Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie chorobowe 584 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 851 zł
Zaliczka na podatek 1 816 zł
Całość - kwota brutto 23 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 835,00 2 326,30 357,53 583,96 1 851,05 20 317,00 1 816,00 16 900,16
Luty 23 835,00 2 326,30 357,53 583,96 1 851,05 20 317,00 1 816,00 16 900,16
Marzec 23 835,00 2 326,30 357,53 583,96 1 851,05 20 317,00 1 816,00 16 900,16
Kwiecień 23 835,00 2 326,30 357,53 583,96 1 851,05 20 317,00 1 816,00 16 900,16
Maj 23 835,00 2 326,30 357,53 583,96 1 851,05 20 317,00 4 225,00 14 491,16
Czerwiec 23 835,00 2 326,30 357,53 583,96 1 851,05 20 317,00 4 907,00 13 809,16
Lipiec 23 835,00 1 346,86 206,97 583,96 1 952,75 21 447,00 5 182,00 14 562,46
Sierpień 23 835,00 0,00 0,00 583,96 2 092,59 23 001,00 5 558,00 15 600,45
Wrzesień 23 835,00 0,00 0,00 583,96 2 092,59 23 001,00 5 558,00 15 600,45
Październik 23 835,00 0,00 0,00 583,96 2 092,59 23 001,00 5 558,00 15 600,45
Listopad 23 835,00 0,00 0,00 583,96 2 092,59 23 001,00 5 558,00 15 600,45
Grudzień 23 835,00 0,00 0,00 583,96 2 092,59 23 001,00 5 558,00 15 600,45
Rocznie 286 020,00 15 304,66 2 352,15 7 007,52 23 522,00 258 354,00 49 368,00 188 465,67
Wynagrodzenie pracownika 23 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 549 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 398 zł
Fundusz Pracy (FP) 584 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 716 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 835,00 2 326,30 1 549,28 398,04 607,80 28 716,42 zł
Luty 23 835,00 2 326,30 1 549,28 398,04 607,80 28 716,42 zł
Marzec 23 835,00 2 326,30 1 549,28 398,04 607,80 28 716,42 zł
Kwiecień 23 835,00 2 326,30 1 549,28 398,04 607,80 28 716,42 zł
Maj 23 835,00 2 326,30 1 549,28 398,04 607,80 28 716,42 zł
Czerwiec 23 835,00 2 326,30 1 549,28 398,04 607,80 28 716,42 zł
Lipiec 23 835,00 1 346,86 896,97 398,04 607,80 27 084,67 zł
Sierpień 23 835,00 0,00 0,00 398,04 607,80 24 840,84 zł
Wrzesień 23 835,00 0,00 0,00 398,04 607,80 24 840,84 zł
Październik 23 835,00 0,00 0,00 398,04 607,80 24 840,84 zł
Listopad 23 835,00 0,00 0,00 398,04 607,80 24 840,84 zł
Grudzień 23 835,00 0,00 0,00 398,04 607,80 24 840,84 zł
Rocznie 286 020,00 15 304,66 10 192,65 4 776,48 7 293,60 323 587,39 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 716 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 786 zł
Zaliczka na podatek 1 161 zł
Całość - kwota brutto 22 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 366,00 2 182,92 335,49 0,00 1 786,28 15 878,00 1 161,00 16 900,31
Luty 22 366,00 2 182,92 335,49 0,00 1 786,28 15 878,00 1 161,00 16 900,31
Marzec 22 366,00 2 182,92 335,49 0,00 1 786,28 15 878,00 1 161,00 16 900,31
Kwiecień 22 366,00 2 182,92 335,49 0,00 1 786,28 15 878,00 1 161,00 16 900,31
Maj 22 366,00 2 182,92 335,49 0,00 1 786,28 15 878,00 1 161,00 16 900,31
Czerwiec 22 366,00 2 182,92 335,49 0,00 1 786,28 15 878,00 1 161,00 16 900,31
Lipiec 22 366,00 2 182,92 335,49 0,00 1 786,28 15 878,00 1 161,00 16 900,31
Sierpień 22 366,00 24,22 3,72 0,00 2 010,43 17 870,00 1 307,00 19 020,63
Wrzesień 22 366,00 0,00 0,00 0,00 2 012,94 17 893,00 1 308,00 19 045,06
Październik 22 366,00 0,00 0,00 0,00 2 012,94 17 893,00 1 308,00 19 045,06
Listopad 22 366,00 0,00 0,00 0,00 2 012,94 17 893,00 1 308,00 19 045,06
Grudzień 22 366,00 0,00 0,00 0,00 2 012,94 17 893,00 1 308,00 19 045,06
Rocznie 268 392,00 15 304,66 2 352,15 0,00 22 566,15 200 588,00 14 666,00 213 503,04
Wynagrodzenie pracownika 22 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 454 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 548 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 573 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 366,00 2 182,92 1 453,79 0,00 570,34 26 573,05 zł
Luty 22 366,00 2 182,92 1 453,79 0,00 570,34 26 573,05 zł
Marzec 22 366,00 2 182,92 1 453,79 0,00 570,34 26 573,05 zł
Kwiecień 22 366,00 2 182,92 1 453,79 0,00 570,34 26 573,05 zł
Maj 22 366,00 2 182,92 1 453,79 0,00 570,34 26 573,05 zł
Czerwiec 22 366,00 2 182,92 1 453,79 0,00 570,34 26 573,05 zł
Lipiec 22 366,00 2 182,92 1 453,79 0,00 570,34 26 573,05 zł
Sierpień 22 366,00 24,22 16,12 0,00 570,34 22 976,68 zł
Wrzesień 22 366,00 0,00 0,00 0,00 570,34 22 936,34 zł
Październik 22 366,00 0,00 0,00 0,00 570,34 22 936,34 zł
Listopad 22 366,00 0,00 0,00 0,00 570,34 22 936,34 zł
Grudzień 22 366,00 0,00 0,00 0,00 570,34 22 936,34 zł
Rocznie 268 392,00 15 304,66 10 192,65 0,00 6 844,08 300 733,39 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 573 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 660 zł
Całość - kwota brutto 19 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Luty 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Marzec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Kwiecień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Maj 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Czerwiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Lipiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Sierpień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Wrzesień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Październik 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Listopad 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Grudzień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648,00 2 660,00 16 900,00
Rocznie 234 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 776,00 31 920,00 202 800,00
Wynagrodzenie pracownika 19 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Luty 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Marzec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Kwiecień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Maj 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Czerwiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Lipiec 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Sierpień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Wrzesień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Październik 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Listopad 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Grudzień 19 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 560,00 zł
Rocznie 234 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 3 107 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 369 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 107,00 0,00 16 899,66
Luty 20 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 107,00 0,00 16 899,66
Marzec 20 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 107,00 0,00 16 899,66
Kwiecień 20 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 107,00 0,00 16 899,66
Maj 20 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 555,00 0,00 14 451,66
Czerwiec 20 369,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 162,00 0,00 13 844,66
Lipiec 20 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 089,00 0,00 13 689,97
Sierpień 20 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 089,00 0,00 13 689,97
Wrzesień 20 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 089,00 0,00 13 689,97
Październik 20 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 089,00 0,00 13 689,97
Listopad 20 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 089,00 0,00 13 689,97
Grudzień 20 369,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 089,00 0,00 13 689,97
Rocznie 244 428,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 60 679,00 0,00 178 034,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 369 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ