Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 271 zł
Ubezpieczenie rentowe 349 zł
Ubezpieczenie chorobowe 570 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 807 zł
Zaliczka na podatek 1 139 zł
Całość - kwota brutto 23 264 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 264,00 2 270,57 348,96 569,97 1 806,71 19 825,00 1 139,00 17 128,79
Luty 23 264,00 2 270,57 348,96 569,97 1 806,71 19 825,00 1 139,00 17 128,79
Marzec 23 264,00 2 270,57 348,96 569,97 1 806,71 19 825,00 1 139,00 17 128,79
Kwiecień 23 264,00 2 270,57 348,96 569,97 1 806,71 19 825,00 1 139,00 17 128,79
Maj 23 264,00 2 270,57 348,96 569,97 1 806,71 19 825,00 1 139,00 17 128,79
Czerwiec 23 264,00 2 270,57 348,96 569,97 1 806,71 19 825,00 1 139,00 17 128,79
Lipiec 23 264,00 2 270,57 348,96 569,97 1 806,71 19 825,00 4 201,00 14 066,79
Sierpień 23 264,00 1 445,63 222,18 569,97 1 892,36 20 776,00 4 756,00 14 377,86
Wrzesień 23 264,00 0,00 0,00 569,97 2 042,46 22 444,00 5 140,00 15 511,57
Październik 23 264,00 0,00 0,00 569,97 2 042,46 22 444,00 5 140,00 15 511,57
Listopad 23 264,00 0,00 0,00 569,97 2 042,46 22 444,00 5 140,00 15 511,57
Grudzień 23 264,00 0,00 0,00 569,97 2 042,46 22 444,00 5 140,00 15 511,57
Rocznie 279 168,00 17 339,62 2 664,90 6 839,64 22 709,17 249 327,00 36 351,00 193 263,67
Wynagrodzenie pracownika 23 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 271 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 512 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 389 zł
Fundusz Pracy (FP) 570 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 28 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 264,00 2 270,57 1 512,16 388,51 593,23 28 028,47 zł
Luty 23 264,00 2 270,57 1 512,16 388,51 593,23 28 028,47 zł
Marzec 23 264,00 2 270,57 1 512,16 388,51 593,23 28 028,47 zł
Kwiecień 23 264,00 2 270,57 1 512,16 388,51 593,23 28 028,47 zł
Maj 23 264,00 2 270,57 1 512,16 388,51 593,23 28 028,47 zł
Czerwiec 23 264,00 2 270,57 1 512,16 388,51 593,23 28 028,47 zł
Lipiec 23 264,00 2 270,57 1 512,16 388,51 593,23 28 028,47 zł
Sierpień 23 264,00 1 445,63 962,78 388,51 593,23 26 654,15 zł
Wrzesień 23 264,00 0,00 0,00 388,51 593,23 24 245,74 zł
Październik 23 264,00 0,00 0,00 388,51 593,23 24 245,74 zł
Listopad 23 264,00 0,00 0,00 388,51 593,23 24 245,74 zł
Grudzień 23 264,00 0,00 0,00 388,51 593,23 24 245,74 zł
Rocznie 279 168,00 17 339,62 11 547,90 4 662,12 7 118,76 319 836,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 129 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 129 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 131 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 744 zł
Zaliczka na podatek 1 134 zł
Całość - kwota brutto 21 837 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Luty 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Marzec 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Kwiecień 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Maj 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Czerwiec 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Lipiec 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Sierpień 21 837,00 2 131,29 327,56 0,00 1 744,03 15 503,00 1 134,00 16 500,12
Wrzesień 21 837,00 289,30 44,42 0,00 1 935,30 17 203,00 1 258,00 18 309,98
Październik 21 837,00 0,00 0,00 0,00 1 965,33 17 470,00 1 278,00 18 593,67
Listopad 21 837,00 0,00 0,00 0,00 1 965,33 17 470,00 1 278,00 18 593,67
Grudzień 21 837,00 0,00 0,00 0,00 1 965,33 17 470,00 1 278,00 18 593,67
Rocznie 262 044,00 17 339,62 2 664,90 0,00 21 783,53 193 637,00 14 164,00 206 091,95
Wynagrodzenie pracownika 21 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 131 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 419 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 535 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 25 945 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Luty 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Marzec 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Kwiecień 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Maj 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Czerwiec 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Lipiec 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Sierpień 21 837,00 2 131,29 1 419,41 0,00 556,85 25 944,55 zł
Wrzesień 21 837,00 289,30 192,62 0,00 556,85 22 875,77 zł
Październik 21 837,00 0,00 0,00 0,00 556,85 22 393,85 zł
Listopad 21 837,00 0,00 0,00 0,00 556,85 22 393,85 zł
Grudzień 21 837,00 0,00 0,00 0,00 556,85 22 393,85 zł
Rocznie 262 044,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 682,20 297 613,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 837 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 945 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 597 zł
Całość - kwota brutto 19 097 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Luty 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Marzec 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Kwiecień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Maj 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Czerwiec 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Lipiec 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Sierpień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Wrzesień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Październik 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Listopad 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Grudzień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 2 597,00 16 500,00
Rocznie 229 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 336,00 31 164,00 198 000,00
Wynagrodzenie pracownika 19 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Luty 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Marzec 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Kwiecień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Maj 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Czerwiec 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Lipiec 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Sierpień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Wrzesień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Październik 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Listopad 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Grudzień 19 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 097,00 zł
Rocznie 229 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 097 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 751 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 140 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 891 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00 0,00 15 751,00
Luty 19 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 13 951,00
Marzec 19 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 13 951,00
Kwiecień 19 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 13 951,00
Maj 19 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 13 951,00
Czerwiec 19 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 13 951,00
Lipiec 19 891,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 856,00 0,00 13 771,41
Sierpień 19 891,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 856,00 0,00 13 771,41
Wrzesień 19 891,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 856,00 0,00 13 771,41
Październik 19 891,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 856,00 0,00 13 771,41
Listopad 19 891,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 856,00 0,00 13 771,41
Grudzień 19 891,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 856,00 0,00 13 771,41
Rocznie 238 692,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 68 976,00 0,00 168 134,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 751 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ