Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie chorobowe 584 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 851 zł
Zaliczka na podatek 2 139 zł
Całość - kwota brutto 23 839 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 2 139,00 16 580,30
Luty 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 2 139,00 16 580,30
Marzec 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 2 139,00 16 580,30
Kwiecień 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 2 139,00 16 580,30
Maj 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 2 139,00 16 580,30
Czerwiec 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 2 524,00 16 195,30
Lipiec 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 6 503,00 12 216,30
Sierpień 23 839,00 2 326,69 357,59 584,06 1 851,36 20 321,00 6 503,00 12 216,30
Wrzesień 23 839,00 1 692,16 260,03 584,06 1 917,25 21 053,00 6 737,00 12 648,50
Październik 23 839,00 0,00 0,00 584,06 2 092,94 23 005,00 7 362,00 13 800,00
Listopad 23 839,00 0,00 0,00 584,06 2 092,94 23 005,00 7 362,00 13 800,00
Grudzień 23 839,00 0,00 0,00 584,06 2 092,94 23 005,00 7 362,00 13 800,00
Rocznie 286 068,00 20 305,68 3 120,75 7 008,72 23 006,95 252 636,00 32 036,00 177 577,90
Wynagrodzenie pracownika 23 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 550 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 398 zł
Fundusz Pracy (FP) 584 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 721 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Luty 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Marzec 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Kwiecień 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Maj 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Czerwiec 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Lipiec 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Sierpień 23 839,00 2 326,69 1 549,54 398,11 607,90 28 721,24 zł
Wrzesień 23 839,00 1 692,16 1 126,93 398,11 607,90 27 664,10 zł
Październik 23 839,00 0,00 0,00 398,11 607,90 24 845,01 zł
Listopad 23 839,00 0,00 0,00 398,11 607,90 24 845,01 zł
Grudzień 23 839,00 0,00 0,00 398,11 607,90 24 845,01 zł
Rocznie 286 068,00 20 305,68 13 523,25 4 777,32 7 294,80 331 969,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 839 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 721 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 336 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 787 zł
Zaliczka na podatek 1 906 zł
Całość - kwota brutto 22 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Luty 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Marzec 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Kwiecień 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Maj 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Czerwiec 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Lipiec 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Sierpień 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Wrzesień 22 370,00 2 183,31 335,55 0,00 1 786,60 15 881,00 1 906,00 16 158,82
Październik 22 370,00 655,89 100,80 0,00 1 945,20 17 291,00 2 075,00 17 593,19
Listopad 22 370,00 0,00 0,00 0,00 2 013,30 17 896,00 2 148,00 18 209,18
Grudzień 22 370,00 0,00 0,00 0,00 2 013,30 17 896,00 2 148,00 18 209,18
Rocznie 268 440,00 20 305,68 3 120,75 0,00 22 051,20 196 012,00 1 469,00 199 440,93
Wynagrodzenie pracownika 22 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 454 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 548 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Luty 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Marzec 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Kwiecień 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Maj 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Czerwiec 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Lipiec 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Sierpień 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Wrzesień 22 370,00 2 183,31 1 454,05 0,00 570,44 26 577,80 zł
Październik 22 370,00 655,89 436,80 0,00 570,44 24 033,13 zł
Listopad 22 370,00 0,00 0,00 0,00 570,44 22 940,44 zł
Grudzień 22 370,00 0,00 0,00 0,00 570,44 22 940,44 zł
Rocznie 268 440,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 845,28 309 114,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 159 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 660 zł
Całość - kwota brutto 19 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Luty 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Marzec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Kwiecień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Maj 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Czerwiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Lipiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Sierpień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Wrzesień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Październik 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Listopad 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Grudzień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Rocznie 234 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 776,00 31 920,00 202 800,00
Wynagrodzenie pracownika 19 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Luty 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Marzec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Kwiecień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Maj 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Czerwiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Lipiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Sierpień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Wrzesień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Październik 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Listopad 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Grudzień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Rocznie 234 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 834 zł
Zaliczka na podatek 4 294 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 373 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 373,00 0,00 0,00 0,00 1 833,57 0,00 4 294,00 0,00 14 245,43
Luty 20 373,00 0,00 0,00 0,00 1 833,57 0,00 6 094,00 0,00 12 445,43
Marzec 20 373,00 0,00 0,00 0,00 1 833,57 0,00 6 094,00 0,00 12 445,43
Kwiecień 20 373,00 0,00 0,00 0,00 1 833,57 0,00 6 094,00 0,00 12 445,43
Maj 20 373,00 0,00 0,00 0,00 1 833,57 0,00 6 094,00 0,00 12 445,43
Czerwiec 20 373,00 0,00 0,00 0,00 1 833,57 0,00 6 094,00 0,00 12 445,43
Lipiec 20 373,00 176,27 72,24 0,00 1 833,57 15,08 6 010,00 0,00 12 265,84
Sierpień 20 373,00 176,27 72,24 0,00 1 833,57 15,08 6 010,00 0,00 12 265,84
Wrzesień 20 373,00 176,27 72,24 0,00 1 833,57 15,08 6 010,00 0,00 12 265,84
Październik 20 373,00 176,27 72,24 0,00 1 833,57 15,08 6 010,00 0,00 12 265,84
Listopad 20 373,00 176,27 72,24 0,00 1 833,57 15,08 6 010,00 0,00 12 265,84
Grudzień 20 373,00 176,27 72,24 0,00 1 833,57 15,08 6 010,00 0,00 12 265,84
Rocznie 244 476,00 1 057,62 433,44 0,00 22 002,84 0,00 70 824,00 0,00 150 067,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 245 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.