Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 351 zł
Ubezpieczenie chorobowe 574 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 818 zł
Zaliczka na podatek 2 094 zł
Całość - kwota brutto 23 414 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 2 094,00 16 291,59
Luty 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 2 094,00 16 291,59
Marzec 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 2 094,00 16 291,59
Kwiecień 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 2 094,00 16 291,59
Maj 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 2 094,00 16 291,59
Czerwiec 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 2 094,00 16 291,59
Lipiec 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 6 297,00 12 088,59
Sierpień 23 414,00 2 285,21 351,21 573,64 1 818,35 19 954,00 6 385,00 12 000,59
Wrzesień 23 414,00 2 024,00 311,07 573,64 1 845,48 20 255,00 6 482,00 12 177,81
Październik 23 414,00 0,00 0,00 573,64 2 055,63 22 590,00 7 229,00 13 555,73
Listopad 23 414,00 0,00 0,00 573,64 2 055,63 22 590,00 7 229,00 13 555,73
Grudzień 23 414,00 0,00 0,00 573,64 2 055,63 22 590,00 7 229,00 13 555,73
Rocznie 280 968,00 20 305,68 3 120,75 6 883,68 22 559,17 247 657,00 30 857,00 174 683,72
Wynagrodzenie pracownika 23 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 522 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 391 zł
Fundusz Pracy (FP) 574 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 28 209 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Luty 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Marzec 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Kwiecień 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Maj 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Czerwiec 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Lipiec 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Sierpień 23 414,00 2 285,21 1 521,91 391,01 597,05 28 209,18 zł
Wrzesień 23 414,00 2 024,00 1 347,97 391,01 597,05 27 774,03 zł
Październik 23 414,00 0,00 0,00 391,01 597,05 24 402,06 zł
Listopad 23 414,00 0,00 0,00 391,01 597,05 24 402,06 zł
Grudzień 23 414,00 0,00 0,00 391,01 597,05 24 402,06 zł
Rocznie 280 968,00 20 305,68 13 523,25 4 692,12 7 164,60 326 653,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 292 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 292 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 209 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 872 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 755 zł
Zaliczka na podatek 1 872 zł
Całość - kwota brutto 21 973 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Luty 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Marzec 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Kwiecień 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Maj 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Czerwiec 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Lipiec 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Sierpień 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Wrzesień 21 973,00 2 144,56 329,60 0,00 1 754,90 15 599,00 1 872,00 15 872,06
Październik 21 973,00 1 004,64 154,35 0,00 1 873,26 16 651,00 1 998,00 16 942,63
Listopad 21 973,00 0,00 0,00 0,00 1 977,57 17 578,00 2 109,00 17 886,07
Grudzień 21 973,00 0,00 0,00 0,00 1 977,57 17 578,00 2 109,00 17 886,07
Rocznie 263 676,00 20 305,68 3 120,75 0,00 21 622,50 192 198,00 1 442,00 195 563,31
Wynagrodzenie pracownika 21 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 428 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 538 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Luty 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Marzec 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Kwiecień 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Maj 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Czerwiec 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Lipiec 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Sierpień 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Wrzesień 21 973,00 2 144,56 1 428,25 0,00 560,31 26 106,12 zł
Październik 21 973,00 1 004,64 669,00 0,00 560,31 24 206,95 zł
Listopad 21 973,00 0,00 0,00 0,00 560,31 22 533,31 zł
Grudzień 21 973,00 0,00 0,00 0,00 560,31 22 533,31 zł
Rocznie 263 676,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 723,72 304 228,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 973 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 872 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 872 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 613 zł
Całość - kwota brutto 19 213 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Luty 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Marzec 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Kwiecień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Maj 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Czerwiec 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Lipiec 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Sierpień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Wrzesień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Październik 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Listopad 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Grudzień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 370,00 2 613,00 16 600,00
Rocznie 230 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 440,00 31 356,00 199 200,00
Wynagrodzenie pracownika 19 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 213 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Luty 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Marzec 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Kwiecień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Maj 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Czerwiec 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Lipiec 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Sierpień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Wrzesień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Październik 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Listopad 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Grudzień 19 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 213,00 zł
Rocznie 230 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 213 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 213 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 801 zł
Zaliczka na podatek 4 179 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 012,00 0,00 0,00 0,00 1 801,08 0,00 4 179,00 0,00 14 031,92
Luty 20 012,00 0,00 0,00 0,00 1 801,08 0,00 5 979,00 0,00 12 231,92
Marzec 20 012,00 0,00 0,00 0,00 1 801,08 0,00 5 979,00 0,00 12 231,92
Kwiecień 20 012,00 0,00 0,00 0,00 1 801,08 0,00 5 979,00 0,00 12 231,92
Maj 20 012,00 0,00 0,00 0,00 1 801,08 0,00 5 979,00 0,00 12 231,92
Czerwiec 20 012,00 0,00 0,00 0,00 1 801,08 0,00 5 979,00 0,00 12 231,92
Lipiec 20 012,00 176,27 72,24 0,00 1 801,08 15,08 5 894,00 0,00 12 053,33
Sierpień 20 012,00 176,27 72,24 0,00 1 801,08 15,08 5 894,00 0,00 12 053,33
Wrzesień 20 012,00 176,27 72,24 0,00 1 801,08 15,08 5 894,00 0,00 12 053,33
Październik 20 012,00 176,27 72,24 0,00 1 801,08 15,08 5 894,00 0,00 12 053,33
Listopad 20 012,00 176,27 72,24 0,00 1 801,08 15,08 5 894,00 0,00 12 053,33
Grudzień 20 012,00 176,27 72,24 0,00 1 801,08 15,08 5 894,00 0,00 12 053,33
Rocznie 240 144,00 1 057,62 433,44 0,00 21 612,96 0,00 69 438,00 0,00 147 511,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 032 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.