Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 176 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Luty 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Marzec 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Kwiecień 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Maj 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Czerwiec 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Lipiec 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Sierpień 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Wrzesień 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Październik 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Listopad 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Grudzień 2 269,00 221,45 34,04 55,59 176,21 1 708,00 0,00 1 781,71
Rocznie 27 228,00 2 657,40 408,48 667,08 0,00 20 496,00 0,00 21 380,52
Wynagrodzenie pracownika 2 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 147 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 734 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Luty 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Marzec 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Kwiecień 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Maj 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Czerwiec 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Lipiec 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Sierpień 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Wrzesień 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Październik 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Listopad 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Grudzień 2 269,00 221,45 147,49 37,89 57,86 2 733,69 zł
Rocznie 27 228,00 2 657,40 1 769,88 454,68 694,32 32 804,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 782 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 782 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 734 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 2 241 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Luty 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Marzec 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Kwiecień 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Maj 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Czerwiec 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Lipiec 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Sierpień 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Wrzesień 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Październik 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Listopad 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Grudzień 2 241,00 218,72 33,62 0,00 178,98 1 591,00 191,00 1 618,76
Rocznie 26 892,00 2 624,64 403,44 0,00 2 147,76 19 092,00 144,00 19 425,12
Wynagrodzenie pracownika 2 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 219 zł
Ubezpieczenie rentowe 146 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Luty 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Marzec 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Kwiecień 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Maj 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Czerwiec 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Lipiec 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Sierpień 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Wrzesień 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Październik 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Listopad 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Grudzień 2 241,00 218,72 145,67 0,00 57,14 2 662,53 zł
Rocznie 26 892,00 2 624,64 1 748,04 0,00 685,68 31 950,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 619 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 619 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 266 zł
Całość - kwota brutto 1 956 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Luty 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Marzec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Kwiecień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Maj 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Czerwiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Lipiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Sierpień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Wrzesień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Październik 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Listopad 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Grudzień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Rocznie 23 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 780,00 3 192,00 20 280,00
Wynagrodzenie pracownika 1 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Luty 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Marzec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Kwiecień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Maj 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Czerwiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Lipiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Sierpień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Wrzesień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Październik 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Listopad 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Grudzień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Rocznie 23 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 694 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 423,10
Luty 1 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 423,10
Marzec 1 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 423,10
Kwiecień 1 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 423,10
Maj 1 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 423,10
Czerwiec 1 694,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 423,10
Lipiec 1 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 159,51
Sierpień 1 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 1 159,51
Wrzesień 1 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 33,00 0,00 1 126,51
Październik 1 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 33,00 0,00 1 126,51
Listopad 1 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 33,00 0,00 1 126,51
Grudzień 1 694,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 33,00 0,00 1 126,51
Rocznie 20 328,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 132,00 0,00 15 363,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 423 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.