Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie chorobowe 587 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 862 zł
Zaliczka na podatek 1 187 zł
Całość - kwota brutto 23 973 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 973,00 2 339,76 359,60 587,34 1 861,77 20 436,00 1 187,00 17 637,53
Luty 23 973,00 2 339,76 359,60 587,34 1 861,77 20 436,00 1 187,00 17 637,53
Marzec 23 973,00 2 339,76 359,60 587,34 1 861,77 20 436,00 1 187,00 17 637,53
Kwiecień 23 973,00 2 339,76 359,60 587,34 1 861,77 20 436,00 1 187,00 17 637,53
Maj 23 973,00 2 339,76 359,60 587,34 1 861,77 20 436,00 1 187,00 17 637,53
Czerwiec 23 973,00 2 339,76 359,60 587,34 1 861,77 20 436,00 1 580,00 17 244,53
Lipiec 23 973,00 2 339,76 359,60 587,34 1 861,77 20 436,00 4 678,00 14 146,53
Sierpień 23 973,00 961,30 147,70 587,34 2 004,90 22 027,00 5 044,00 15 227,76
Wrzesień 23 973,00 0,00 0,00 587,34 2 104,71 23 136,00 5 299,00 15 981,95
Październik 23 973,00 0,00 0,00 587,34 2 104,71 23 136,00 5 299,00 15 981,95
Listopad 23 973,00 0,00 0,00 587,34 2 104,71 23 136,00 5 299,00 15 981,95
Grudzień 23 973,00 0,00 0,00 587,34 2 104,71 23 136,00 5 299,00 15 981,95
Rocznie 287 676,00 17 339,62 2 664,90 7 048,08 23 456,13 257 623,00 38 433,00 198 734,27
Wynagrodzenie pracownika 23 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 558 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 400 zł
Fundusz Pracy (FP) 587 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 883 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 973,00 2 339,76 1 558,25 400,35 611,31 28 882,67 zł
Luty 23 973,00 2 339,76 1 558,25 400,35 611,31 28 882,67 zł
Marzec 23 973,00 2 339,76 1 558,25 400,35 611,31 28 882,67 zł
Kwiecień 23 973,00 2 339,76 1 558,25 400,35 611,31 28 882,67 zł
Maj 23 973,00 2 339,76 1 558,25 400,35 611,31 28 882,67 zł
Czerwiec 23 973,00 2 339,76 1 558,25 400,35 611,31 28 882,67 zł
Lipiec 23 973,00 2 339,76 1 558,25 400,35 611,31 28 882,67 zł
Sierpień 23 973,00 961,30 640,15 400,35 611,31 26 586,11 zł
Wrzesień 23 973,00 0,00 0,00 400,35 611,31 24 984,66 zł
Październik 23 973,00 0,00 0,00 400,35 611,31 24 984,66 zł
Listopad 23 973,00 0,00 0,00 400,35 611,31 24 984,66 zł
Grudzień 23 973,00 0,00 0,00 400,35 611,31 24 984,66 zł
Rocznie 287 676,00 17 339,62 11 547,90 4 804,20 7 335,72 328 703,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 973 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 638 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 638 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 883 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 797 zł
Zaliczka na podatek 1 168 zł
Całość - kwota brutto 22 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Luty 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Marzec 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Kwiecień 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Maj 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Czerwiec 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Lipiec 22 498,00 2 195,80 337,47 0,00 1 796,83 15 972,00 1 168,00 16 999,90
Sierpień 22 498,00 1 969,02 302,61 0,00 1 820,37 16 181,00 1 183,00 17 223,00
Wrzesień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Październik 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Listopad 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Grudzień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 2 024,82 17 998,00 1 316,00 19 157,18
Rocznie 269 976,00 17 339,62 2 664,90 0,00 22 497,46 199 977,00 14 623,00 212 851,02
Wynagrodzenie pracownika 22 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 462 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 551 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 26 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Luty 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Marzec 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Kwiecień 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Maj 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Czerwiec 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Lipiec 22 498,00 2 195,80 1 462,37 0,00 573,70 26 729,87 zł
Sierpień 22 498,00 1 969,02 1 311,31 0,00 573,70 26 352,03 zł
Wrzesień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Październik 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Listopad 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Grudzień 22 498,00 0,00 0,00 0,00 573,70 23 071,70 zł
Rocznie 269 976,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 884,40 305 747,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 676 zł
Całość - kwota brutto 19 676 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Luty 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Marzec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Kwiecień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Maj 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Czerwiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Lipiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Sierpień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Wrzesień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Październik 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Listopad 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Grudzień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 2 676,00 17 000,00
Rocznie 236 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 892,00 32 112,00 204 000,00
Wynagrodzenie pracownika 19 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 676 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Luty 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Marzec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Kwiecień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Maj 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Czerwiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Lipiec 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Sierpień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Wrzesień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Październik 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Listopad 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Grudzień 19 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 676,00 zł
Rocznie 236 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 676 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 676 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 16 161 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 333 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 333,00 0,00 16 161,00
Luty 20 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 133,00 0,00 14 361,00
Marzec 20 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 133,00 0,00 14 361,00
Kwiecień 20 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 133,00 0,00 14 361,00
Maj 20 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 133,00 0,00 14 361,00
Czerwiec 20 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 133,00 0,00 14 361,00
Lipiec 20 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 049,00 0,00 14 181,41
Sierpień 20 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 049,00 0,00 14 181,41
Wrzesień 20 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 049,00 0,00 14 181,41
Październik 20 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 049,00 0,00 14 181,41
Listopad 20 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 049,00 0,00 14 181,41
Grudzień 20 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 6 049,00 0,00 14 181,41
Rocznie 245 928,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 71 292,00 0,00 173 054,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 161 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.