Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 18100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 18 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie chorobowe 626 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 983 zł
Zaliczka na podatek 2 315 zł
Całość - kwota brutto 25 540 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 2 315,00 17 740,01
Luty 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 2 315,00 17 740,01
Marzec 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 2 315,00 17 740,01
Kwiecień 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 2 315,00 17 740,01
Maj 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 2 315,00 17 740,01
Czerwiec 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 4 460,00 15 595,01
Lipiec 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 6 972,00 13 083,01
Sierpień 25 540,00 2 492,70 383,10 625,73 1 983,46 21 788,00 6 972,00 13 083,01
Wrzesień 25 540,00 364,08 55,95 625,73 2 204,48 24 244,00 7 758,00 14 531,76
Październik 25 540,00 0,00 0,00 625,73 2 242,28 24 664,00 7 892,00 14 779,99
Listopad 25 540,00 0,00 0,00 625,73 2 242,28 24 664,00 7 892,00 14 779,99
Grudzień 25 540,00 0,00 0,00 625,73 2 242,28 24 664,00 7 892,00 14 779,99
Rocznie 306 480,00 20 305,68 3 120,75 7 508,76 24 799,00 272 540,00 36 614,00 189 332,81
Wynagrodzenie pracownika 25 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 660 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 427 zł
Fundusz Pracy (FP) 626 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Luty 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Marzec 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Kwiecień 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Maj 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Czerwiec 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Lipiec 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Sierpień 25 540,00 2 492,70 1 660,10 426,52 651,27 30 770,59 zł
Wrzesień 25 540,00 364,08 242,45 426,52 651,27 27 224,32 zł
Październik 25 540,00 0,00 0,00 426,52 651,27 26 617,79 zł
Listopad 25 540,00 0,00 0,00 426,52 651,27 26 617,79 zł
Grudzień 25 540,00 0,00 0,00 426,52 651,27 26 617,79 zł
Rocznie 306 480,00 20 305,68 13 523,25 5 118,24 7 815,24 353 242,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 18100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 18 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 359 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 913 zł
Zaliczka na podatek 2 041 zł
Całość - kwota brutto 23 958 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Luty 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Marzec 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Kwiecień 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Maj 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Czerwiec 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Lipiec 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Sierpień 23 958,00 2 338,30 359,37 0,00 1 913,43 17 008,00 2 041,00 17 305,94
Wrzesień 23 958,00 1 599,28 245,79 0,00 1 990,16 17 690,00 2 123,00 17 999,97
Październik 23 958,00 0,00 0,00 0,00 2 156,22 19 166,00 2 300,00 19 501,86
Listopad 23 958,00 0,00 0,00 0,00 2 156,22 19 166,00 2 300,00 19 501,86
Grudzień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 2 156,22 19 166,00 2 300,00 19 501,86
Rocznie 287 496,00 20 305,68 3 120,75 0,00 23 766,26 211 252,00 1 589,00 214 953,07
Wynagrodzenie pracownika 23 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 557 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 587 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Luty 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Marzec 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Kwiecień 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Maj 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Czerwiec 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Lipiec 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Sierpień 23 958,00 2 338,30 1 557,27 0,00 610,93 28 464,50 zł
Wrzesień 23 958,00 1 599,28 1 065,09 0,00 610,93 27 233,30 zł
Październik 23 958,00 0,00 0,00 0,00 610,93 24 568,93 zł
Listopad 23 958,00 0,00 0,00 0,00 610,93 24 568,93 zł
Grudzień 23 958,00 0,00 0,00 0,00 610,93 24 568,93 zł
Rocznie 287 496,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 331,16 328 656,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 958 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 306 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 306 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 18100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 18 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 849 zł
Całość - kwota brutto 20 949 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Luty 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Marzec 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Kwiecień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Maj 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Czerwiec 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Lipiec 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Sierpień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Wrzesień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Październik 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Listopad 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Grudzień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 759,00 2 849,00 18 100,00
Rocznie 251 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 108,00 34 188,00 217 200,00
Wynagrodzenie pracownika 20 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Luty 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Marzec 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Kwiecień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Maj 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Czerwiec 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Lipiec 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Sierpień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Wrzesień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Październik 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Listopad 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Grudzień 20 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 949,00 zł
Rocznie 251 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 949 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 18 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 18100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 18 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 964 zł
Zaliczka na podatek 4 757 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 819,00 0,00 0,00 0,00 1 963,71 0,00 4 757,00 0,00 15 098,29
Luty 21 819,00 0,00 0,00 0,00 1 963,71 0,00 6 557,00 0,00 13 298,29
Marzec 21 819,00 0,00 0,00 0,00 1 963,71 0,00 6 557,00 0,00 13 298,29
Kwiecień 21 819,00 0,00 0,00 0,00 1 963,71 0,00 6 557,00 0,00 13 298,29
Maj 21 819,00 0,00 0,00 0,00 1 963,71 0,00 6 557,00 0,00 13 298,29
Czerwiec 21 819,00 0,00 0,00 0,00 1 963,71 0,00 6 557,00 0,00 13 298,29
Lipiec 21 819,00 176,27 72,24 0,00 1 963,71 15,08 6 473,00 0,00 13 118,70
Sierpień 21 819,00 176,27 72,24 0,00 1 963,71 15,08 6 473,00 0,00 13 118,70
Wrzesień 21 819,00 176,27 72,24 0,00 1 963,71 15,08 6 473,00 0,00 13 118,70
Październik 21 819,00 176,27 72,24 0,00 1 963,71 15,08 6 473,00 0,00 13 118,70
Listopad 21 819,00 176,27 72,24 0,00 1 963,71 15,08 6 473,00 0,00 13 118,70
Grudzień 21 819,00 176,27 72,24 0,00 1 963,71 15,08 6 473,00 0,00 13 118,70
Rocznie 261 828,00 1 057,62 433,44 0,00 23 564,52 0,00 76 380,00 0,00 160 301,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 098 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.