Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie chorobowe 587 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 862 zł
Zaliczka na podatek 1 828 zł
Całość - kwota brutto 23 977 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 977,00 2 340,16 359,66 587,44 1 862,08 20 440,00 1 828,00 16 999,66
Luty 23 977,00 2 340,16 359,66 587,44 1 862,08 20 440,00 1 828,00 16 999,66
Marzec 23 977,00 2 340,16 359,66 587,44 1 862,08 20 440,00 1 828,00 16 999,66
Kwiecień 23 977,00 2 340,16 359,66 587,44 1 862,08 20 440,00 1 828,00 16 999,66
Maj 23 977,00 2 340,16 359,66 587,44 1 862,08 20 440,00 4 328,00 14 499,66
Czerwiec 23 977,00 2 340,16 359,66 587,44 1 862,08 20 440,00 4 937,00 13 890,66
Lipiec 23 977,00 1 263,70 194,19 587,44 1 973,85 21 682,00 5 239,00 14 718,82
Sierpień 23 977,00 0,00 0,00 587,44 2 105,06 23 140,00 5 592,00 15 692,50
Wrzesień 23 977,00 0,00 0,00 587,44 2 105,06 23 140,00 5 592,00 15 692,50
Październik 23 977,00 0,00 0,00 587,44 2 105,06 23 140,00 5 592,00 15 692,50
Listopad 23 977,00 0,00 0,00 587,44 2 105,06 23 140,00 5 592,00 15 692,50
Grudzień 23 977,00 0,00 0,00 587,44 2 105,06 23 140,00 5 592,00 15 692,50
Rocznie 287 724,00 15 304,66 2 352,15 7 049,28 23 671,63 260 022,00 49 776,00 189 570,28
Wynagrodzenie pracownika 23 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 559 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 400 zł
Fundusz Pracy (FP) 587 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 888 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 977,00 2 340,16 1 558,51 400,42 611,42 28 887,51 zł
Luty 23 977,00 2 340,16 1 558,51 400,42 611,42 28 887,51 zł
Marzec 23 977,00 2 340,16 1 558,51 400,42 611,42 28 887,51 zł
Kwiecień 23 977,00 2 340,16 1 558,51 400,42 611,42 28 887,51 zł
Maj 23 977,00 2 340,16 1 558,51 400,42 611,42 28 887,51 zł
Czerwiec 23 977,00 2 340,16 1 558,51 400,42 611,42 28 887,51 zł
Lipiec 23 977,00 1 263,70 841,59 400,42 611,42 27 094,13 zł
Sierpień 23 977,00 0,00 0,00 400,42 611,42 24 988,84 zł
Wrzesień 23 977,00 0,00 0,00 400,42 611,42 24 988,84 zł
Październik 23 977,00 0,00 0,00 400,42 611,42 24 988,84 zł
Listopad 23 977,00 0,00 0,00 400,42 611,42 24 988,84 zł
Grudzień 23 977,00 0,00 0,00 400,42 611,42 24 988,84 zł
Rocznie 287 724,00 15 304,66 10 192,65 4 805,04 7 337,04 325 363,39 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 977 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 888 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 797 zł
Zaliczka na podatek 1 168 zł
Całość - kwota brutto 22 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Luty 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Marzec 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Kwiecień 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Maj 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Czerwiec 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Lipiec 22 498,00 2 129,86 327,33 0,00 1 803,67 16 033,00 1 172,00 17 065,14
Sierpień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Wrzesień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Październik 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Listopad 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Grudzień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Rocznie 269 976,00 15 304,66 2 352,15 0,00 22 708,75 201 855,00 14 760,00 214 850,44
Wynagrodzenie pracownika 22 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 462 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 551 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 26 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Luty 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Marzec 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Kwiecień 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Maj 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Czerwiec 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Lipiec 22 498,00 2 129,86 1 418,43 0,00 573,70 26 619,99 zł
Sierpień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Wrzesień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Październik 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Listopad 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Grudzień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Rocznie 269 976,00 15 304,66 10 192,65 0,00 6 884,40 302 357,71 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 676 zł
Całość - kwota brutto 19 676 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Luty 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Marzec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Kwiecień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Maj 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Czerwiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Lipiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Sierpień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Wrzesień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Październik 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Listopad 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Grudzień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Rocznie 236 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 892,00 32 112,00 204 000,00
Wynagrodzenie pracownika 19 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 676 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Luty 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Marzec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Kwiecień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Maj 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Czerwiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Lipiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Sierpień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Wrzesień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Październik 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Listopad 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Grudzień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Rocznie 236 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 676 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 676 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 3 128 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 490 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 490,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 128,00 0,00 16 999,66
Luty 20 490,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 128,00 0,00 16 999,66
Marzec 20 490,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 128,00 0,00 16 999,66
Kwiecień 20 490,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 128,00 0,00 16 999,66
Maj 20 490,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 666,00 0,00 14 461,66
Czerwiec 20 490,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 201,00 0,00 13 926,66
Lipiec 20 490,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 128,00 0,00 13 771,97
Sierpień 20 490,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 128,00 0,00 13 771,97
Wrzesień 20 490,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 128,00 0,00 13 771,97
Październik 20 490,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 128,00 0,00 13 771,97
Listopad 20 490,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 128,00 0,00 13 771,97
Grudzień 20 490,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 6 128,00 0,00 13 771,97
Rocznie 245 880,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 61 147,00 0,00 179 018,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ