Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 368 zł
Ubezpieczenie chorobowe 601 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 906 zł
Zaliczka na podatek 2 212 zł
Całość - kwota brutto 24 548 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 2 212,00 17 064,05
Luty 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 2 212,00 17 064,05
Marzec 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 2 212,00 17 064,05
Kwiecień 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 2 212,00 17 064,05
Maj 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 2 212,00 17 064,05
Czerwiec 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 3 330,00 15 946,05
Lipiec 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 6 698,00 12 578,05
Sierpień 24 548,00 2 395,88 368,22 601,43 1 906,42 20 932,00 6 698,00 12 578,05
Wrzesień 24 548,00 1 138,64 174,99 601,43 2 036,96 22 383,00 7 163,00 13 432,98
Październik 24 548,00 0,00 0,00 601,43 2 155,19 23 697,00 7 583,00 14 208,38
Listopad 24 548,00 0,00 0,00 601,43 2 155,19 23 697,00 7 583,00 14 208,38
Grudzień 24 548,00 0,00 0,00 601,43 2 155,19 23 697,00 7 583,00 14 208,38
Rocznie 294 576,00 20 305,68 3 120,75 7 217,16 23 753,89 260 930,00 33 943,00 182 480,52
Wynagrodzenie pracownika 24 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 596 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 410 zł
Fundusz Pracy (FP) 601 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 575 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Luty 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Marzec 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Kwiecień 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Maj 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Czerwiec 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Lipiec 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Sierpień 24 548,00 2 395,88 1 595,62 409,95 625,98 29 575,43 zł
Wrzesień 24 548,00 1 138,64 758,29 409,95 625,98 27 480,86 zł
Październik 24 548,00 0,00 0,00 409,95 625,98 25 583,93 zł
Listopad 24 548,00 0,00 0,00 409,95 625,98 25 583,93 zł
Grudzień 24 548,00 0,00 0,00 409,95 625,98 25 583,93 zł
Rocznie 294 576,00 20 305,68 13 523,25 4 919,40 7 511,76 340 836,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 548 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 064 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 064 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 575 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 839 zł
Zaliczka na podatek 1 962 zł
Całość - kwota brutto 23 031 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Luty 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Marzec 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Kwiecień 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Maj 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Czerwiec 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Lipiec 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Sierpień 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Wrzesień 23 031,00 2 247,83 345,47 0,00 1 839,39 16 350,00 1 962,00 16 636,31
Październik 23 031,00 75,21 11,52 0,00 2 064,98 18 355,00 2 203,00 18 676,69
Listopad 23 031,00 0,00 0,00 0,00 2 072,79 18 425,00 2 211,00 18 747,21
Grudzień 23 031,00 0,00 0,00 0,00 2 072,79 18 425,00 2 211,00 18 747,21
Rocznie 276 372,00 20 305,68 3 120,75 0,00 22 765,07 202 355,00 1 521,00 205 897,90
Wynagrodzenie pracownika 23 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 248 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 497 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 564 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 363 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Luty 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Marzec 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Kwiecień 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Maj 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Czerwiec 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Lipiec 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Sierpień 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Wrzesień 23 031,00 2 247,83 1 497,02 0,00 587,29 27 363,14 zł
Październik 23 031,00 75,21 50,07 0,00 587,29 23 743,57 zł
Listopad 23 031,00 0,00 0,00 0,00 587,29 23 618,29 zł
Grudzień 23 031,00 0,00 0,00 0,00 587,29 23 618,29 zł
Rocznie 276 372,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 047,48 317 248,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 23 031 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 636 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 636 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 363 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 739 zł
Całość - kwota brutto 20 139 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Luty 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Marzec 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Kwiecień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Maj 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Czerwiec 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Lipiec 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Sierpień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Wrzesień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Październik 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Listopad 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Grudzień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 111,00 2 739,00 17 400,00
Rocznie 241 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 332,00 32 868,00 208 800,00
Wynagrodzenie pracownika 20 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Luty 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Marzec 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Kwiecień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Maj 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Czerwiec 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Lipiec 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Sierpień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Wrzesień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Październik 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Listopad 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Grudzień 20 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 139,00 zł
Rocznie 241 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 139 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 888 zł
Zaliczka na podatek 4 487 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 976,00 0,00 0,00 0,00 1 887,84 0,00 4 487,00 0,00 14 601,16
Luty 20 976,00 0,00 0,00 0,00 1 887,84 0,00 6 287,00 0,00 12 801,16
Marzec 20 976,00 0,00 0,00 0,00 1 887,84 0,00 6 287,00 0,00 12 801,16
Kwiecień 20 976,00 0,00 0,00 0,00 1 887,84 0,00 6 287,00 0,00 12 801,16
Maj 20 976,00 0,00 0,00 0,00 1 887,84 0,00 6 287,00 0,00 12 801,16
Czerwiec 20 976,00 0,00 0,00 0,00 1 887,84 0,00 6 287,00 0,00 12 801,16
Lipiec 20 976,00 176,27 72,24 0,00 1 887,84 15,08 6 203,00 0,00 12 621,57
Sierpień 20 976,00 176,27 72,24 0,00 1 887,84 15,08 6 203,00 0,00 12 621,57
Wrzesień 20 976,00 176,27 72,24 0,00 1 887,84 15,08 6 203,00 0,00 12 621,57
Październik 20 976,00 176,27 72,24 0,00 1 887,84 15,08 6 203,00 0,00 12 621,57
Listopad 20 976,00 176,27 72,24 0,00 1 887,84 15,08 6 203,00 0,00 12 621,57
Grudzień 20 976,00 176,27 72,24 0,00 1 887,84 15,08 6 203,00 0,00 12 621,57
Rocznie 251 712,00 1 057,62 433,44 0,00 22 654,08 0,00 73 140,00 0,00 154 336,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 601 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.