Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 177 zł
Zaliczka na podatek 95 zł
Całość - kwota brutto 2 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Luty 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Marzec 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Kwiecień 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Maj 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Czerwiec 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Lipiec 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Sierpień 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Wrzesień 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Październik 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Listopad 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Grudzień 2 273,00 221,84 34,10 55,69 176,52 1 711,00 95,00 1 689,85
Rocznie 27 276,00 2 662,08 409,20 668,28 2 118,24 20 532,00 1 140,00 20 278,20
Wynagrodzenie pracownika 2 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 148 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 38 zł
Fundusz Pracy (FP) 56 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 739 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Luty 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Marzec 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Kwiecień 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Maj 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Czerwiec 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Lipiec 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Sierpień 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Wrzesień 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Październik 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Listopad 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Grudzień 2 273,00 221,84 147,75 37,96 57,96 2 738,51 zł
Rocznie 27 276,00 2 662,08 1 773,00 455,52 695,52 32 862,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 739 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 34 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Całość - kwota brutto 2 237 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Luty 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Marzec 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Kwiecień 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Maj 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Czerwiec 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Lipiec 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Sierpień 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Wrzesień 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Październik 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Listopad 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Grudzień 2 237,00 218,33 33,56 0,00 178,66 1 588,00 116,00 1 690,45
Rocznie 26 844,00 2 619,96 402,72 0,00 2 143,92 19 056,00 1 392,00 20 285,40
Wynagrodzenie pracownika 2 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 145 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 55 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 658 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Luty 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Marzec 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Kwiecień 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Maj 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Czerwiec 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Lipiec 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Sierpień 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Wrzesień 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Październik 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Listopad 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Grudzień 2 237,00 218,33 145,41 0,00 57,05 2 657,79 zł
Rocznie 26 844,00 2 619,96 1 744,92 0,00 684,60 31 893,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 237 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 658 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 266 zł
Całość - kwota brutto 1 956 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Luty 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Marzec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Kwiecień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Maj 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Czerwiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Lipiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Sierpień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Wrzesień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Październik 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Listopad 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Grudzień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565,00 266,00 1 690,00
Rocznie 23 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 780,00 3 192,00 20 280,00
Wynagrodzenie pracownika 1 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Luty 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Marzec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Kwiecień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Maj 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Czerwiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Lipiec 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Sierpień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Wrzesień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Październik 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Listopad 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Grudzień 1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 956,00 zł
Rocznie 23 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 072 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 690,19
Luty 2 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 690,19
Marzec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 690,19
Kwiecień 2 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 690,19
Maj 2 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 690,19
Czerwiec 2 072,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 690,19
Lipiec 2 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 444,99
Sierpień 2 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 444,99
Wrzesień 2 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 444,99
Październik 2 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 444,99
Listopad 2 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 444,99
Grudzień 2 072,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 444,99
Rocznie 24 864,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 18 811,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 690 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ