Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 720 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 35 zł
Ubezpieczenie chorobowe 57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 180 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Całość - kwota brutto 2 316 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Luty 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Marzec 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Kwiecień 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Maj 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Czerwiec 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Lipiec 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Sierpień 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Wrzesień 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Październik 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Listopad 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Grudzień 2 316,00 226,04 34,74 56,74 179,86 1 748,00 99,00 1 719,62
Rocznie 27 792,00 2 712,48 416,88 680,88 2 158,32 20 976,00 1 188,00 20 635,44
Wynagrodzenie pracownika 2 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 226 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 39 zł
Fundusz Pracy (FP) 57 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Luty 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Marzec 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Kwiecień 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Maj 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Czerwiec 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Lipiec 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Sierpień 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Wrzesień 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Październik 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Listopad 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Grudzień 2 316,00 226,04 150,54 38,68 59,06 2 790,32 zł
Rocznie 27 792,00 2 712,48 1 806,48 464,16 708,72 33 483,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 316 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 182 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 2 276 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Luty 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Marzec 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Kwiecień 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Maj 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Czerwiec 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Lipiec 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Sierpień 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Wrzesień 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Październik 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Listopad 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Grudzień 2 276,00 222,14 34,14 0,00 181,77 1 616,00 118,00 1 719,95
Rocznie 27 312,00 2 665,68 409,68 0,00 2 181,24 19 392,00 1 416,00 20 639,40
Wynagrodzenie pracownika 2 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 148 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 704 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Luty 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Marzec 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Kwiecień 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Maj 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Czerwiec 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Lipiec 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Sierpień 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Wrzesień 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Październik 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Listopad 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Grudzień 2 276,00 222,14 147,94 0,00 58,04 2 704,12 zł
Rocznie 27 312,00 2 665,68 1 775,28 0,00 696,48 32 449,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 704 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 271 zł
Całość - kwota brutto 1 991 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Luty 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Marzec 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Kwiecień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Maj 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Czerwiec 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Lipiec 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Sierpień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Wrzesień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Październik 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Listopad 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Grudzień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 271,00 1 720,00
Rocznie 23 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 116,00 3 252,00 20 640,00
Wynagrodzenie pracownika 1 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 991 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Luty 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Marzec 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Kwiecień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Maj 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Czerwiec 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Lipiec 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Sierpień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Wrzesień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Październik 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Listopad 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Grudzień 1 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,00 zł
Rocznie 23 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 991 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 991 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 102 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 102,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 720,19
Luty 2 102,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 720,19
Marzec 2 102,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 720,19
Kwiecień 2 102,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 720,19
Maj 2 102,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 720,19
Czerwiec 2 102,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 720,19
Lipiec 2 102,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 474,99
Sierpień 2 102,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 474,99
Wrzesień 2 102,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 474,99
Październik 2 102,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 474,99
Listopad 2 102,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 474,99
Grudzień 2 102,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 474,99
Rocznie 25 224,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 19 171,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 102 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 720 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ