Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 760 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 231 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 369 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Luty 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Marzec 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Kwiecień 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Maj 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Czerwiec 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Lipiec 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Sierpień 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Wrzesień 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Październik 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Listopad 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Grudzień 2 369,00 231,21 35,54 58,04 0,00 1 794,00 0,00 2 044,21
Rocznie 28 428,00 2 774,52 426,48 696,48 0,00 21 528,00 0,00 24 530,52
Wynagrodzenie pracownika 2 369 zł
Ubezpieczenie emerytalne 231 zł
Ubezpieczenie rentowe 154 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Luty 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Marzec 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Kwiecień 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Maj 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Czerwiec 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Lipiec 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Sierpień 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Wrzesień 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Październik 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Listopad 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Grudzień 2 369,00 231,21 153,99 39,56 60,41 2 854,17 zł
Rocznie 28 428,00 2 774,52 1 847,88 474,72 724,92 34 250,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 369 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 044 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 044 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 186 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Całość - kwota brutto 2 329 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Luty 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Marzec 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Kwiecień 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Maj 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Czerwiec 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Lipiec 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Sierpień 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Wrzesień 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Październik 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Listopad 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Grudzień 2 329,00 227,31 34,94 0,00 186,01 1 653,00 121,00 1 759,74
Rocznie 27 948,00 2 727,72 419,28 0,00 2 232,12 19 836,00 1 452,00 21 116,88
Wynagrodzenie pracownika 2 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 227 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 767 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Luty 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Marzec 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Kwiecień 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Maj 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Czerwiec 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Lipiec 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Sierpień 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Wrzesień 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Październik 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Listopad 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Grudzień 2 329,00 227,31 151,39 0,00 59,39 2 767,09 zł
Rocznie 27 948,00 2 727,72 1 816,68 0,00 712,68 33 205,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 767 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Całość - kwota brutto 2 037 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Luty 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Marzec 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Kwiecień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Maj 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Czerwiec 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Lipiec 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Sierpień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Wrzesień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Październik 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Listopad 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Grudzień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 630,00 277,00 1 760,00
Rocznie 24 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 3 324,00 21 120,00
Wynagrodzenie pracownika 2 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 037 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Luty 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Marzec 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Kwiecień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Maj 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Czerwiec 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Lipiec 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Sierpień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Wrzesień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Październik 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Listopad 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Grudzień 2 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,00 zł
Rocznie 24 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 037 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 037 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 124 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00
Luty 2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00
Marzec 2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00
Kwiecień 2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00
Maj 2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00
Czerwiec 2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 2 076,00
Lipiec 2 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 170,00 0,00 1 690,41
Sierpień 2 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 170,00 0,00 1 690,41
Wrzesień 2 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 170,00 0,00 1 690,41
Październik 2 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 170,00 0,00 1 690,41
Listopad 2 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 170,00 0,00 1 690,41
Grudzień 2 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 170,00 0,00 1 690,41
Rocznie 25 488,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 068,00 0,00 22 838,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 124 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ