Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie chorobowe 567 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 796 zł
Zaliczka na podatek 2 065 zł
Całość - kwota brutto 23 130 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 2 065,00 16 097,57
Luty 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 2 065,00 16 097,57
Marzec 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 2 065,00 16 097,57
Kwiecień 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 2 065,00 16 097,57
Maj 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 2 065,00 16 097,57
Czerwiec 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 2 065,00 16 097,57
Lipiec 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 5 748,00 12 414,57
Sierpień 23 130,00 2 257,49 346,95 566,69 1 796,30 19 709,00 6 307,00 11 855,57
Wrzesień 23 130,00 2 245,76 345,15 566,69 1 797,52 19 722,00 6 311,00 11 863,88
Październik 23 130,00 0,00 0,00 566,69 2 030,70 22 313,00 7 140,00 13 392,61
Listopad 23 130,00 0,00 0,00 566,69 2 030,70 22 313,00 7 140,00 13 392,61
Grudzień 23 130,00 0,00 0,00 566,69 2 030,70 22 313,00 7 140,00 13 392,61
Rocznie 277 560,00 20 305,68 3 120,75 6 800,28 22 260,02 244 333,00 29 918,00 172 897,27
Wynagrodzenie pracownika 23 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 257 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 386 zł
Fundusz Pracy (FP) 567 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Luty 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Marzec 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Kwiecień 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Maj 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Czerwiec 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Lipiec 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Sierpień 23 130,00 2 257,49 1 503,45 386,27 589,82 27 867,03 zł
Wrzesień 23 130,00 2 245,76 1 495,65 386,27 589,82 27 847,50 zł
Październik 23 130,00 0,00 0,00 386,27 589,82 24 106,09 zł
Listopad 23 130,00 0,00 0,00 386,27 589,82 24 106,09 zł
Grudzień 23 130,00 0,00 0,00 386,27 589,82 24 106,09 zł
Rocznie 277 560,00 20 305,68 13 523,25 4 635,24 7 077,84 323 102,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 098 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 098 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 734 zł
Zaliczka na podatek 1 849 zł
Całość - kwota brutto 21 708 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Luty 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Marzec 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Kwiecień 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Maj 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Czerwiec 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Lipiec 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Sierpień 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Wrzesień 21 708,00 2 118,70 325,62 0,00 1 733,73 15 411,00 1 849,00 15 680,63
Październik 21 708,00 1 237,38 190,17 0,00 1 825,24 16 224,00 1 947,00 16 508,33
Listopad 21 708,00 0,00 0,00 0,00 1 953,72 17 366,00 2 084,00 17 670,36
Grudzień 21 708,00 0,00 0,00 0,00 1 953,72 17 366,00 2 084,00 17 670,36
Rocznie 260 496,00 20 305,68 3 120,75 0,00 21 336,25 189 655,00 1 426,00 192 974,72
Wynagrodzenie pracownika 21 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 119 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 411 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 532 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 25 791 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Luty 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Marzec 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Kwiecień 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Maj 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Czerwiec 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Lipiec 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Sierpień 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Wrzesień 21 708,00 2 118,70 1 411,02 0,00 553,56 25 791,28 zł
Październik 21 708,00 1 237,38 824,07 0,00 553,56 24 323,01 zł
Listopad 21 708,00 0,00 0,00 0,00 553,56 22 261,56 zł
Grudzień 21 708,00 0,00 0,00 0,00 553,56 22 261,56 zł
Rocznie 260 496,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 642,72 300 967,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 681 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 681 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 791 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 581 zł
Całość - kwota brutto 18 981 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Luty 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Marzec 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Kwiecień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Maj 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Czerwiec 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Lipiec 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Sierpień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Wrzesień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Październik 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Listopad 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Grudzień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 185,00 2 581,00 16 400,00
Rocznie 227 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 220,00 30 972,00 196 800,00
Wynagrodzenie pracownika 18 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Luty 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Marzec 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Kwiecień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Maj 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Czerwiec 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Lipiec 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Sierpień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Wrzesień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Październik 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Listopad 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Grudzień 18 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 zł
Rocznie 227 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 981 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 779 zł
Zaliczka na podatek 4 102 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 771 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 771,00 0,00 0,00 0,00 1 779,39 0,00 4 102,00 0,00 13 889,61
Luty 19 771,00 0,00 0,00 0,00 1 779,39 0,00 5 902,00 0,00 12 089,61
Marzec 19 771,00 0,00 0,00 0,00 1 779,39 0,00 5 902,00 0,00 12 089,61
Kwiecień 19 771,00 0,00 0,00 0,00 1 779,39 0,00 5 902,00 0,00 12 089,61
Maj 19 771,00 0,00 0,00 0,00 1 779,39 0,00 5 902,00 0,00 12 089,61
Czerwiec 19 771,00 0,00 0,00 0,00 1 779,39 0,00 5 902,00 0,00 12 089,61
Lipiec 19 771,00 176,27 72,24 0,00 1 779,39 15,08 5 817,00 0,00 11 911,02
Sierpień 19 771,00 176,27 72,24 0,00 1 779,39 15,08 5 817,00 0,00 11 911,02
Wrzesień 19 771,00 176,27 72,24 0,00 1 779,39 15,08 5 817,00 0,00 11 911,02
Październik 19 771,00 176,27 72,24 0,00 1 779,39 15,08 5 817,00 0,00 11 911,02
Listopad 19 771,00 176,27 72,24 0,00 1 779,39 15,08 5 817,00 0,00 11 911,02
Grudzień 19 771,00 176,27 72,24 0,00 1 779,39 15,08 5 817,00 0,00 11 911,02
Rocznie 237 252,00 1 057,62 433,44 0,00 21 352,68 0,00 68 514,00 0,00 145 803,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 890 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.