Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 941 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie chorobowe 598 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 895 zł
Zaliczka na podatek 1 217 zł
Całość - kwota brutto 24 398 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 24 398,00 2 381,24 365,97 597,75 1 894,77 20 803,00 1 217,00 17 941,27
Luty 24 398,00 2 381,24 365,97 597,75 1 894,77 20 803,00 1 217,00 17 941,27
Marzec 24 398,00 2 381,24 365,97 597,75 1 894,77 20 803,00 1 217,00 17 941,27
Kwiecień 24 398,00 2 381,24 365,97 597,75 1 894,77 20 803,00 1 217,00 17 941,27
Maj 24 398,00 2 381,24 365,97 597,75 1 894,77 20 803,00 1 217,00 17 941,27
Czerwiec 24 398,00 2 381,24 365,97 597,75 1 894,77 20 803,00 1 939,00 17 219,27
Lipiec 24 398,00 2 381,24 365,97 597,75 1 894,77 20 803,00 4 762,00 14 396,27
Sierpień 24 398,00 670,94 103,11 597,75 2 072,36 22 776,00 5 216,00 15 737,84
Wrzesień 24 398,00 0,00 0,00 597,75 2 142,02 23 550,00 5 394,00 16 264,23
Październik 24 398,00 0,00 0,00 597,75 2 142,02 23 550,00 5 394,00 16 264,23
Listopad 24 398,00 0,00 0,00 597,75 2 142,02 23 550,00 5 394,00 16 264,23
Grudzień 24 398,00 0,00 0,00 597,75 2 142,02 23 550,00 5 394,00 16 264,23
Rocznie 292 776,00 17 339,62 2 664,90 7 173,00 23 903,83 262 597,00 39 578,00 202 116,65
Wynagrodzenie pracownika 24 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 586 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 407 zł
Fundusz Pracy (FP) 598 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 29 395 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 24 398,00 2 381,24 1 585,87 407,45 622,15 29 394,71 zł
Luty 24 398,00 2 381,24 1 585,87 407,45 622,15 29 394,71 zł
Marzec 24 398,00 2 381,24 1 585,87 407,45 622,15 29 394,71 zł
Kwiecień 24 398,00 2 381,24 1 585,87 407,45 622,15 29 394,71 zł
Maj 24 398,00 2 381,24 1 585,87 407,45 622,15 29 394,71 zł
Czerwiec 24 398,00 2 381,24 1 585,87 407,45 622,15 29 394,71 zł
Lipiec 24 398,00 2 381,24 1 585,87 407,45 622,15 29 394,71 zł
Sierpień 24 398,00 670,94 446,81 407,45 622,15 26 545,35 zł
Wrzesień 24 398,00 0,00 0,00 407,45 622,15 25 427,60 zł
Październik 24 398,00 0,00 0,00 407,45 622,15 25 427,60 zł
Listopad 24 398,00 0,00 0,00 407,45 622,15 25 427,60 zł
Grudzień 24 398,00 0,00 0,00 407,45 622,15 25 427,60 zł
Rocznie 292 776,00 17 339,62 11 547,90 4 889,40 7 465,80 334 018,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 24 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 941 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 941 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 395 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 829 zł
Zaliczka na podatek 1 189 zł
Całość - kwota brutto 22 896 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 896,00 2 234,65 343,44 0,00 1 828,61 16 254,00 1 189,00 17 300,30
Luty 22 896,00 2 234,65 343,44 0,00 1 828,61 16 254,00 1 189,00 17 300,30
Marzec 22 896,00 2 234,65 343,44 0,00 1 828,61 16 254,00 1 189,00 17 300,30
Kwiecień 22 896,00 2 234,65 343,44 0,00 1 828,61 16 254,00 1 189,00 17 300,30
Maj 22 896,00 2 234,65 343,44 0,00 1 828,61 16 254,00 1 189,00 17 300,30
Czerwiec 22 896,00 2 234,65 343,44 0,00 1 828,61 16 254,00 1 189,00 17 300,30
Lipiec 22 896,00 2 234,65 343,44 0,00 1 828,61 16 254,00 1 189,00 17 300,30
Sierpień 22 896,00 1 697,07 260,82 0,00 1 884,43 16 750,00 1 225,00 17 828,68
Wrzesień 22 896,00 0,00 0,00 0,00 2 060,64 18 317,00 1 339,00 19 496,36
Październik 22 896,00 0,00 0,00 0,00 2 060,64 18 317,00 1 339,00 19 496,36
Listopad 22 896,00 0,00 0,00 0,00 2 060,64 18 317,00 1 339,00 19 496,36
Grudzień 22 896,00 0,00 0,00 0,00 2 060,64 18 317,00 1 339,00 19 496,36
Rocznie 274 752,00 17 339,62 2 664,90 0,00 22 927,26 203 796,00 14 904,00 216 916,22
Wynagrodzenie pracownika 22 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 488 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 561 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 203 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 896,00 2 234,65 1 488,24 0,00 583,85 27 202,74 zł
Luty 22 896,00 2 234,65 1 488,24 0,00 583,85 27 202,74 zł
Marzec 22 896,00 2 234,65 1 488,24 0,00 583,85 27 202,74 zł
Kwiecień 22 896,00 2 234,65 1 488,24 0,00 583,85 27 202,74 zł
Maj 22 896,00 2 234,65 1 488,24 0,00 583,85 27 202,74 zł
Czerwiec 22 896,00 2 234,65 1 488,24 0,00 583,85 27 202,74 zł
Lipiec 22 896,00 2 234,65 1 488,24 0,00 583,85 27 202,74 zł
Sierpień 22 896,00 1 697,07 1 130,22 0,00 583,85 26 307,14 zł
Wrzesień 22 896,00 0,00 0,00 0,00 583,85 23 479,85 zł
Październik 22 896,00 0,00 0,00 0,00 583,85 23 479,85 zł
Listopad 22 896,00 0,00 0,00 0,00 583,85 23 479,85 zł
Grudzień 22 896,00 0,00 0,00 0,00 583,85 23 479,85 zł
Rocznie 274 752,00 17 339,62 11 547,90 0,00 7 006,20 310 645,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 896 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 203 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 723 zł
Całość - kwota brutto 20 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Luty 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Marzec 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Kwiecień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Maj 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Czerwiec 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Lipiec 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Sierpień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Wrzesień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Październik 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Listopad 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Grudzień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,00 2 723,00 17 300,00
Rocznie 240 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 216,00 32 676,00 207 600,00
Wynagrodzenie pracownika 20 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 20 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Luty 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Marzec 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Kwiecień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Maj 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Czerwiec 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Lipiec 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Sierpień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Wrzesień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Październik 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Listopad 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Grudzień 20 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 023,00 zł
Rocznie 240 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 449 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 855 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 449,00 0,00 16 406,00
Luty 20 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 249,00 0,00 14 606,00
Marzec 20 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 249,00 0,00 14 606,00
Kwiecień 20 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 249,00 0,00 14 606,00
Maj 20 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 249,00 0,00 14 606,00
Czerwiec 20 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 249,00 0,00 14 606,00
Lipiec 20 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 164,00 0,00 14 427,41
Sierpień 20 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 164,00 0,00 14 427,41
Wrzesień 20 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 164,00 0,00 14 427,41
Październik 20 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 164,00 0,00 14 427,41
Listopad 20 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 164,00 0,00 14 427,41
Grudzień 20 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 164,00 0,00 14 427,41
Rocznie 250 260,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 72 678,00 0,00 176 000,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 406 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.