Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 434 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 355 zł
Ubezpieczenie chorobowe 580 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 840 zł
Zaliczka na podatek 1 168 zł
Całość - kwota brutto 23 689 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 689,00 2 312,05 355,34 580,38 1 839,71 20 191,00 1 168,00 17 433,52
Luty 23 689,00 2 312,05 355,34 580,38 1 839,71 20 191,00 1 168,00 17 433,52
Marzec 23 689,00 2 312,05 355,34 580,38 1 839,71 20 191,00 1 168,00 17 433,52
Kwiecień 23 689,00 2 312,05 355,34 580,38 1 839,71 20 191,00 1 168,00 17 433,52
Maj 23 689,00 2 312,05 355,34 580,38 1 839,71 20 191,00 1 168,00 17 433,52
Czerwiec 23 689,00 2 312,05 355,34 580,38 1 839,71 20 191,00 1 340,00 17 261,52
Lipiec 23 689,00 2 312,05 355,34 580,38 1 839,71 20 191,00 4 621,00 13 980,52
Sierpień 23 689,00 1 155,27 177,52 580,38 1 959,82 21 526,00 4 929,00 14 887,01
Wrzesień 23 689,00 0,00 0,00 580,38 2 079,78 22 859,00 5 235,00 15 793,84
Październik 23 689,00 0,00 0,00 580,38 2 079,78 22 859,00 5 235,00 15 793,84
Listopad 23 689,00 0,00 0,00 580,38 2 079,78 22 859,00 5 235,00 15 793,84
Grudzień 23 689,00 0,00 0,00 580,38 2 079,78 22 859,00 5 235,00 15 793,84
Rocznie 284 268,00 17 339,62 2 664,90 6 964,56 23 156,91 254 299,00 37 670,00 196 472,01
Wynagrodzenie pracownika 23 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 540 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 396 zł
Fundusz Pracy (FP) 580 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 541 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 689,00 2 312,05 1 539,79 395,61 604,07 28 540,52 zł
Luty 23 689,00 2 312,05 1 539,79 395,61 604,07 28 540,52 zł
Marzec 23 689,00 2 312,05 1 539,79 395,61 604,07 28 540,52 zł
Kwiecień 23 689,00 2 312,05 1 539,79 395,61 604,07 28 540,52 zł
Maj 23 689,00 2 312,05 1 539,79 395,61 604,07 28 540,52 zł
Czerwiec 23 689,00 2 312,05 1 539,79 395,61 604,07 28 540,52 zł
Lipiec 23 689,00 2 312,05 1 539,79 395,61 604,07 28 540,52 zł
Sierpień 23 689,00 1 155,27 769,37 395,61 604,07 26 613,32 zł
Wrzesień 23 689,00 0,00 0,00 395,61 604,07 24 688,68 zł
Październik 23 689,00 0,00 0,00 395,61 604,07 24 688,68 zł
Listopad 23 689,00 0,00 0,00 395,61 604,07 24 688,68 zł
Grudzień 23 689,00 0,00 0,00 395,61 604,07 24 688,68 zł
Rocznie 284 268,00 17 339,62 11 547,90 4 747,32 7 248,84 325 151,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 689 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 434 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 434 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 541 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 334 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 776 zł
Zaliczka na podatek 1 154 zł
Całość - kwota brutto 22 233 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 233,00 2 169,94 333,50 0,00 1 775,66 15 784,00 1 154,00 16 799,90
Luty 22 233,00 2 169,94 333,50 0,00 1 775,66 15 784,00 1 154,00 16 799,90
Marzec 22 233,00 2 169,94 333,50 0,00 1 775,66 15 784,00 1 154,00 16 799,90
Kwiecień 22 233,00 2 169,94 333,50 0,00 1 775,66 15 784,00 1 154,00 16 799,90
Maj 22 233,00 2 169,94 333,50 0,00 1 775,66 15 784,00 1 154,00 16 799,90
Czerwiec 22 233,00 2 169,94 333,50 0,00 1 775,66 15 784,00 1 154,00 16 799,90
Lipiec 22 233,00 2 169,94 333,50 0,00 1 775,66 15 784,00 1 154,00 16 799,90
Sierpień 22 233,00 2 150,04 330,40 0,00 1 777,73 15 802,00 1 156,00 16 818,83
Wrzesień 22 233,00 0,00 0,00 0,00 2 000,97 17 786,00 1 301,00 18 931,03
Październik 22 233,00 0,00 0,00 0,00 2 000,97 17 786,00 1 301,00 18 931,03
Listopad 22 233,00 0,00 0,00 0,00 2 000,97 17 786,00 1 301,00 18 931,03
Grudzień 22 233,00 0,00 0,00 0,00 2 000,97 17 786,00 1 301,00 18 931,03
Rocznie 266 796,00 17 339,62 2 664,90 0,00 22 211,23 197 434,00 14 438,00 210 142,25
Wynagrodzenie pracownika 22 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 445 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 545 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 415 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 233,00 2 169,94 1 445,15 0,00 566,94 26 415,03 zł
Luty 22 233,00 2 169,94 1 445,15 0,00 566,94 26 415,03 zł
Marzec 22 233,00 2 169,94 1 445,15 0,00 566,94 26 415,03 zł
Kwiecień 22 233,00 2 169,94 1 445,15 0,00 566,94 26 415,03 zł
Maj 22 233,00 2 169,94 1 445,15 0,00 566,94 26 415,03 zł
Czerwiec 22 233,00 2 169,94 1 445,15 0,00 566,94 26 415,03 zł
Lipiec 22 233,00 2 169,94 1 445,15 0,00 566,94 26 415,03 zł
Sierpień 22 233,00 2 150,04 1 431,85 0,00 566,94 26 381,83 zł
Wrzesień 22 233,00 0,00 0,00 0,00 566,94 22 799,94 zł
Październik 22 233,00 0,00 0,00 0,00 566,94 22 799,94 zł
Listopad 22 233,00 0,00 0,00 0,00 566,94 22 799,94 zł
Grudzień 22 233,00 0,00 0,00 0,00 566,94 22 799,94 zł
Rocznie 266 796,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 803,28 302 486,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 415 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 644 zł
Całość - kwota brutto 19 444 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Luty 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Marzec 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Kwiecień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Maj 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Czerwiec 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Lipiec 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Sierpień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Wrzesień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Październik 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Listopad 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Grudzień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 555,00 2 644,00 16 800,00
Rocznie 233 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 660,00 31 728,00 201 600,00
Wynagrodzenie pracownika 19 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 444 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Luty 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Marzec 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Kwiecień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Maj 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Czerwiec 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Lipiec 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Sierpień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Wrzesień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Październik 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Listopad 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Grudzień 19 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 444,00 zł
Rocznie 233 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 444 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 256 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 253 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 0,00 15 997,00
Luty 20 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 056,00 0,00 14 197,00
Marzec 20 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 056,00 0,00 14 197,00
Kwiecień 20 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 056,00 0,00 14 197,00
Maj 20 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 056,00 0,00 14 197,00
Czerwiec 20 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 056,00 0,00 14 197,00
Lipiec 20 253,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 971,00 0,00 14 018,41
Sierpień 20 253,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 971,00 0,00 14 018,41
Wrzesień 20 253,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 971,00 0,00 14 018,41
Październik 20 253,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 971,00 0,00 14 018,41
Listopad 20 253,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 971,00 0,00 14 018,41
Grudzień 20 253,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 971,00 0,00 14 018,41
Rocznie 243 036,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 70 362,00 0,00 171 092,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 997 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ