Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 183 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 355 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Luty 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Marzec 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Kwiecień 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Maj 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Czerwiec 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Lipiec 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Sierpień 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Wrzesień 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Październik 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Listopad 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Grudzień 2 355,00 229,85 35,33 57,70 182,89 1 782,00 0,00 1 849,23
Rocznie 28 260,00 2 758,20 423,96 692,40 0,00 21 384,00 0,00 22 190,76
Wynagrodzenie pracownika 2 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 837 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Luty 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Marzec 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Kwiecień 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Maj 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Czerwiec 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Lipiec 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Sierpień 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Wrzesień 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Październik 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Listopad 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Grudzień 2 355,00 229,85 153,08 39,33 60,06 2 837,32 zł
Rocznie 28 260,00 2 758,20 1 836,96 471,96 720,72 34 047,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 355 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 849 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 849 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 837 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 185 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Całość - kwota brutto 2 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Luty 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Marzec 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Kwiecień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Maj 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Czerwiec 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Lipiec 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Sierpień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Wrzesień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Październik 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Listopad 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Grudzień 2 320,00 226,43 34,80 0,00 185,29 1 647,00 198,00 1 675,84
Rocznie 27 840,00 2 717,16 417,60 0,00 2 223,48 19 764,00 144,00 20 110,08
Wynagrodzenie pracownika 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 756 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Luty 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Marzec 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Kwiecień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Maj 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Czerwiec 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Lipiec 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Sierpień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Wrzesień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Październik 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Listopad 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Grudzień 2 320,00 226,43 150,80 0,00 59,16 2 756,39 zł
Rocznie 27 840,00 2 717,16 1 809,60 0,00 709,92 33 076,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 676 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 676 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 756 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 275 zł
Całość - kwota brutto 2 025 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Luty 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Marzec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Kwiecień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Maj 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Czerwiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Lipiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Sierpień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Wrzesień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Październik 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Listopad 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Grudzień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Rocznie 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 3 300,00 21 000,00
Wynagrodzenie pracownika 2 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 025 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Luty 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Marzec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Kwiecień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Maj 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Czerwiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Lipiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Sierpień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Wrzesień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Październik 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Listopad 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Grudzień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Rocznie 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 025 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 025 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 841 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 112 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 112,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 841,10
Luty 2 112,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 841,10
Marzec 2 112,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 841,10
Kwiecień 2 112,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 841,10
Maj 2 112,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 841,10
Czerwiec 2 112,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 35,00 0,00 1 806,10
Lipiec 2 112,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 411,51
Sierpień 2 112,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 411,51
Wrzesień 2 112,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 411,51
Październik 2 112,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 411,51
Listopad 2 112,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 411,51
Grudzień 2 112,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 166,00 0,00 1 411,51
Rocznie 25 344,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 031,00 0,00 19 480,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 112 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 841 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.