Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 181 zł
Zaliczka na podatek 100 zł
Całość - kwota brutto 2 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Luty 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Marzec 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Kwiecień 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Maj 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Czerwiec 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Lipiec 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Sierpień 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Wrzesień 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Październik 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Listopad 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Grudzień 2 330,00 227,41 34,95 57,09 180,95 1 761,00 100,00 1 729,60
Rocznie 27 960,00 2 728,92 419,40 685,08 2 171,40 21 132,00 1 200,00 20 755,20
Wynagrodzenie pracownika 2 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Luty 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Marzec 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Kwiecień 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Maj 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Czerwiec 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Lipiec 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Sierpień 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Wrzesień 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Październik 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Listopad 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Grudzień 2 330,00 227,41 151,45 38,91 59,42 2 807,19 zł
Rocznie 27 960,00 2 728,92 1 817,40 466,92 713,04 33 686,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 183 zł
Zaliczka na podatek 119 zł
Całość - kwota brutto 2 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Luty 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Marzec 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Kwiecień 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Maj 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Czerwiec 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Lipiec 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Sierpień 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Wrzesień 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Październik 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Listopad 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Grudzień 2 290,00 223,50 34,35 0,00 182,89 1 626,00 119,00 1 730,26
Rocznie 27 480,00 2 682,00 412,20 0,00 2 194,68 19 512,00 1 428,00 20 763,12
Wynagrodzenie pracownika 2 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 149 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 721 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Luty 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Marzec 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Kwiecień 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Maj 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Czerwiec 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Lipiec 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Sierpień 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Wrzesień 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Październik 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Listopad 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Grudzień 2 290,00 223,50 148,85 0,00 58,40 2 720,75 zł
Rocznie 27 480,00 2 682,00 1 786,20 0,00 700,80 32 649,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 721 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Całość - kwota brutto 2 002 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Luty 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Marzec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Kwiecień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Maj 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Czerwiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Lipiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Sierpień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Wrzesień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Październik 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Listopad 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Grudzień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 272,00 1 730,00
Rocznie 24 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 224,00 3 264,00 20 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 002 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 002 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Luty 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Marzec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Kwiecień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Maj 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Czerwiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Lipiec 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Sierpień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Wrzesień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Październik 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Listopad 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Grudzień 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002,00 zł
Rocznie 24 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 002 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 002 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 112 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 112,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 730,19
Luty 2 112,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 730,19
Marzec 2 112,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 730,19
Kwiecień 2 112,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 730,19
Maj 2 112,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 730,19
Czerwiec 2 112,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 730,19
Lipiec 2 112,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 484,99
Sierpień 2 112,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 484,99
Wrzesień 2 112,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 484,99
Październik 2 112,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 484,99
Listopad 2 112,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 484,99
Grudzień 2 112,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 484,99
Rocznie 25 344,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 19 291,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 112 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 730 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ