Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 183 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Całość - kwota brutto 2 359 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Luty 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Marzec 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Kwiecień 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Maj 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Czerwiec 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Lipiec 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Sierpień 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Wrzesień 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Październik 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Listopad 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Grudzień 2 359,00 230,24 35,39 57,80 183,20 1 786,00 102,00 1 750,37
Rocznie 28 308,00 2 762,88 424,68 693,60 2 198,40 21 432,00 1 224,00 21 004,44
Wynagrodzenie pracownika 2 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 58 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 842 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Luty 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Marzec 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Kwiecień 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Maj 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Czerwiec 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Lipiec 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Sierpień 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Wrzesień 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Październik 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Listopad 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Grudzień 2 359,00 230,24 153,34 39,40 60,16 2 842,14 zł
Rocznie 28 308,00 2 762,88 1 840,08 472,80 721,92 34 105,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 359 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 842 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 185 zł
Zaliczka na podatek 120 zł
Całość - kwota brutto 2 316 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Luty 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Marzec 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Kwiecień 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Maj 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Czerwiec 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Lipiec 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Sierpień 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Wrzesień 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Październik 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Listopad 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Grudzień 2 316,00 226,04 34,74 0,00 184,97 1 644,00 120,00 1 750,25
Rocznie 27 792,00 2 712,48 416,88 0,00 2 219,64 19 728,00 1 440,00 21 003,00
Wynagrodzenie pracownika 2 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Luty 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Marzec 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Kwiecień 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Maj 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Czerwiec 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Lipiec 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Sierpień 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Wrzesień 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Październik 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Listopad 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Grudzień 2 316,00 226,04 150,54 0,00 59,06 2 751,64 zł
Rocznie 27 792,00 2 712,48 1 806,48 0,00 708,72 33 019,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 316 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 275 zł
Całość - kwota brutto 2 025 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Luty 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Marzec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Kwiecień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Maj 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Czerwiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Lipiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Sierpień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Wrzesień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Październik 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Listopad 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Grudzień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 275,00 1 750,00
Rocznie 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 3 300,00 21 000,00
Wynagrodzenie pracownika 2 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 025 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Luty 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Marzec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Kwiecień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Maj 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Czerwiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Lipiec 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Sierpień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Wrzesień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Październik 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Listopad 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Grudzień 2 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 zł
Rocznie 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 025 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 025 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 120 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 738,19
Luty 2 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 738,19
Marzec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 738,19
Kwiecień 2 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 738,19
Maj 2 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 738,19
Czerwiec 2 120,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 738,19
Lipiec 2 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 492,99
Sierpień 2 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 492,99
Wrzesień 2 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 492,99
Październik 2 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 492,99
Listopad 2 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 492,99
Grudzień 2 120,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 492,99
Rocznie 25 440,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 19 387,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 738 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ