Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 178 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 298 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Luty 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Marzec 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Kwiecień 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Maj 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Czerwiec 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Lipiec 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Sierpień 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Wrzesień 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Październik 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Listopad 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Grudzień 2 298,00 224,28 34,47 56,30 178,47 1 733,00 0,00 1 804,48
Rocznie 27 576,00 2 691,36 413,64 675,60 0,00 20 796,00 0,00 21 653,76
Wynagrodzenie pracownika 2 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 149 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Luty 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Marzec 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Kwiecień 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Maj 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Czerwiec 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Lipiec 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Sierpień 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Wrzesień 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Październik 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Listopad 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Grudzień 2 298,00 224,28 149,37 38,38 58,60 2 768,63 zł
Rocznie 27 576,00 2 691,36 1 792,44 460,56 703,20 33 223,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 298 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 804 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 181 zł
Zaliczka na podatek 193 zł
Całość - kwota brutto 2 267 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Luty 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Marzec 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Kwiecień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Maj 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Czerwiec 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Lipiec 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Sierpień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Wrzesień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Październik 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Listopad 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Grudzień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 193,00 1 637,59
Rocznie 27 204,00 2 655,12 408,12 0,00 2 172,72 19 308,00 144,00 19 651,08
Wynagrodzenie pracownika 2 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 147 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 693 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Luty 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Marzec 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Kwiecień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Maj 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Czerwiec 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Lipiec 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Sierpień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Wrzesień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Październik 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Listopad 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Grudzień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Rocznie 27 204,00 2 655,12 1 768,32 0,00 693,72 32 321,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 267 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 638 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 638 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 693 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 269 zł
Całość - kwota brutto 1 979 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Luty 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Marzec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Kwiecień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Maj 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Czerwiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Lipiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Sierpień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Wrzesień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Październik 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Listopad 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Grudzień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Rocznie 23 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 996,00 3 228,00 20 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 979 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Luty 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Marzec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Kwiecień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Maj 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Czerwiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Lipiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Sierpień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Wrzesień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Październik 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Listopad 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Grudzień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Rocznie 23 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 979 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 979 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 714 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 443,10
Luty 1 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 443,10
Marzec 1 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 443,10
Kwiecień 1 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 443,10
Maj 1 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 443,10
Czerwiec 1 714,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 443,10
Lipiec 1 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 179,51
Sierpień 1 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 179,51
Wrzesień 1 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 39,00 0,00 1 140,51
Październik 1 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 39,00 0,00 1 140,51
Listopad 1 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 39,00 0,00 1 140,51
Grudzień 1 714,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 39,00 0,00 1 140,51
Rocznie 20 568,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 156,00 0,00 15 579,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 714 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 443 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.