Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 243 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie chorobowe 563 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 785 zł
Zaliczka na podatek 1 119 zł
Całość - kwota brutto 22 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 980,00 2 242,85 344,70 563,01 1 784,65 19 579,00 1 119,00 16 925,79
Luty 22 980,00 2 242,85 344,70 563,01 1 784,65 19 579,00 1 119,00 16 925,79
Marzec 22 980,00 2 242,85 344,70 563,01 1 784,65 19 579,00 1 119,00 16 925,79
Kwiecień 22 980,00 2 242,85 344,70 563,01 1 784,65 19 579,00 1 119,00 16 925,79
Maj 22 980,00 2 242,85 344,70 563,01 1 784,65 19 579,00 1 119,00 16 925,79
Czerwiec 22 980,00 2 242,85 344,70 563,01 1 784,65 19 579,00 1 119,00 16 925,79
Lipiec 22 980,00 2 242,85 344,70 563,01 1 784,65 19 579,00 3 677,00 14 367,79
Sierpień 22 980,00 1 639,67 252,00 563,01 1 847,28 20 275,00 4 641,00 14 037,04
Wrzesień 22 980,00 0,00 0,00 563,01 2 017,53 22 167,00 5 076,00 15 323,46
Październik 22 980,00 0,00 0,00 563,01 2 017,53 22 167,00 5 076,00 15 323,46
Listopad 22 980,00 0,00 0,00 563,01 2 017,53 22 167,00 5 076,00 15 323,46
Grudzień 22 980,00 0,00 0,00 563,01 2 017,53 22 167,00 5 076,00 15 323,46
Rocznie 275 760,00 17 339,62 2 664,90 6 756,12 22 409,95 245 996,00 35 336,00 191 253,41
Wynagrodzenie pracownika 22 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 243 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 494 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 384 zł
Fundusz Pracy (FP) 563 zł
FGŚP 23 zł
Cała kwota 27 686 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 980,00 2 242,85 1 493,70 383,77 585,99 27 686,31 zł
Luty 22 980,00 2 242,85 1 493,70 383,77 585,99 27 686,31 zł
Marzec 22 980,00 2 242,85 1 493,70 383,77 585,99 27 686,31 zł
Kwiecień 22 980,00 2 242,85 1 493,70 383,77 585,99 27 686,31 zł
Maj 22 980,00 2 242,85 1 493,70 383,77 585,99 27 686,31 zł
Czerwiec 22 980,00 2 242,85 1 493,70 383,77 585,99 27 686,31 zł
Lipiec 22 980,00 2 242,85 1 493,70 383,77 585,99 27 686,31 zł
Sierpień 22 980,00 1 639,67 1 092,00 383,77 585,99 26 681,43 zł
Wrzesień 22 980,00 0,00 0,00 383,77 585,99 23 949,76 zł
Październik 22 980,00 0,00 0,00 383,77 585,99 23 949,76 zł
Listopad 22 980,00 0,00 0,00 383,77 585,99 23 949,76 zł
Grudzień 22 980,00 0,00 0,00 383,77 585,99 23 949,76 zł
Rocznie 275 760,00 17 339,62 11 547,90 4 605,24 7 031,88 316 284,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 926 zł netto poniesie łączny koszt równy 27 686 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 105 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 723 zł
Zaliczka na podatek 1 120 zł
Całość - kwota brutto 21 572 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Luty 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Marzec 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Kwiecień 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Maj 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Czerwiec 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Lipiec 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Sierpień 21 572,00 2 105,43 323,58 0,00 1 722,87 15 314,00 1 120,00 16 300,12
Wrzesień 21 572,00 496,18 76,26 0,00 1 889,96 16 800,00 1 229,00 17 880,60
Październik 21 572,00 0,00 0,00 0,00 1 941,48 17 258,00 1 262,00 18 368,52
Listopad 21 572,00 0,00 0,00 0,00 1 941,48 17 258,00 1 262,00 18 368,52
Grudzień 21 572,00 0,00 0,00 0,00 1 941,48 17 258,00 1 262,00 18 368,52
Rocznie 258 864,00 17 339,62 2 664,90 0,00 21 497,36 191 086,00 13 975,00 203 387,12
Wynagrodzenie pracownika 21 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 105 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 402 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 529 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 25 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Luty 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Marzec 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Kwiecień 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Maj 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Czerwiec 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Lipiec 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Sierpień 21 572,00 2 105,43 1 402,18 0,00 550,08 25 629,69 zł
Wrzesień 21 572,00 496,18 330,46 0,00 550,08 22 948,72 zł
Październik 21 572,00 0,00 0,00 0,00 550,08 22 122,08 zł
Listopad 21 572,00 0,00 0,00 0,00 550,08 22 122,08 zł
Grudzień 21 572,00 0,00 0,00 0,00 550,08 22 122,08 zł
Rocznie 258 864,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 600,96 294 352,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 572 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 16 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 566 zł
Całość - kwota brutto 18 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Luty 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Marzec 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Kwiecień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Maj 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Czerwiec 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Lipiec 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Sierpień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Wrzesień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Październik 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Listopad 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Grudzień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,00 2 566,00 16 300,00
Rocznie 226 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 116,00 30 792,00 195 600,00
Wynagrodzenie pracownika 18 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 18 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Luty 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Marzec 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Kwiecień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Maj 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Czerwiec 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Lipiec 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Sierpień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Wrzesień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Październik 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Listopad 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Grudzień 18 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 866,00 zł
Rocznie 226 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 16 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 587 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 063 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 19 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 19 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 0,00 15 587,00
Luty 19 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 863,00 0,00 13 787,00
Marzec 19 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 863,00 0,00 13 787,00
Kwiecień 19 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 863,00 0,00 13 787,00
Maj 19 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 863,00 0,00 13 787,00
Czerwiec 19 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 863,00 0,00 13 787,00
Lipiec 19 650,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 779,00 0,00 13 607,41
Sierpień 19 650,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 779,00 0,00 13 607,41
Wrzesień 19 650,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 779,00 0,00 13 607,41
Październik 19 650,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 779,00 0,00 13 607,41
Listopad 19 650,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 779,00 0,00 13 607,41
Grudzień 19 650,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 779,00 0,00 13 607,41
Rocznie 235 800,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 68 052,00 0,00 166 166,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 19 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 587 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.