Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 341 zł
Ubezpieczenie chorobowe 556 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 763 zł
Zaliczka na podatek 2 021 zł
Całość - kwota brutto 22 705 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 2 021,00 15 807,85
Luty 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 2 021,00 15 807,85
Marzec 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 2 021,00 15 807,85
Kwiecień 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 2 021,00 15 807,85
Maj 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 2 021,00 15 807,85
Czerwiec 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 2 021,00 15 807,85
Lipiec 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 5 100,00 12 728,85
Sierpień 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 6 189,00 11 639,85
Wrzesień 22 705,00 2 216,01 340,58 556,27 1 763,29 19 342,00 6 189,00 11 639,85
Październik 22 705,00 361,59 55,53 556,27 1 955,84 21 482,00 6 874,00 12 901,77
Listopad 22 705,00 0,00 0,00 556,27 1 993,39 21 899,00 7 008,00 13 147,34
Grudzień 22 705,00 0,00 0,00 556,27 1 993,39 21 899,00 7 008,00 13 147,34
Rocznie 272 460,00 20 305,68 3 120,75 6 675,24 21 812,23 239 358,00 28 683,00 170 052,10
Wynagrodzenie pracownika 22 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 216 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 476 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 379 zł
Fundusz Pracy (FP) 556 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 355 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Luty 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Marzec 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Kwiecień 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Maj 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Czerwiec 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Lipiec 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Sierpień 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Wrzesień 22 705,00 2 216,01 1 475,83 379,17 578,98 27 354,99 zł
Październik 22 705,00 361,59 240,78 379,17 578,98 24 265,52 zł
Listopad 22 705,00 0,00 0,00 379,17 578,98 23 663,15 zł
Grudzień 22 705,00 0,00 0,00 379,17 578,98 23 663,15 zł
Rocznie 272 460,00 20 305,68 13 523,25 4 550,04 6 947,76 317 786,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 705 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 808 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 808 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 355 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 080 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 702 zł
Zaliczka na podatek 1 815 zł
Całość - kwota brutto 21 311 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Luty 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Marzec 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Kwiecień 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Maj 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Czerwiec 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Lipiec 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Sierpień 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Wrzesień 21 311,00 2 079,95 319,67 0,00 1 702,02 15 129,00 1 815,00 15 393,88
Październik 21 311,00 1 586,13 243,72 0,00 1 753,30 15 585,00 1 870,00 15 857,65
Listopad 21 311,00 0,00 0,00 0,00 1 917,99 17 049,00 2 046,00 17 347,13
Grudzień 21 311,00 0,00 0,00 0,00 1 917,99 17 049,00 2 046,00 17 347,13
Rocznie 255 732,00 20 305,68 3 120,75 0,00 20 907,46 185 844,00 1 390,00 189 096,83
Wynagrodzenie pracownika 21 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 080 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 522 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Luty 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Marzec 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Kwiecień 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Maj 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Czerwiec 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Lipiec 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Sierpień 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Wrzesień 21 311,00 2 079,95 1 385,22 0,00 543,43 25 319,60 zł
Październik 21 311,00 1 586,13 1 056,27 0,00 543,43 24 496,83 zł
Listopad 21 311,00 0,00 0,00 0,00 543,43 21 854,43 zł
Grudzień 21 311,00 0,00 0,00 0,00 543,43 21 854,43 zł
Rocznie 255 732,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 521,16 296 082,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 311 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 394 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 394 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 534 zł
Całość - kwota brutto 18 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Luty 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Marzec 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Kwiecień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Maj 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Czerwiec 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Lipiec 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Sierpień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Wrzesień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Październik 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Listopad 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Grudzień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 907,00 2 534,00 16 100,00
Rocznie 223 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 884,00 30 408,00 193 200,00
Wynagrodzenie pracownika 18 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Luty 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Marzec 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Kwiecień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Maj 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Czerwiec 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Lipiec 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Sierpień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Wrzesień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Październik 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Listopad 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Grudzień 18 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 634,00 zł
Rocznie 223 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 747 zł
Zaliczka na podatek 3 986 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 409 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 409,00 0,00 0,00 0,00 1 746,81 0,00 3 986,00 0,00 13 676,19
Luty 19 409,00 0,00 0,00 0,00 1 746,81 0,00 5 786,00 0,00 11 876,19
Marzec 19 409,00 0,00 0,00 0,00 1 746,81 0,00 5 786,00 0,00 11 876,19
Kwiecień 19 409,00 0,00 0,00 0,00 1 746,81 0,00 5 786,00 0,00 11 876,19
Maj 19 409,00 0,00 0,00 0,00 1 746,81 0,00 5 786,00 0,00 11 876,19
Czerwiec 19 409,00 0,00 0,00 0,00 1 746,81 0,00 5 786,00 0,00 11 876,19
Lipiec 19 409,00 176,27 72,24 0,00 1 746,81 15,08 5 701,00 0,00 11 697,60
Sierpień 19 409,00 176,27 72,24 0,00 1 746,81 15,08 5 701,00 0,00 11 697,60
Wrzesień 19 409,00 176,27 72,24 0,00 1 746,81 15,08 5 701,00 0,00 11 697,60
Październik 19 409,00 176,27 72,24 0,00 1 746,81 15,08 5 701,00 0,00 11 697,60
Listopad 19 409,00 176,27 72,24 0,00 1 746,81 15,08 5 701,00 0,00 11 697,60
Grudzień 19 409,00 176,27 72,24 0,00 1 746,81 15,08 5 701,00 0,00 11 697,60
Rocznie 232 908,00 1 057,62 433,44 0,00 20 961,72 0,00 67 122,00 0,00 143 242,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 676 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.