Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie chorobowe 619 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 961 zł
Zaliczka na podatek 2 285 zł
Całość - kwota brutto 25 257 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 2 285,00 17 547,78
Luty 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 2 285,00 17 547,78
Marzec 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 2 285,00 17 547,78
Kwiecień 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 2 285,00 17 547,78
Maj 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 2 285,00 17 547,78
Czerwiec 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 4 138,00 15 694,78
Lipiec 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 6 894,00 12 938,78
Sierpień 25 257,00 2 465,08 378,86 618,80 1 961,48 21 544,00 6 894,00 12 938,78
Wrzesień 25 257,00 585,04 89,87 618,80 2 156,70 23 713,00 7 588,00 14 218,59
Październik 25 257,00 0,00 0,00 618,80 2 217,44 24 388,00 7 804,00 14 616,76
Listopad 25 257,00 0,00 0,00 618,80 2 217,44 24 388,00 7 804,00 14 616,76
Grudzień 25 257,00 0,00 0,00 618,80 2 217,44 24 388,00 7 804,00 14 616,76
Rocznie 303 084,00 20 305,68 3 120,75 7 425,60 24 500,86 269 229,00 35 855,00 187 380,11
Wynagrodzenie pracownika 25 257 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 642 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 422 zł
Fundusz Pracy (FP) 619 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Luty 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Marzec 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Kwiecień 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Maj 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Czerwiec 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Lipiec 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Sierpień 25 257,00 2 465,08 1 641,71 421,79 644,06 30 429,64 zł
Wrzesień 25 257,00 585,04 389,57 421,79 644,06 27 297,46 zł
Październik 25 257,00 0,00 0,00 421,79 644,06 26 322,85 zł
Listopad 25 257,00 0,00 0,00 421,79 644,06 26 322,85 zł
Grudzień 25 257,00 0,00 0,00 421,79 644,06 26 322,85 zł
Rocznie 303 084,00 20 305,68 13 523,25 5 061,48 7 728,72 349 703,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 257 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 548 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 548 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 355 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 892 zł
Zaliczka na podatek 2 018 zł
Całość - kwota brutto 23 693 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Luty 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Marzec 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Kwiecień 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Maj 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Czerwiec 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Lipiec 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Sierpień 23 693,00 2 312,44 355,40 0,00 1 892,26 16 820,00 2 018,00 17 114,50
Wrzesień 23 693,00 1 806,16 277,55 0,00 1 944,84 17 287,00 2 074,00 17 590,01
Październik 23 693,00 0,00 0,00 0,00 2 132,37 18 954,00 2 274,00 19 286,15
Listopad 23 693,00 0,00 0,00 0,00 2 132,37 18 954,00 2 274,00 19 286,15
Grudzień 23 693,00 0,00 0,00 0,00 2 132,37 18 954,00 2 274,00 19 286,15
Rocznie 284 316,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 480,03 208 709,00 1 564,00 212 364,46
Wynagrodzenie pracownika 23 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 540 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 580 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Luty 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Marzec 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Kwiecień 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Maj 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Czerwiec 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Lipiec 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Sierpień 23 693,00 2 312,44 1 540,05 0,00 604,17 28 149,66 zł
Wrzesień 23 693,00 1 806,16 1 202,85 0,00 604,17 27 306,18 zł
Październik 23 693,00 0,00 0,00 0,00 604,17 24 297,17 zł
Listopad 23 693,00 0,00 0,00 0,00 604,17 24 297,17 zł
Grudzień 23 693,00 0,00 0,00 0,00 604,17 24 297,17 zł
Rocznie 284 316,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 250,04 325 394,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 693 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 115 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 115 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 818 zł
Całość - kwota brutto 20 718 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Luty 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Marzec 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Kwiecień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Maj 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Czerwiec 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Lipiec 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Sierpień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Wrzesień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Październik 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Listopad 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Grudzień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 574,00 2 818,00 17 900,00
Rocznie 248 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 888,00 33 816,00 214 800,00
Wynagrodzenie pracownika 20 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 718 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Luty 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Marzec 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Kwiecień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Maj 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Czerwiec 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Lipiec 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Sierpień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Wrzesień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Październik 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Listopad 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Grudzień 20 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 718,00 zł
Rocznie 248 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 718 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 942 zł
Zaliczka na podatek 4 680 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 578 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 578,00 0,00 0,00 0,00 1 942,02 0,00 4 680,00 0,00 14 955,98
Luty 21 578,00 0,00 0,00 0,00 1 942,02 0,00 6 480,00 0,00 13 155,98
Marzec 21 578,00 0,00 0,00 0,00 1 942,02 0,00 6 480,00 0,00 13 155,98
Kwiecień 21 578,00 0,00 0,00 0,00 1 942,02 0,00 6 480,00 0,00 13 155,98
Maj 21 578,00 0,00 0,00 0,00 1 942,02 0,00 6 480,00 0,00 13 155,98
Czerwiec 21 578,00 0,00 0,00 0,00 1 942,02 0,00 6 480,00 0,00 13 155,98
Lipiec 21 578,00 176,27 72,24 0,00 1 942,02 15,08 6 395,00 0,00 12 977,39
Sierpień 21 578,00 176,27 72,24 0,00 1 942,02 15,08 6 395,00 0,00 12 977,39
Wrzesień 21 578,00 176,27 72,24 0,00 1 942,02 15,08 6 395,00 0,00 12 977,39
Październik 21 578,00 176,27 72,24 0,00 1 942,02 15,08 6 395,00 0,00 12 977,39
Listopad 21 578,00 176,27 72,24 0,00 1 942,02 15,08 6 395,00 0,00 12 977,39
Grudzień 21 578,00 176,27 72,24 0,00 1 942,02 15,08 6 395,00 0,00 12 977,39
Rocznie 258 936,00 1 057,62 433,44 0,00 23 304,24 0,00 75 450,00 0,00 158 600,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 578 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 956 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.