Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie chorobowe 560 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 774 zł
Zaliczka na podatek 2 036 zł
Całość - kwota brutto 22 847 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 2 036,00 15 904,35
Luty 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 2 036,00 15 904,35
Marzec 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 2 036,00 15 904,35
Kwiecień 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 2 036,00 15 904,35
Maj 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 2 036,00 15 904,35
Czerwiec 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 2 036,00 15 904,35
Lipiec 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 5 287,00 12 653,35
Sierpień 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 6 229,00 11 711,35
Wrzesień 22 847,00 2 229,87 342,71 559,75 1 774,32 19 465,00 6 229,00 11 711,35
Październik 22 847,00 236,85 36,36 559,75 1 981,26 21 764,00 6 964,00 13 068,78
Listopad 22 847,00 0,00 0,00 559,75 2 005,85 22 037,00 7 052,00 13 229,40
Grudzień 22 847,00 0,00 0,00 559,75 2 005,85 22 037,00 7 052,00 13 229,40
Rocznie 274 164,00 20 305,68 3 120,75 6 717,00 21 961,84 241 023,00 29 061,00 171 029,73
Wynagrodzenie pracownika 22 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 230 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 485 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 382 zł
Fundusz Pracy (FP) 560 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 526 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Luty 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Marzec 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Kwiecień 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Maj 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Czerwiec 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Lipiec 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Sierpień 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Wrzesień 22 847,00 2 229,87 1 485,06 381,54 582,60 27 526,07 zł
Październik 22 847,00 236,85 157,71 381,54 582,60 24 205,70 zł
Listopad 22 847,00 0,00 0,00 381,54 582,60 23 811,14 zł
Grudzień 22 847,00 0,00 0,00 381,54 582,60 23 811,14 zł
Rocznie 274 164,00 20 305,68 13 523,25 4 578,48 6 991,20 319 562,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 904 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 904 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 526 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 489 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 093 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 713 zł
Zaliczka na podatek 1 827 zł
Całość - kwota brutto 21 443 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Luty 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Marzec 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Kwiecień 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Maj 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Czerwiec 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Lipiec 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Sierpień 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Wrzesień 21 443,00 2 092,84 321,65 0,00 1 712,57 15 223,00 1 827,00 15 489,18
Październik 21 443,00 1 470,12 225,90 0,00 1 777,23 15 798,00 1 896,00 16 073,99
Listopad 21 443,00 0,00 0,00 0,00 1 929,87 17 154,00 2 058,00 17 454,65
Grudzień 21 443,00 0,00 0,00 0,00 1 929,87 17 154,00 2 058,00 17 454,65
Rocznie 257 316,00 20 305,68 3 120,75 0,00 21 050,10 187 113,00 1 403,00 190 385,91
Wynagrodzenie pracownika 21 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 093 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 394 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 525 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 476 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Luty 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Marzec 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Kwiecień 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Maj 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Czerwiec 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Lipiec 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Sierpień 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Wrzesień 21 443,00 2 092,84 1 393,80 0,00 546,79 25 476,43 zł
Październik 21 443,00 1 470,12 979,05 0,00 546,79 24 438,96 zł
Listopad 21 443,00 0,00 0,00 0,00 546,79 21 989,79 zł
Grudzień 21 443,00 0,00 0,00 0,00 546,79 21 989,79 zł
Rocznie 257 316,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 561,48 297 706,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 443 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 489 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 489 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 476 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 550 zł
Całość - kwota brutto 18 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Luty 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Marzec 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Kwiecień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Maj 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Czerwiec 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Lipiec 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Sierpień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Wrzesień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Październik 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Listopad 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Grudzień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 550,00 16 200,00
Rocznie 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 30 600,00 194 400,00
Wynagrodzenie pracownika 18 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Luty 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Marzec 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Kwiecień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Maj 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Czerwiec 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Lipiec 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Sierpień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Wrzesień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Październik 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Listopad 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Grudzień 18 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 zł
Rocznie 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 747 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 758 zł
Zaliczka na podatek 4 025 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 530,00 0,00 0,00 0,00 1 757,70 0,00 4 025,00 0,00 13 747,30
Luty 19 530,00 0,00 0,00 0,00 1 757,70 0,00 5 825,00 0,00 11 947,30
Marzec 19 530,00 0,00 0,00 0,00 1 757,70 0,00 5 825,00 0,00 11 947,30
Kwiecień 19 530,00 0,00 0,00 0,00 1 757,70 0,00 5 825,00 0,00 11 947,30
Maj 19 530,00 0,00 0,00 0,00 1 757,70 0,00 5 825,00 0,00 11 947,30
Czerwiec 19 530,00 0,00 0,00 0,00 1 757,70 0,00 5 825,00 0,00 11 947,30
Lipiec 19 530,00 176,27 72,24 0,00 1 757,70 15,08 5 740,00 0,00 11 768,71
Sierpień 19 530,00 176,27 72,24 0,00 1 757,70 15,08 5 740,00 0,00 11 768,71
Wrzesień 19 530,00 176,27 72,24 0,00 1 757,70 15,08 5 740,00 0,00 11 768,71
Październik 19 530,00 176,27 72,24 0,00 1 757,70 15,08 5 740,00 0,00 11 768,71
Listopad 19 530,00 176,27 72,24 0,00 1 757,70 15,08 5 740,00 0,00 11 768,71
Grudzień 19 530,00 176,27 72,24 0,00 1 757,70 15,08 5 740,00 0,00 11 768,71
Rocznie 234 360,00 1 057,62 433,44 0,00 21 092,40 0,00 67 590,00 0,00 144 096,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 747 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.