Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie chorobowe 591 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 873 zł
Zaliczka na podatek 1 839 zł
Całość - kwota brutto 24 119 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 119,00 2 354,01 361,79 590,92 1 873,11 20 562,00 1 839,00 17 100,17
Luty 24 119,00 2 354,01 361,79 590,92 1 873,11 20 562,00 1 839,00 17 100,17
Marzec 24 119,00 2 354,01 361,79 590,92 1 873,11 20 562,00 1 839,00 17 100,17
Kwiecień 24 119,00 2 354,01 361,79 590,92 1 873,11 20 562,00 1 839,00 17 100,17
Maj 24 119,00 2 354,01 361,79 590,92 1 873,11 20 562,00 4 431,00 14 508,17
Czerwiec 24 119,00 2 354,01 361,79 590,92 1 873,11 20 562,00 4 967,00 13 972,17
Lipiec 24 119,00 1 274,29 195,81 590,92 1 985,22 21 808,00 5 269,00 14 803,76
Sierpień 24 119,00 0,00 0,00 590,92 2 117,53 23 278,00 5 626,00 15 784,55
Wrzesień 24 119,00 0,00 0,00 590,92 2 117,53 23 278,00 5 626,00 15 784,55
Październik 24 119,00 0,00 0,00 590,92 2 117,53 23 278,00 5 626,00 15 784,55
Listopad 24 119,00 0,00 0,00 590,92 2 117,53 23 278,00 5 626,00 15 784,55
Grudzień 24 119,00 0,00 0,00 590,92 2 117,53 23 278,00 5 626,00 15 784,55
Rocznie 289 428,00 15 398,35 2 366,55 7 091,04 23 811,53 261 570,00 50 153,00 190 607,53
Wynagrodzenie pracownika 24 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 568 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 403 zł
Fundusz Pracy (FP) 591 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 059 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 119,00 2 354,01 1 567,74 402,79 615,04 29 058,58 zł
Luty 24 119,00 2 354,01 1 567,74 402,79 615,04 29 058,58 zł
Marzec 24 119,00 2 354,01 1 567,74 402,79 615,04 29 058,58 zł
Kwiecień 24 119,00 2 354,01 1 567,74 402,79 615,04 29 058,58 zł
Maj 24 119,00 2 354,01 1 567,74 402,79 615,04 29 058,58 zł
Czerwiec 24 119,00 2 354,01 1 567,74 402,79 615,04 29 058,58 zł
Lipiec 24 119,00 1 274,29 848,61 402,79 615,04 27 259,73 zł
Sierpień 24 119,00 0,00 0,00 402,79 615,04 25 136,83 zł
Wrzesień 24 119,00 0,00 0,00 402,79 615,04 25 136,83 zł
Październik 24 119,00 0,00 0,00 402,79 615,04 25 136,83 zł
Listopad 24 119,00 0,00 0,00 402,79 615,04 25 136,83 zł
Grudzień 24 119,00 0,00 0,00 402,79 615,04 25 136,83 zł
Rocznie 289 428,00 15 398,35 10 255,05 4 833,48 7 380,48 327 295,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 119 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 059 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 209 zł
Ubezpieczenie rentowe 339 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 807 zł
Zaliczka na podatek 1 175 zł
Całość - kwota brutto 22 631 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 631,00 2 208,79 339,47 0,00 1 807,45 16 066,00 1 175,00 17 100,29
Luty 22 631,00 2 208,79 339,47 0,00 1 807,45 16 066,00 1 175,00 17 100,29
Marzec 22 631,00 2 208,79 339,47 0,00 1 807,45 16 066,00 1 175,00 17 100,29
Kwiecień 22 631,00 2 208,79 339,47 0,00 1 807,45 16 066,00 1 175,00 17 100,29
Maj 22 631,00 2 208,79 339,47 0,00 1 807,45 16 066,00 1 175,00 17 100,29
Czerwiec 22 631,00 2 208,79 339,47 0,00 1 807,45 16 066,00 1 175,00 17 100,29
Lipiec 22 631,00 2 145,61 329,73 0,00 1 814,01 16 125,00 1 179,00 17 162,65
Sierpień 22 631,00 0,00 0,00 0,00 2 036,79 18 105,00 1 324,00 19 270,21
Wrzesień 22 631,00 0,00 0,00 0,00 2 036,79 18 105,00 1 324,00 19 270,21
Październik 22 631,00 0,00 0,00 0,00 2 036,79 18 105,00 1 324,00 19 270,21
Listopad 22 631,00 0,00 0,00 0,00 2 036,79 18 105,00 1 324,00 19 270,21
Grudzień 22 631,00 0,00 0,00 0,00 2 036,79 18 105,00 1 324,00 19 270,21
Rocznie 271 572,00 15 398,35 2 366,55 0,00 22 842,66 203 046,00 14 849,00 216 115,44
Wynagrodzenie pracownika 22 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 209 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 471 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 554 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 26 888 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 631,00 2 208,79 1 471,02 0,00 577,09 26 887,90 zł
Luty 22 631,00 2 208,79 1 471,02 0,00 577,09 26 887,90 zł
Marzec 22 631,00 2 208,79 1 471,02 0,00 577,09 26 887,90 zł
Kwiecień 22 631,00 2 208,79 1 471,02 0,00 577,09 26 887,90 zł
Maj 22 631,00 2 208,79 1 471,02 0,00 577,09 26 887,90 zł
Czerwiec 22 631,00 2 208,79 1 471,02 0,00 577,09 26 887,90 zł
Lipiec 22 631,00 2 145,61 1 428,93 0,00 577,09 26 782,63 zł
Sierpień 22 631,00 0,00 0,00 0,00 577,09 23 208,09 zł
Wrzesień 22 631,00 0,00 0,00 0,00 577,09 23 208,09 zł
Październik 22 631,00 0,00 0,00 0,00 577,09 23 208,09 zł
Listopad 22 631,00 0,00 0,00 0,00 577,09 23 208,09 zł
Grudzień 22 631,00 0,00 0,00 0,00 577,09 23 208,09 zł
Rocznie 271 572,00 15 398,35 10 255,05 0,00 6 925,08 304 150,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 631 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 888 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 692 zł
Całość - kwota brutto 19 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Luty 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Marzec 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Kwiecień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Maj 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Czerwiec 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Lipiec 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Sierpień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Wrzesień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Październik 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Listopad 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Grudzień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 834,00 2 692,00 17 100,00
Rocznie 237 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 008,00 32 304,00 205 200,00
Wynagrodzenie pracownika 19 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Luty 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Marzec 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Kwiecień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Maj 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Czerwiec 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Lipiec 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Sierpień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Wrzesień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Październik 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Listopad 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Grudzień 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 792,00 zł
Rocznie 237 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 3 132 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 132,00 0,00 17 100,19
Luty 20 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 132,00 0,00 17 100,19
Marzec 20 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 132,00 0,00 17 100,19
Kwiecień 20 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 132,00 0,00 17 100,19
Maj 20 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 763,00 0,00 14 469,19
Czerwiec 20 614,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 224,00 0,00 14 008,19
Lipiec 20 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6 146,00 0,00 13 840,99
Sierpień 20 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6 146,00 0,00 13 840,99
Wrzesień 20 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6 146,00 0,00 13 840,99
Październik 20 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6 146,00 0,00 13 840,99
Listopad 20 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6 146,00 0,00 13 840,99
Grudzień 20 614,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 6 146,00 0,00 13 840,99
Rocznie 247 368,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 61 391,00 0,00 179 924,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ