370,23 604,71 1 916,83 21 048,00 1 236,00 18 145,27
Marzec 24 682,00 2 408,96 370,23 604,71 1 916,83 21 048,00 1 236,00 18 145,27
Kwiecień 24 682,00 2 408,96 370,23 604,71 1 916,83 21 048,00 1 236,00 18 145,27
Maj 24 682,00 2 408,96 370,23 604,71 1 916,83 21 048,00 1 236,00 18 145,27
Czerwiec 24 682,00 2 408,96 370,23 604,71 1 916,83 21 048,00 2 180,00 17 201,27
Lipiec 24 682,00 2 408,96 370,23 604,71 1 916,83 21 048,00 4 819,00 14 562,27
Sierpień 24 682,00 476,90 73,29 604,71 2 117,44 23 277,00 5 331,00 16 078,66
Wrzesień 24 682,00 0,00 0,00 604,71 2 166,96 23 827,00 5 458,00 16 452,33
Październik 24 682,00 0,00 0,00 604,71 2 166,96 23 827,00 5 458,00 16 452,33
Listopad 24 682,00 0,00 0,00 604,71 2 166,96 23 827,00 5 458,00 16 452,33
Grudzień 24 682,00 0,00 0,00 604,71 2 166,96 23 827,00 5 458,00 16 452,33
Rocznie 296 184,00 17 339,62 2 664,90 7 256,52 24 203,09 265 921,00 40 342,00 204 377,87
Wynagrodzenie pracownika 24 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 604 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 412 zł
Fundusz Pracy (FP) 605 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 737 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 682,00 2 408,96 1 604,33 412,19 629,39 29 736,87 zł
Luty 24 682,00 2 408,96 1 604,33 412,19 629,39 29 736,87 zł
Marzec 24 682,00 2 408,96 1 604,33 412,19 629,39 29 736,87 zł
Kwiecień 24 682,00 2 408,96 1 604,33 412,19 629,39 29 736,87 zł
Maj 24 682,00 2 408,96 1 604,33 412,19 629,39 29 736,87 zł
Czerwiec 24 682,00 2 408,96 1 604,33 412,19 629,39 29 736,87 zł
Lipiec 24 682,00 2 408,96 1 604,33 412,19 629,39 29 736,87 zł
Sierpień 24 682,00 476,90 317,59 412,19 629,39 26 518,07 zł
Wrzesień 24 682,00 0,00 0,00 412,19 629,39 25 723,58 zł
Październik 24 682,00 0,00 0,00 412,19 629,39 25 723,58 zł
Listopad 24 682,00 0,00 0,00 412,19 629,39 25 723,58 zł
Grudzień 24 682,00 0,00 0,00 412,19 629,39 25 723,58 zł
Rocznie 296 184,00 17 339,62 11 547,90 4 946,28 7 552,68 337 570,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 682 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 145 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 145 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 737 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 850 zł
Zaliczka na podatek 1 202 zł
Całość - kwota brutto 23 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 160,00 2 260,42 347,40 0,00 1 849,70 16 442,00 1 202,00 17 500,48
Luty 23 160,00 2 260,42 347,40 0,00 1 849,70 16 442,00 1 202,00 17 500,48
Marzec 23 160,00 2 260,42 347,40 0,00 1 849,70 16 442,00 1 202,00 17 500,48
Kwiecień 23 160,00 2 260,42 347,40 0,00 1 849,70 16 442,00 1 202,00 17 500,48
Maj 23 160,00 2 260,42 347,40 0,00 1 849,70 16 442,00 1 202,00 17 500,48
Czerwiec 23 160,00 2 260,42 347,40 0,00 1 849,70 16 442,00 1 202,00 17 500,48
Lipiec 23 160,00 2 260,42 347,40 0,00 1 849,70 16 442,00 1 202,00 17 500,48
Sierpień 23 160,00 1 516,68 233,10 0,00 1 926,92 17 128,00 1 252,00 18 231,30
Wrzesień 23 160,00 0,00 0,00 0,00 2 084,40 18 528,00 1 355,00 19 720,60
Październik 23 160,00 0,00 0,00 0,00 2 084,40 18 528,00 1 355,00 19 720,60
Listopad 23 160,00 0,00 0,00 0,00 2 084,40 18 528,00 1 355,00 19 720,60
Grudzień 23 160,00 0,00 0,00 0,00 2 084,40 18 528,00 1 355,00 19 720,60
Rocznie 277 920,00 17 339,62 2 664,90 0,00 23 212,42 206 334,00 15 086,00 219 617,06
Wynagrodzenie pracownika 23 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 260 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 505 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 567 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 516 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 160,00 2 260,42 1 505,40 0,00 590,58 27 516,40 zł
Luty 23 160,00 2 260,42 1 505,40 0,00 590,58 27 516,40 zł
Marzec 23 160,00 2 260,42 1 505,40 0,00 590,58 27 516,40 zł
Kwiecień 23 160,00 2 260,42 1 505,40 0,00 590,58 27 516,40 zł
Maj 23 160,00 2 260,42 1 505,40 0,00 590,58 27 516,40 zł
Czerwiec 23 160,00 2 260,42 1 505,40 0,00 590,58 27 516,40 zł
Lipiec 23 160,00 2 260,42 1 505,40 0,00 590,58 27 516,40 zł
Sierpień 23 160,00 1 516,68 1 010,10 0,00 590,58 26 277,36 zł
Wrzesień 23 160,00 0,00 0,00 0,00 590,58 23 750,58 zł
Październik 23 160,00 0,00 0,00 0,00 590,58 23 750,58 zł
Listopad 23 160,00 0,00 0,00 0,00 590,58 23 750,58 zł
Grudzień 23 160,00 0,00 0,00 0,00 590,58 23 750,58 zł
Rocznie 277 920,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 086,96 313 894,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 516 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 755 zł
Całość - kwota brutto 20 255 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Luty 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Marzec 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Kwiecień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Maj 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Czerwiec 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Lipiec 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Sierpień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Wrzesień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Październik 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Listopad 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Grudzień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 2 755,00 17 500,00
Rocznie 243 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 448,00 33 060,00 210 000,00
Wynagrodzenie pracownika 20 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 255 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Luty 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Marzec 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Kwiecień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Maj 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Czerwiec 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Lipiec 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Sierpień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Wrzesień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Październik 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Listopad 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Grudzień 20 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 255,00 zł
Rocznie 243 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 255 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 255 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 526 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 526,00 0,00 16 570,00
Luty 21 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 326,00 0,00 14 770,00
Marzec 21 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 326,00 0,00 14 770,00
Kwiecień 21 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 326,00 0,00 14 770,00
Maj 21 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 326,00 0,00 14 770,00
Czerwiec 21 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 326,00 0,00 14 770,00
Lipiec 21 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 241,00 0,00 14 591,41
Sierpień 21 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 241,00 0,00 14 591,41
Wrzesień 21 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 241,00 0,00 14 591,41
Październik 21 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 241,00 0,00 14 591,41
Listopad 21 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 241,00 0,00 14 591,41
Grudzień 21 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 241,00 0,00 14 591,41
Rocznie 253 152,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 73 602,00 0,00 177 968,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ