Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 353 zł
Ubezpieczenie chorobowe 577 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 829 zł
Zaliczka na podatek 1 158 zł
Całość - kwota brutto 23 548 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 23 548,00 2 298,28 353,22 576,93 1 828,76 20 070,00 1 158,00 17 332,81
Luty 23 548,00 2 298,28 353,22 576,93 1 828,76 20 070,00 1 158,00 17 332,81
Marzec 23 548,00 2 298,28 353,22 576,93 1 828,76 20 070,00 1 158,00 17 332,81
Kwiecień 23 548,00 2 298,28 353,22 576,93 1 828,76 20 070,00 1 158,00 17 332,81
Maj 23 548,00 2 298,28 353,22 576,93 1 828,76 20 070,00 1 158,00 17 332,81
Czerwiec 23 548,00 2 298,28 353,22 576,93 1 828,76 20 070,00 1 221,00 17 269,81
Lipiec 23 548,00 2 298,28 353,22 576,93 1 828,76 20 070,00 4 594,00 13 896,81
Sierpień 23 548,00 1 251,66 192,36 576,93 1 937,43 21 277,00 4 871,00 14 718,62
Wrzesień 23 548,00 0,00 0,00 576,93 2 067,40 22 721,00 5 203,00 15 700,67
Październik 23 548,00 0,00 0,00 576,93 2 067,40 22 721,00 5 203,00 15 700,67
Listopad 23 548,00 0,00 0,00 576,93 2 067,40 22 721,00 5 203,00 15 700,67
Grudzień 23 548,00 0,00 0,00 576,93 2 067,40 22 721,00 5 203,00 15 700,67
Rocznie 282 576,00 17 339,62 2 664,90 6 923,16 23 008,35 252 651,00 37 288,00 195 351,97
Wynagrodzenie pracownika 23 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 531 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 393 zł
Fundusz Pracy (FP) 577 zł
FGŚP 24 zł
Cała kwota 28 371 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 23 548,00 2 298,28 1 530,62 393,25 600,48 28 370,63 zł
Luty 23 548,00 2 298,28 1 530,62 393,25 600,48 28 370,63 zł
Marzec 23 548,00 2 298,28 1 530,62 393,25 600,48 28 370,63 zł
Kwiecień 23 548,00 2 298,28 1 530,62 393,25 600,48 28 370,63 zł
Maj 23 548,00 2 298,28 1 530,62 393,25 600,48 28 370,63 zł
Czerwiec 23 548,00 2 298,28 1 530,62 393,25 600,48 28 370,63 zł
Lipiec 23 548,00 2 298,28 1 530,62 393,25 600,48 28 370,63 zł
Sierpień 23 548,00 1 251,66 833,56 393,25 600,48 26 626,95 zł
Wrzesień 23 548,00 0,00 0,00 393,25 600,48 24 541,73 zł
Październik 23 548,00 0,00 0,00 393,25 600,48 24 541,73 zł
Listopad 23 548,00 0,00 0,00 393,25 600,48 24 541,73 zł
Grudzień 23 548,00 0,00 0,00 393,25 600,48 24 541,73 zł
Rocznie 282 576,00 17 339,62 11 547,90 4 719,00 7 205,76 323 388,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 23 548 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 333 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 333 zł netto poniesie łączny koszt równy 28 371 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 765 zł
Zaliczka na podatek 1 147 zł
Całość - kwota brutto 22 101 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Luty 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Marzec 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Kwiecień 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Maj 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Czerwiec 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Lipiec 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Sierpień 22 101,00 2 157,06 331,52 0,00 1 765,12 15 690,00 1 147,00 16 700,30
Wrzesień 22 101,00 83,14 12,74 0,00 1 980,46 17 604,00 1 287,00 18 737,66
Październik 22 101,00 0,00 0,00 0,00 1 989,09 17 681,00 1 293,00 18 818,91
Listopad 22 101,00 0,00 0,00 0,00 1 989,09 17 681,00 1 293,00 18 818,91
Grudzień 22 101,00 0,00 0,00 0,00 1 989,09 17 681,00 1 293,00 18 818,91
Rocznie 265 212,00 17 339,62 2 664,90 0,00 22 068,69 196 167,00 14 342,00 208 796,79
Wynagrodzenie pracownika 22 101 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 437 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 541 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 258 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Luty 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Marzec 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Kwiecień 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Maj 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Czerwiec 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Lipiec 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Sierpień 22 101,00 2 157,06 1 436,57 0,00 563,57 26 258,20 zł
Wrzesień 22 101,00 83,14 55,34 0,00 563,57 22 803,05 zł
Październik 22 101,00 0,00 0,00 0,00 563,57 22 664,57 zł
Listopad 22 101,00 0,00 0,00 0,00 563,57 22 664,57 zł
Grudzień 22 101,00 0,00 0,00 0,00 563,57 22 664,57 zł
Rocznie 265 212,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 762,84 300 862,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 101 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 26 258 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 629 zł
Całość - kwota brutto 19 329 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Luty 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Marzec 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Kwiecień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Maj 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Czerwiec 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Lipiec 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Sierpień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Wrzesień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Październik 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Listopad 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Grudzień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 463,00 2 629,00 16 700,00
Rocznie 231 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 556,00 31 548,00 200 400,00
Wynagrodzenie pracownika 19 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 19 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Luty 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Marzec 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Kwiecień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Maj 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Czerwiec 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Lipiec 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Sierpień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Wrzesień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Październik 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Listopad 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Grudzień 19 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 329,00 zł
Rocznie 231 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 217 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 20 132 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 20 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 217,00 0,00 15 915,00
Luty 20 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 017,00 0,00 14 115,00
Marzec 20 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 017,00 0,00 14 115,00
Kwiecień 20 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 017,00 0,00 14 115,00
Maj 20 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 017,00 0,00 14 115,00
Czerwiec 20 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 017,00 0,00 14 115,00
Lipiec 20 132,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 933,00 0,00 13 935,41
Sierpień 20 132,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 933,00 0,00 13 935,41
Wrzesień 20 132,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 933,00 0,00 13 935,41
Październik 20 132,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 933,00 0,00 13 935,41
Listopad 20 132,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 933,00 0,00 13 935,41
Grudzień 20 132,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 933,00 0,00 13 935,41
Rocznie 241 584,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 69 900,00 0,00 170 102,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 20 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 915 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.