Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 181 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 326 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Luty 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Marzec 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Kwiecień 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Maj 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Czerwiec 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Lipiec 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Sierpień 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Wrzesień 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Październik 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Listopad 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Grudzień 2 326,00 227,02 34,89 56,99 180,64 1 757,00 0,00 1 826,46
Rocznie 27 912,00 2 724,24 418,68 683,88 0,00 21 084,00 0,00 21 917,52
Wynagrodzenie pracownika 2 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 802 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Luty 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Marzec 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Kwiecień 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Maj 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Czerwiec 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Lipiec 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Sierpień 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Wrzesień 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Październik 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Listopad 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Grudzień 2 326,00 227,02 151,19 38,84 59,32 2 802,37 zł
Rocznie 27 912,00 2 724,24 1 814,28 466,08 711,84 33 628,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 326 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 826 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 826 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 802 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 183 zł
Zaliczka na podatek 195 zł
Całość - kwota brutto 2 294 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Luty 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Marzec 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Kwiecień 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Maj 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Czerwiec 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Lipiec 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Sierpień 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Wrzesień 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Październik 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Listopad 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Grudzień 2 294,00 223,89 34,41 0,00 183,21 1 629,00 195,00 1 657,01
Rocznie 27 528,00 2 686,68 412,92 0,00 2 198,52 19 548,00 144,00 19 884,12
Wynagrodzenie pracownika 2 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 149 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 725 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Luty 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Marzec 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Kwiecień 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Maj 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Czerwiec 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Lipiec 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Sierpień 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Wrzesień 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Październik 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Listopad 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Grudzień 2 294,00 223,89 149,11 0,00 58,49 2 725,49 zł
Rocznie 27 528,00 2 686,68 1 789,32 0,00 701,88 32 705,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 294 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 657 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 657 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 725 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Całość - kwota brutto 2 002 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Luty 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Marzec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Kwiecień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Maj 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Czerwiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Lipiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Sierpień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Wrzesień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Październik 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Listopad 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Grudzień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Rocznie 24 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 224,00 3 264,00 20 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 002 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 002 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Luty 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Marzec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Kwiecień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Maj 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Czerwiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Lipiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Sierpień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Wrzesień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Październik 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Listopad 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Grudzień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Rocznie 24 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 002 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 002 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 734 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 463,10
Luty 1 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 463,10
Marzec 1 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 463,10
Kwiecień 1 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 463,10
Maj 1 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 463,10
Czerwiec 1 734,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 463,10
Lipiec 1 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 199,51
Sierpień 1 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 27,00 0,00 1 172,51
Wrzesień 1 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 45,00 0,00 1 154,51
Październik 1 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 45,00 0,00 1 154,51
Listopad 1 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 45,00 0,00 1 154,51
Grudzień 1 734,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 45,00 0,00 1 154,51
Rocznie 20 808,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 207,00 0,00 15 768,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 463 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.