Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 364 zł
Ubezpieczenie chorobowe 594 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 884 zł
Zaliczka na podatek 2 182 zł
Całość - kwota brutto 24 264 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 2 182,00 16 871,03
Luty 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 2 182,00 16 871,03
Marzec 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 2 182,00 16 871,03
Kwiecień 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 2 182,00 16 871,03
Maj 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 2 182,00 16 871,03
Czerwiec 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 3 007,00 16 046,03
Lipiec 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 6 620,00 12 433,03
Sierpień 24 264,00 2 368,17 363,96 594,47 1 884,37 20 687,00 6 620,00 12 433,03
Wrzesień 24 264,00 1 360,32 209,07 594,47 1 989,01 21 850,00 6 992,00 13 119,13
Październik 24 264,00 0,00 0,00 594,47 2 130,26 23 420,00 7 494,00 14 045,27
Listopad 24 264,00 0,00 0,00 594,47 2 130,26 23 420,00 7 494,00 14 045,27
Grudzień 24 264,00 0,00 0,00 594,47 2 130,26 23 420,00 7 494,00 14 045,27
Rocznie 291 168,00 20 305,68 3 120,75 7 133,64 23 454,75 257 606,00 33 177,00 180 522,18
Wynagrodzenie pracownika 24 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 577 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 405 zł
Fundusz Pracy (FP) 594 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 233 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Luty 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Marzec 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Kwiecień 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Maj 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Czerwiec 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Lipiec 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Sierpień 24 264,00 2 368,17 1 577,16 405,21 618,73 29 233,27 zł
Wrzesień 24 264,00 1 360,32 905,97 405,21 618,73 27 554,23 zł
Październik 24 264,00 0,00 0,00 405,21 618,73 25 287,94 zł
Listopad 24 264,00 0,00 0,00 405,21 618,73 25 287,94 zł
Grudzień 24 264,00 0,00 0,00 405,21 618,73 25 287,94 zł
Rocznie 291 168,00 20 305,68 13 523,25 4 862,52 7 424,76 337 284,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 871 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 233 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 342 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 818 zł
Zaliczka na podatek 1 940 zł
Całość - kwota brutto 22 767 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Luty 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Marzec 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Kwiecień 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Maj 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Czerwiec 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Lipiec 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Sierpień 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Wrzesień 22 767,00 2 222,06 341,51 0,00 1 818,31 16 163,00 1 940,00 16 445,56
Październik 22 767,00 307,14 47,16 0,00 2 017,14 17 930,00 2 152,00 18 243,96
Listopad 22 767,00 0,00 0,00 0,00 2 049,03 18 214,00 2 186,00 18 532,29
Grudzień 22 767,00 0,00 0,00 0,00 2 049,03 18 214,00 2 186,00 18 532,29
Rocznie 273 204,00 20 305,68 3 120,75 0,00 22 479,99 199 825,00 1 497,00 203 318,58
Wynagrodzenie pracownika 22 767 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 558 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Luty 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Marzec 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Kwiecień 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Maj 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Czerwiec 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Lipiec 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Sierpień 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Wrzesień 22 767,00 2 222,06 1 479,86 0,00 580,56 27 049,48 zł
Październik 22 767,00 307,14 204,51 0,00 580,56 23 859,21 zł
Listopad 22 767,00 0,00 0,00 0,00 580,56 23 347,56 zł
Grudzień 22 767,00 0,00 0,00 0,00 580,56 23 347,56 zł
Rocznie 273 204,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 966,72 313 999,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 767 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 446 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 446 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 707 zł
Całość - kwota brutto 19 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Luty 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Marzec 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Kwiecień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Maj 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Czerwiec 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Lipiec 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Sierpień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Wrzesień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Październik 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Listopad 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Grudzień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 2 707,00 17 200,00
Rocznie 238 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 112,00 32 484,00 206 400,00
Wynagrodzenie pracownika 19 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Luty 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Marzec 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Kwiecień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Maj 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Czerwiec 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Lipiec 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Sierpień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Wrzesień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Październik 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Listopad 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Grudzień 19 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,00 zł
Rocznie 238 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 866 zł
Zaliczka na podatek 4 410 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 735,00 0,00 0,00 0,00 1 866,15 0,00 4 410,00 0,00 14 458,85
Luty 20 735,00 0,00 0,00 0,00 1 866,15 0,00 6 210,00 0,00 12 658,85
Marzec 20 735,00 0,00 0,00 0,00 1 866,15 0,00 6 210,00 0,00 12 658,85
Kwiecień 20 735,00 0,00 0,00 0,00 1 866,15 0,00 6 210,00 0,00 12 658,85
Maj 20 735,00 0,00 0,00 0,00 1 866,15 0,00 6 210,00 0,00 12 658,85
Czerwiec 20 735,00 0,00 0,00 0,00 1 866,15 0,00 6 210,00 0,00 12 658,85
Lipiec 20 735,00 176,27 72,24 0,00 1 866,15 15,08 6 126,00 0,00 12 479,26
Sierpień 20 735,00 176,27 72,24 0,00 1 866,15 15,08 6 126,00 0,00 12 479,26
Wrzesień 20 735,00 176,27 72,24 0,00 1 866,15 15,08 6 126,00 0,00 12 479,26
Październik 20 735,00 176,27 72,24 0,00 1 866,15 15,08 6 126,00 0,00 12 479,26
Listopad 20 735,00 176,27 72,24 0,00 1 866,15 15,08 6 126,00 0,00 12 479,26
Grudzień 20 735,00 176,27 72,24 0,00 1 866,15 15,08 6 126,00 0,00 12 479,26
Rocznie 248 820,00 1 057,62 433,44 0,00 22 393,80 0,00 72 216,00 0,00 152 628,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 459 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.