Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 740 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 182 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Luty 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Marzec 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Kwiecień 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Maj 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Czerwiec 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Lipiec 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Sierpień 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Wrzesień 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Październik 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Listopad 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Grudzień 2 340,00 228,38 35,10 57,33 181,73 1 769,00 0,00 1 837,46
Rocznie 28 080,00 2 740,56 421,20 687,96 0,00 21 228,00 0,00 22 049,52
Wynagrodzenie pracownika 2 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 152 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Luty 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Marzec 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Kwiecień 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Maj 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Czerwiec 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Lipiec 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Sierpień 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Wrzesień 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Październik 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Listopad 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Grudzień 2 340,00 228,38 152,10 39,08 59,67 2 819,23 zł
Rocznie 28 080,00 2 740,56 1 825,20 468,96 716,04 33 830,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 837 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 837 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 184 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 2 307 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Luty 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Marzec 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Kwiecień 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Maj 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Czerwiec 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Lipiec 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Sierpień 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Wrzesień 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Październik 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Listopad 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Grudzień 2 307,00 225,16 34,61 0,00 184,25 1 638,00 197,00 1 666,42
Rocznie 27 684,00 2 701,92 415,32 0,00 2 211,00 19 656,00 144,00 19 997,04
Wynagrodzenie pracownika 2 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Luty 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Marzec 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Kwiecień 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Maj 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Czerwiec 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Lipiec 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Sierpień 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Wrzesień 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Październik 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Listopad 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Grudzień 2 307,00 225,16 149,96 0,00 58,83 2 740,95 zł
Rocznie 27 684,00 2 701,92 1 799,52 0,00 705,96 32 891,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 307 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 666 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 666 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 274 zł
Całość - kwota brutto 2 014 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Luty 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Marzec 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Kwiecień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Maj 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Czerwiec 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Lipiec 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Sierpień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Wrzesień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Październik 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Listopad 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Grudzień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,00 274,00 1 740,00
Rocznie 24 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 332,00 3 288,00 20 880,00
Wynagrodzenie pracownika 2 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 014 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Luty 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Marzec 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Kwiecień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Maj 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Czerwiec 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Lipiec 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Sierpień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Wrzesień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Październik 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Listopad 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Grudzień 2 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,00 zł
Rocznie 24 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 014 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Luty 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Marzec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Kwiecień 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Maj 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 829,10
Czerwiec 2 100,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 22,00 0,00 1 807,10
Lipiec 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Sierpień 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Wrzesień 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Październik 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Listopad 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Grudzień 2 100,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 163,00 0,00 1 402,51
Rocznie 25 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 000,00 0,00 19 367,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 829 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.