Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 97 zł
Całość - kwota brutto 2 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Luty 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Marzec 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Kwiecień 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Maj 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Czerwiec 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Lipiec 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Sierpień 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Wrzesień 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Październik 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Listopad 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Grudzień 2 301,00 224,58 34,52 56,37 178,70 1 736,00 97,00 1 709,83
Rocznie 27 612,00 2 694,96 414,24 676,44 2 144,40 20 832,00 1 164,00 20 517,96
Wynagrodzenie pracownika 2 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 225 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 772 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Luty 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Marzec 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Kwiecień 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Maj 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Czerwiec 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Lipiec 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Sierpień 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Wrzesień 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Październik 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Listopad 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Grudzień 2 301,00 224,58 149,57 38,43 58,67 2 772,25 zł
Rocznie 27 612,00 2 694,96 1 794,84 461,16 704,04 33 267,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 772 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 181 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 2 267 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Luty 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Marzec 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Kwiecień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Maj 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Czerwiec 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Lipiec 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Sierpień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Wrzesień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Październik 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Listopad 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Grudzień 2 267,00 221,26 34,01 0,00 181,06 1 609,00 118,00 1 712,67
Rocznie 27 204,00 2 655,12 408,12 0,00 2 172,72 19 308,00 1 416,00 20 552,04
Wynagrodzenie pracownika 2 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 147 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 693 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Luty 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Marzec 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Kwiecień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Maj 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Czerwiec 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Lipiec 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Sierpień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Wrzesień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Październik 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Listopad 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Grudzień 2 267,00 221,26 147,36 0,00 57,81 2 693,43 zł
Rocznie 27 204,00 2 655,12 1 768,32 0,00 693,72 32 321,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 267 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 713 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 693 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 269 zł
Całość - kwota brutto 1 979 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Luty 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Marzec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Kwiecień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Maj 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Czerwiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Lipiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Sierpień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Wrzesień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Październik 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Listopad 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Grudzień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583,00 269,00 1 710,00
Rocznie 23 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 996,00 3 228,00 20 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 979 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Luty 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Marzec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Kwiecień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Maj 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Czerwiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Lipiec 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Sierpień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Wrzesień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Październik 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Listopad 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Grudzień 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 zł
Rocznie 23 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 979 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 979 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 092 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 092,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 710,19
Luty 2 092,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 710,19
Marzec 2 092,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 710,19
Kwiecień 2 092,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 710,19
Maj 2 092,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 710,19
Czerwiec 2 092,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 710,19
Lipiec 2 092,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 464,99
Sierpień 2 092,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 464,99
Wrzesień 2 092,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 464,99
Październik 2 092,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 464,99
Listopad 2 092,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 464,99
Grudzień 2 092,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 464,99
Rocznie 25 104,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 19 051,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 092 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 710 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ