Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 700 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 223 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 177 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 284 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Luty 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Marzec 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Kwiecień 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Maj 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Czerwiec 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Lipiec 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Sierpień 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Wrzesień 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Październik 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Listopad 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Grudzień 2 284,00 222,92 34,26 55,96 177,38 1 721,00 0,00 1 793,48
Rocznie 27 408,00 2 675,04 411,12 671,52 0,00 20 652,00 0,00 21 521,76
Wynagrodzenie pracownika 2 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 223 zł
Ubezpieczenie rentowe 148 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Luty 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Marzec 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Kwiecień 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Maj 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Czerwiec 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Lipiec 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Sierpień 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Wrzesień 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Październik 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Listopad 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Grudzień 2 284,00 222,92 148,46 38,14 58,24 2 751,76 zł
Rocznie 27 408,00 2 675,04 1 781,52 457,68 698,88 33 021,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 284 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 793 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 793 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 180 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Całość - kwota brutto 2 254 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Luty 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Marzec 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Kwiecień 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Maj 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Czerwiec 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Lipiec 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Sierpień 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Wrzesień 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Październik 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Listopad 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Grudzień 2 254,00 219,99 33,81 0,00 180,02 1 600,00 192,00 1 628,18
Rocznie 27 048,00 2 639,88 405,72 0,00 2 160,24 19 200,00 144,00 19 538,16
Wynagrodzenie pracownika 2 254 zł
Ubezpieczenie emerytalne 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 147 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 678 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Luty 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Marzec 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Kwiecień 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Maj 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Czerwiec 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Lipiec 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Sierpień 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Wrzesień 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Październik 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Listopad 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Grudzień 2 254,00 219,99 146,51 0,00 57,47 2 677,97 zł
Rocznie 27 048,00 2 639,88 1 758,12 0,00 689,64 32 135,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 254 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 628 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 628 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 678 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 268 zł
Całość - kwota brutto 1 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Luty 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Marzec 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Kwiecień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Maj 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Czerwiec 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Lipiec 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Sierpień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Wrzesień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Październik 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Listopad 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Grudzień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 268,00 1 700,00
Rocznie 23 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 888,00 3 216,00 20 400,00
Wynagrodzenie pracownika 1 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 968 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Luty 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Marzec 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Kwiecień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Maj 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Czerwiec 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Lipiec 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Sierpień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Wrzesień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Październik 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Listopad 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Grudzień 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 zł
Rocznie 23 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 968 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 704 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 704,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 433,10
Luty 1 704,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 433,10
Marzec 1 704,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 433,10
Kwiecień 1 704,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 433,10
Maj 1 704,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 433,10
Czerwiec 1 704,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 433,10
Lipiec 1 704,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 169,51
Sierpień 1 704,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 169,51
Wrzesień 1 704,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 36,00 0,00 1 133,51
Październik 1 704,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 36,00 0,00 1 133,51
Listopad 1 704,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 36,00 0,00 1 133,51
Grudzień 1 704,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 36,00 0,00 1 133,51
Rocznie 20 448,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 144,00 0,00 15 471,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 704 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 433 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.